Romantische relatie vermindert alcoholmisbruik bij jongeren

Aan welke vinger de trouwring?
Naturel scoort het best op Tinder

In veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de relaties van jongeren met leeftijdgenoten is  vooral aandacht

Bron Henri Meilhac www.unsplash.com

uitgegaan naar relaties van vriendschappelijke aard. Minder aandacht is geschonken aan romantische relaties, alhoewel deze relaties juist van zeer groot belang zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen over de levensloop.

In een studie werd nagegaan hoe het zat met alcoholgebruik/alcoholmisbruik bij  adolescenten met romantische partners en jongeren zonder romantische partners. De deelnemers aan de studie waren 662 meisjes en 574 jongens variërend in leeftijd van 12 tot 19 jaar. Ze moesten aangeven hoe hun vriendschappen georganiseerd waren en of ze een romantische relatie hadden en verder aangeven hoeveel alcohol ze gebruikten en of er sprake was van misbruik.

Uit de studie bleek dat adolescenten met een romantische partners beduidend lager scoorden op schalen van alcoholmisbruik dan degenen die in een vriendengroep zaten zonder romantische partner. Het verschil viel nog meer op bij oudere leeftijden.

Follow-up longitudinale analyses werden uitgevoerd op een subgroep (266 jongens en 374 meisjes). Ook hier bleek dat bij stabiele relaties over  2 opeenvolgende jaren alcoholmisbruik beduidend lager was dan bij jongeren die niet betrokken waren in een romantische relatie.

Verliefd worden en een stabiele relatie aangaan is bijgevolg een belangrijk middel om alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan. Adolescenten die in een stabiele verliefdheidsrelatie zitten, hebben minder behoefte om veel te drinken. Dit gold zowel voor jongens als voor meisjes.

Verklaring?

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham ontdekten dat het knuffelhormoon oxytocine zowel bij verliefdheid als na de zoveelste gin-tonic hetzelfde euforische “ik kan de wereld aan”-gevoel teweegbrengt. De reactie in de hersenen van verliefde en van dronken mensen is verrassend gelijklopend.

Het hormoon oxytocine, dat aan proefpersonen werd toegediend onder vorm van een spray, zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met stressvolle situaties en minder angstig zijn. Zowel bij het drinken van een glaasje als bij verliefdheid worden we zelfzeker, empathisch en open met dank aan dit hormoon.

Een andere verklaring kan zijn dat jongeren die verliefd zijn minder uitgaan in gezelschap van vrienden/vriendinnen waar veel alcohol wordt gedronken of dat ze minder behoefte hebben aan alcohol om zich goed te voelen.  Het gevoel van verantwoordelijk te zijn voor elkaar kan die mindere behoefte aan alcohol versterken.

Het blijkt ook dat alcoholgebruik onder jongeren vooral een sociaal gebeuren is en bij het uitgaan hoort. Sommige jongeren drinken ook veel om hun frustraties en stress de baas te kunnen. Verliefd zijn geeft andere gevoelens, maakt blij en opgewonden en dan is de behoefte om dronken te worden minder groot.

Tenslotte zou het ook kunnen dat jongeren minder alcohol drinken tijdens verliefdheid omdat ze een goede indruk willen blijven maken op hun partner en geen domme dingen zouden doen tijdens dronkenschap.

Bronnen

http://psycnet.apa.org/journals/dev/52/1/117/

Adolescent friend similarity on alcohol abuse as a function of participation in romantic relationships: Sometimes a new love comes between old friends.
DeLay, Dawn; Laursen, Brett; Bukowski, William M.; Kerr, Margaret; Stattin, Håkan
Developmental Psychology, Vol 52(1), Jan 2016, 117-129. http://dx.doi.org/10.1037/a0039882

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge