Sexy selfies voor vrouwen: inkomensongelijkheid een sleutelfactor, suggereert onderzoek

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Agressieve bonobomannetjes trekken meer partners aan
Onderzoek identificeert sleutelfactoren die de verbinding in niet-monogame relaties bevorderen

Uit een analyse van selfies die publiekelijk op Twitter en Instagram werden gedeeld, bleek

woman in white tank top and blue denim jeans sitting on yellow chair

Photo by Laura Chouette

dat vrouwen die in omgevingen leven met een grotere gelijke ongelijkheid en waar mensen zich bezighouden met hun relatieve sociale status, eerder geneigd zijn sexy zelffoto’s te publiceren. Deze gebieden kenden ook een hogere verkoop van goederen en diensten die verband hielden met de verbetering van het fysieke uiterlijk van vrouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) .

Culturele seksualisering van vrouwen verwijst naar het proces waarin de lichamen en identiteiten van vrouwen primair worden behandeld als objecten van seksueel verlangen door middel van culturele praktijken, representaties in de media en alledaagse interacties. Bij dit fenomeen worden vrouwen geportretteerd op manieren die hun seksuele eigenschappen benadrukken boven hun capaciteiten, intelligentie of karakter. Dergelijke representaties kunnen wijdverbreide stereotypen in stand houden die vrouwen voornamelijk waarderen vanwege hun fysieke verschijning en seksuele beschikbaarheid.

De seksualisering van vrouwen heeft niet alleen invloed op hoe zij door anderen worden waargenomen, maar heeft ook invloed op hun zelfperceptie en eigenwaarde. Het kan druk creëren om zich te conformeren aan onrealistische en bekrompen schoonheids- en seksualiteitsnormen die voorschrijven hoe vrouwen eruit moeten zien, zich moeten gedragen en met elkaar moeten omgaan.

Er zijn substantieel bewijs dat de westerse cultuur steeds meer geseksualiseerd wordt. De meningen over de redenen voor deze trend lopen echter uiteen. Sommige wetenschappers beweren dat dit een indicator is van de onderdrukking van vrouwen, die aansluit bij traditionele seksistische opvattingen en de ondergeschiktheid van vrouwen ondersteunt. Anderen suggereren dat de toename van seksualisering plaatsvindt in de context van toenemende gendergelijkheid en minder voorkomt onder groepen die traditionele wereldbeelden accepteren. Deze observaties dagen het idee uit dat seksualisering noodzakelijkerwijs duidt op vrouwenonderdrukking.

Studieauteur Khandis R. Blake en haar collega’s stelden voor dat inkomensongelijkheid, in plaats van genderongelijkheid, een factor zou kunnen zijn die bijdraagt ​​aan de culturele seksualisering van vrouwen. Ze merkten op dat de inkomensongelijkheid de afgelopen veertig jaar gestaag is toegenomen, een periode die samenvalt met de toename van de culturele seksualisering. Ze voerden een onderzoek uit om te bepalen of genderongelijkheid of inkomensongelijkheid het fenomeen culturele seksualisering beter verklaart.

De onderzoekers verzamelden gedurende een periode van een maand op wereldschaal alle sexy selfies (geseksualiseerde zelfportretfoto’s) die beschikbaar waren op Twitter en Instagram. Dit resulteerde in bijna een half miljoen berichten, waarvan 68.562 konden worden geolokaliseerd in een Amerikaanse stad, provincie of een van de 113 landen wereldwijd. De onderzoekers verzamelden vervolgens gegevens over gender- en inkomensongelijkheid voor deze regio’s en analyseerden de relatie tussen deze factoren en het aantal sexy selfies uit elke regio.

In tegenstelling tot de theorie dat sexy selfies wijzen op genderongelijkheid, lieten de resultaten vooral geen significante correlatie zien tussen genderongelijkheid en het aantal sexy selfies in Amerikaanse steden en provincies. Er werd echter een duidelijk verband gevonden tussen inkomensongelijkheid en het aantal sexy selfies in een gebied, dat blijft bestaan, zelfs na controle voor verschillende potentiële verstorende factoren.

Bij het beoordelen van verschillende provincies lieten de resultaten opnieuw geen verband zien met genderongelijkheid, maar er was wel een significante correlatie met inkomensongelijkheid.

Om deze bevindingen verder te ondersteunen, onderzochten de onderzoekers of de uitgaven aan dameskleding en schoonheidssalondiensten sterker verband hielden met inkomensongelijkheid of genderongelijkheid. Ze veronderstelden dat uitgaven voor het verbeteren van het vrouwelijke uiterlijk een duidelijke indicator zijn van de culturele nadruk op de fysieke en seksuele aantrekkelijkheid van vrouwen. De resultaten gaven aan dat dergelijke uitgaven ook meer verband hielden met inkomensongelijkheid dan met genderongelijkheid.

“We vinden dat vrouwelijke seksualisering en verbetering van het fysieke uiterlijk positief geassocieerd zijn met inkomensongelijkheid en over het algemeen niet geassocieerd zijn met genderongelijkheid. De relatie tussen inkomensongelijkheid en seksualisering van vrouwen is bijzonder sterk en robuust in meer ontwikkelde landen en in Amerikaanse steden en provincies. Onze bevindingen verhogen de mogelijkheid dat seksualisering en verbetering van het uiterlijk kenmerken zijn van vrouwelijke concurrentie, die voorkomt in omgevingen waarin de inkomens ongelijk zijn en de statusconcurrentie zeer opvallend is”, concluderen de auteurs van het onderzoek.

De studie werpt licht op de sociale oorsprong van de culturele seksualisering van vrouwen. Er moet echter worden opgemerkt dat de resultaten gebaseerd waren op gegevens van specifieke sociale-mediawebsites. Ze zijn mogelijk niet volledig representatief voor de algemene bevolking. Hoewel de meeste sexy selfies door vrouwen werden gepost, kwamen sommige ook van mannen die sexy selfies deelden die oorspronkelijk door vrouwen waren gepost.

Het artikel, “Income inequality not gender inequality positively covaries with female sexualization on social media,”, is geschreven door Khandis R. Blake, Brock Bastian, Thomas F. Densond, Pauline Grosjean en Robert C. Brooks.

Bronnen

https://www.psypost.org/womens-sexy-selfies-income-inequality-a-key-factor-study-suggests/