Sociale netwerkgebruikers leven langer

Je genen bepalen hoeveel en wanneer je kinderen krijgt
Intelligente mensen zijn alleen gelukkiger

nastya_gepp (CC0), Pixabay

Er blijkt al lang een verband tussen sterke sociale banden en een lang leven. Maar klopt dit ook voor nieuwe sociale interacties, die steeds vaker online plaatsgrijpen? Een nieuwe studie van de universiteiten van Californië en Yale suggereert van wel.

Mensen die Facebook gebruiken, zouden bijvoorbeeld langer leven dan mensen die dat niet doen.

Wie meer vrienden heeft op Facebook gaat minder snel dood. Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers bij een studie onder twaalf miljoen gebruikers van het onlineplatform.

De onderzoekers legden informatie uit de volksgezondheidsdossiers van de Facebookers naast hun activiteiten op Facebook gedurende een half jaar. Een actief sociaal leven op het medium bleek samen te hangen met een betere gezondheid.

De studie bracht  aan het licht dat bepaalde activiteiten op Facebook, zoals het posten van foto’s en het aanvaarden van vriendschapsverzoeken, ook geassocieerd worden met een lager risico vroegtijdig te sterven.


Straaltje hoop
Deze bevindingen bieden een straaltje hoop tussen tal van studies over hoe sociale media ons afgunstiger en minder eerlijk maken omdat ze diepe verbintenissen vervangen met oppervlakkige online vriendschappen.

Er woedt een hevig debat over online sociale media. Mensen maken zich zorgen dat ze een substituut worden voor gezonde sociale contacten, aldus co-auteur van de studie professor James Fowler, sociaal wetenschapper aan de universiteit van Californië. De gemiddelde Facebook-gebruiker heeft in een gegeven jaar een twaalf procent kleinere kans om te overlijden dan iemand die niet aan Facebook doet.

De onderzoekers onderzochten 12 miljoen profielen op Facebook, die ze terugbrachten tot vier miljoen mensen wiens identiteit kon geverifieerd worden dankzij de kieslijsten van Californië. Daar legden ze gegevens van het ministerie van volksgezondheid naast om de kiezers te vergelijken met mensen die geen sociale media gebruiken. Zo bleek dat het risico om in een bepaald jaar te overlijden 12 procent lager lag bij Facebookgebruikers dan bij niet-gebruikers. Je kunt natuurlijk de vraag stellen of dit een goede onderzoeksmethode is, maar het geeft toch alvast een indicatie.

Facebook-gebruikers leven misschien langer, maar er is wel geen bewijs dat het gebruik van Facebook daar de oorzaak van is.

Het onderzoek
De onderzoekers bestudeerden Amerikaanse Facebook-gebruikers die tussen 1945 en 1989 geboren waren. Ze vergeleken vervolgens de activiteiten van de proefpersonen die nog in leven waren met de activiteiten die proefpersonen die reeds overleden waren voor hun overlijden, bezighielden. Er werden alleen mensen van hetzelfde geslacht en van dezelfde leeftijd met elkaar vergeleken.

Langer leven?
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die actief waren op Facebook doorgaans langer leefden dan mensen die niet actief waren op Facebook. In een gegeven jaar had de gemiddelde Facebook-gebruiker een 12 procent kleinere kans om te overlijden dan iemand die niet op Facebook zat.

Activiteit
De onderzoekers gingen verder voor alle Facebook-gebruikers na hoeveel vrienden, statusupdates, foto’s, berichten op de ‘Facebook-wall’ en berichten zij ontvingen. Het doel? Nagaan of mensen die actiever waren op Facebook langer leefden dan mensen die minder actief waren op het sociale medium. Nu vergeleken de onderzoekers niet-actieve en actieve Facebook-gebruikers met elkaar die niet alleen dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht hadden, maar ook dezelfde relatiestatus hadden, ongeveer dezelfde tijd op Facebook doorbrachten en ongeveer net zo vaak met hun smartphone bezig waren (dat laatste suggereert dat ze ongeveer een vergelijkbaar inkomen hadden). Uit dit onderzoek blijkt dat mensen met gemiddelde of grote sociale netwerken doorgaans langer leefden dan de mensen met zeer kleine sociale netwerken. De mensen die heel veel foto’s plaatsten – wat suggereert dat ze ook face-to-face veel sociale contacten hebben – bleken er doorgaans qua levensduur het beste van af te komen.

Populair
De onderzoekers bestudeerden ook de ‘richting’ van vriendschapsverzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat mensen die de meeste vriendschapsverzoeken inwilligden, doorgaans langer leefden. Het lijkt te suggereren dat ‘populair zijn’ resulteert in een langer leven. Maar de onderzoekers zijn voorzichtig. Het kan namelijk ook andersom zijn. In dat geval zijn mensen die een grotere kans hebben om lang te leven, aantrekkelijker in de ogen van anderen. Dat moet nader onderzocht worden.

De hele dag Facebooken

Niettenmin, zo meent Fowler, helpt de studie enkele negatieve associaties die we zouden hebben over sociale media te ontmaskeren. “Dat we zo’n sterke positief verband vaststelden tussen gezondheid en sociale netwerken pleit tegen de hypothese als zouden sociale media ongezond zijn”, stelt Fowler.

De studie ging dieper en toonde aan dat bepaalde soorten activiteiten op Facebook gelinkt zijn aan een langer leven. Zo bleken bijvoorbeeld handelingen op Facebook die verband houden met het echte leven, zoals het posten en getagd worden in foto’s, een sterker verband te hebben met een verlaagd overlijdensgevaar dan activiteiten die enkel online gebeuren zoals status updates en het uitwisselen van boodschappen.

De studie werd gepubliceerd in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Veel onderzoek naar sociaal contact wordt gedaan aan de hand van vragenlijsten waarbij mensen zeggen hoeveel contact ze hebben. Interessant dat deze onderzoekers het Facebookgedrag hebben bestudeerd waarin je kunt zien wat ze feitelijk aan contact hadden. Het is bovendien een erg grote groep mensen.

Dat je je gezondheid positief kunt beïnvloeden door een gelukkig leven te leiden betekent niet dat geluk je altijd uit het graf houdt, wil Veenhoven wel benadrukken. “Dat zie je ook in dit onderzoek, bij een nare ziekte als kanker maakt het niet uit of je veel vrienden hebt.” Maar een dood door zelfmoord, een overdosis alcohol of drugs, en hartfalen hangen wel samen met de hoeveelheid sociale contacten online, ontdekten de onderzoekers.

Omgekeerde causaliteit

Mensen die vooral geschreven berichten (statusupdates) plaatsen en dit steeds meer gaan doen, blijken vaker een slechte gezondheid te hebben. Ook mensen die extreem veel of vrijwel nooit iets posten, waren vaker in slechte gezondheid. “Je weet nooit helemaal zeker hoe het verband is”, zegt Veenhoven. “Zoals de auteurs ook schrijven kan niet worden uitgesloten dat mensen in de aanloop naar hun dood minder actief worden op Facebook, maar het omgekeerde is even goed denkbaar.”

Een belangrijk manco van de studie is het probleem van de ‘omgekeerde causaliteit’, schrijven de onderzoekers en zegt ook Veenhoven. “Zoeken mensen die gelukkig zijn meer sociale contacten op of worden ze gelukkiger dankzij die contacten? Als je zin hebt in het leven, is het logisch dat je actiever bent.”

Dat Facebooken kan bijdragen aan ons geluksgevoel verbaast Veenhoven niet. “Onlinecontacten zijn gewoon een aanvulling op sociale activiteiten in het dagelijks leven, net zoals de telefoon een aanvulling is. Natuurlijk heb je wereldvreemde uitzonderingen die alleen maar achter hun scherm gekluisterd zitten, maar je hebt ook boekenwurmen die nooit de deur uit gaan.”

Bronnen

http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/live_long_and_facebook

Caroline Kraaijvanger https://www.scientias.nl/mensen-facebook-account-leven-langer/

http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2954219/2016/11/01/Wie-op-Facebook-zit-leeft-langer.dhtml

http://www.demorgen.be/wetenschap/onderzoek-mensen-met-een-actief-sociaal-leven-op-facebook-leven-langer-b2e13a2e/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge