Veel koppels blijven alleen bij elkaar om financiële redenen

Vrouwen geven voorkeur aan man met karakter
Liefde als pijnstiller
couple, bride, love

Olessya (CC0), Pixabay

Financiële onzekerheid blijft voor vele koppels van alle tijden. Velen die eigenlijk wel zouden willen scheiden of in elk geval apart zouden willen wonen doen dit vaak niet om financiële reden en worden als paar gedwongen op één locatie te blijven.

De Britten verzonnen zelfs een term voor dit verschijnsel, namelijk STINT, een afkorting voor Staying Together In Needy Times. Niet minder dan 21% van de Belgische koppels blijft enkel nog samen omdat een scheiding financiële problemen met zich zou meebrengen. Dat blijkt uit een onderzoek van Intrum Justitia, waarvoor 1.036 Belgen ondervraagd werden.

Hun financiële toestand is voor heel wat Belgen een reden om samen te blijven. Meer dan één op vijf van de Belgen is nog niet gescheiden omwille van het geld. België scoort daarbij fors hoger dan het Europese gemiddelde van 15%. Alleen Frankrijk (37%), Zwitserland (30%) en Portugal (24%) doen nog slechter.


Scandinavische landen doen het wéér beter
Voor dit onderzoek van Intrum Justitia, de marktleider inzake betalingsverwerking en invorderingen, deden in totaal meer dan 22.400 Europese respondenten uit 21 verschillende landen mee. In de Scandinavische landen – hoe kan het ook anders – is de angst om uit elkaar te gaan het kleinst. Amper 6% van de Zweden en 7% van de Noren zeggen samen te blijven met hun partner voor het geld.

“Relaties weerspiegelen financiële situatie van Europeanen”
“Zelfs relaties weerspiegelen vandaag de dag de financiële situatie van de Europeanen”, zegt Guy Colpaert, managing director bij Intrum Justitia België. “We zien een verschil tussen de zuiderse en de noordelijke landen. Het is niet meer dan normaal dat koppels die in een land met een instabiele economie leven, zoals Zuid-Europese landen, sterk afhankelijk zijn van elkaar om de huishoudelijke uitgaven te delen. Het is voor koppels dus belangrijk om tegelijkertijd geld te hebben voor het huishouden, maar ook om een eigen spaarpotje aan te leggen.”

Scheiden doet lijden…
39% van de Belgen tussen 18 en 24 jaar geven aan dat een scheiding een van de oorzaken is die aan de basis ligt van financiële problemen. Dit cijfer daalt naar 36% in de groep van 24-tot 35-jarigen en loopt vervolgens opnieuw op met 51% voor de 35-tot 49-jarigen en zelfs 53% voor vijftigplussers.

“Zelfs relaties geven de financiële situatie weer van de Europeanen”, aldus Guy Colpaert, directeur van Justitia België. “Er is een duidelijk verschil tussen de noordelijke en zuidelijke landen. Het is begrijpelijk dat mensen die in landen met een instabiele economie leven, veel afhankelijker van elkaar zijn om de eindjes van het huishouden aan elkaar te knopen.”

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2611441/2016/02/09/Een-Belg-op-de-vijf-blijft-alleen-bij-partner-voor-het-geld.dhtml

http://qmusic.be/nieuws/de-5-redenen-waarom-koppels-bij-mekaar-blijven

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2016/02/09/zoveel-paren-blijven-er-bij-elkaar-alleen-vanwege-het-geld

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge