Mannen eten meer als er vrouwen bij zijn.

Vrouwen hebben meer wantrouwen in hun sekspartners
Welk type koppel heeft het meeste kans op 'happily ever after'?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

sekstaart

Bron porjati.net

Misschien hebt u het ooit al gemerkt (maar waarschijnlijk niet): mannen eten in het gezelschap van een vrouw gemiddeld een pak meer dan wanneer ze met een andere man aan het eten zijn.

Daar waar vrouwen minder gaan eten met een heerschap aan tafel, zetten mannen het juist op een schransen.

Het is een kwestie van imponeren: als de heren onder elkaar zijn, eten ze lang zoveel niet als dat ze onder vrouwen zijn. Extra opscheppen is dus eigenlijk  letterlijk opscheppen!

Zulks blijkt onderzoek van de Amerikaanse Cornell University onder ruim 100 volwassenen

De meeste mannen eten doorgaans meer dan vrouwen, maar volgens dit onderzoek heeft het gezelschap waarmee ze tafelen ook invloed op hun porties. Als er een vrouw mee aan tafel zit, scheppen mannen graag extra op, in alle betekenissen van het woord. “Mannen eten dan meer om indruk te maken op het vrouwelijk gezelschap,” zegt professor Kevin Kniffin, die het onderzoek leidde aan de Amerikaanse Cornell University.

Daarvoor gingen ze 2 weken lang naar een all-you-can-eat Italiaans restaurant en telden hoeveel pizza en salades er naar binnen werden gewerkt. De wetenschappers maakten een lijst voor de mannen en de vrouwen in het gezelschap en met wie ze welk soort contact hadden. De onderzoekers observeerden voor deze studie 105 volwassen. Ze noteerden hoeveel stukken pizza en kommetjes salade de proefpersonen aten tijdens de lunch, en observeerden ook het gezelschap waarmee de proefpersonen aten.

Opscheppen om op te scheppen

Mannen die met ten minste één vrouw gegeten hadden, aten maar liefst 93% meer pizza en 86% meer salades dan mannen die alleen met andere mannen aten. Wat vrouwen aten verschilde niet naargelang het geslacht van hun tafelgenoten. Vrouwen die samen met mannen aten gaven aan dat de mannen zich volpropten en tijdens het eten gehaast leken.
Wat vrouwen consumeerden bleek niet af te hangen van het geslacht van hun disgenoten. Vrouwen die bij de mannen zaten en aten, gaven wel aan dat laatstgenoemden zich volpropten en een gehaaste indruk maakten.

Bronnen

http://www.goedgevoel.be/

http://relatie.blog.nl/

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/mannen-eten-meer-het-gezelschap-van-vrouwen

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/520826/eat-to-impress-mannen-eten-meer-in-gezelschap-van-vrouwen.html

https://www.hln.be/nina/psycho/opscheppers-mannen-eten-meer-als-er-vrouwen-bij-zijn~adc42719/