Waarom kussen relatiebevorderend en gezond is.

Waarom gaan borsten hangen en andere borstenweetjes?
Perfecte date : kies hetzelfde gerecht

Het kussen is een van de meest voorkomende seksuele en romantische gedragingen in de

Free-Photos (CC0), Pixabay

hele wereld. Maar waarom is de mens ooit begonnen met kussen? Is het alleen maar omdat het goed voelt, of is er iets meer aan de hand dan dat?

Tijdens een zoen wisselen de zoenende partners informatie uit. De vrouw die zoent is veel kieskeuriger dan de man. Mannen hechten minder waarde aan een zoen, omdat ze minder kunnen proeven en ruiken.

Wetenschappers geloven dat zoenen  een adaptief gedrag is. Niet alleen helpt het ons om goede partners te vinden, stellen zij, maar het kan ook nuttig zijn voor ons geluk, onze gezondheid en relatie.

Is hij of zij nu de ware of niet? Een kus vertelt het ons en helpt daarna om die ware aan onze zijde te houden. Dat suggereert nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford. De kus is een universeel verschijnsel: in vrijwel alle culturen en samenlevingen duikt ‘ie op. En niet alleen wij mensen kussen er wat op los. Ook chimpansees en bonobo’s doen het. “En nog steeds weten we niet precies waarom het zo wijdverbreid is en welk doel het dient,” merkt onderzoeker Rafael Wlodarski op.

Ten eerste, het kussen lijkt ons aan de meest geschikte potentiële partners te helpen. Als bewijs voor dit idee, hebben de onderzoekers ontdekt dat vrouwen en mensen die veel belang hechten aan aantrekkelijkheid ook veel belang hechten aan zoenen.  Met andere woorden, mensen die de neiging hebben om ‘kieskeuriger’ te zijn over hun partners en hogere normen aanhouden, hebben meer kans om hun partners op basis van de manier waarop ze kussen te evalueren. Vooral vrouwen kunnen na een tegenvallende eerste zoen met iemand afknappen, terwijl ze aanvankelijk in eerste instantie die persoon wel zagen zitten. Zeker voor vrouwen geldt: een eerste zoen kan een relatie maken of breken.

Vrouwen zijn  het meest geneigd om te zeggen dat de aantrekkingskracht naar iemand is gewijzigd op basis van een eerste kus.

Parterkeuze

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer vrouwen in de meest vruchtbare fase van hun menstruele cyclus zijn, ze denken dat het kussen belangrijk is.  Dus, vrouwen die zwanger willen worden, gebruiken het kussen als een stuurman-assessment tool. Volgens evolutionair psychologen is zoenen een uitstekend middel om diegene met wie je zoent te “screenen.” Onbewust testen we via de zoen of diegene een geschikte partner is.

Hoe het precies werkt om een potentiële partner te kiezen, weet men niet. Wetenschappers speculeren dat het is omdat zoenen  ons in staat stelt om letterlijk te ruiken en proeven van een andere persoon. Tijdens een zoen wisselen de zoenende partners nuttige informatie uit. De smaak en de geur van de zoen kan een indicatie geven hoe gezond iemand is met wie we staan te zoenen. Een slechte adem tijdens het zoenen wordt in verband gebracht met maag- en darmstoornissen.

Meestal sluiten we ook onze ogen als we kussen zodat we het meest onze andere zintuigen zoals ruiken en proeven kunnen gebruiken. Het zijn de feromonen en andere chemische signalen die ons kunnen helpen om onbewust te bepalen of de partner gezond en vruchtbaar is en goede genen  draagt.

Feromonen

Het punt is, dat dieren geuren met feromonen afscheiden om het andere geslacht aan te trekken. Een goed ontwikkeld reukorgaan maakt het daarbij overbodig om de potentiële partner dicht te benaderen.

In vergelijking is het reukorgaan van de mens dan weer ondermaats, dus hebben wij er baat bij toch even dichter bij de ander te gaan zitten. Natuurlijk speelt er meer dan geur alleen een rol bij het kiezen van een partner, toch valt het niet te onderschatten.

In 2013 onderzocht Wlodarski de voorkeur van honderden mensen op vlak van zoenen. Blijkbaar achtten velen de geur van de partner belangrijk. Naarmate vrouwen vruchtbaarder worden, is die geur van nog groter belang.

Feromonen spelen dan ook een grote rol bij de partnerkeuze onder zoogdieren, ook onder mensen. ‘We hebben heel wat biologische kenmerken van zoogdieren geërfd’, verklaart Wlodarski. ‘Wij hebben daar gewoon in de loop der tijd enkele dingen aan toegevoegd.’

Wlodarski en zijn collega’s verzamelden 900 volwassenen en legden ze vragenlijsten voor. Op de lijsten kwam het belang van kussen in zowel korte- als langetermijnrelaties voor. “Er zijn drie belangrijke theorieën over de rol die de kus in seksuele relaties speelt. De kus helpt ons op de één of andere manier om de kwaliteit van de genen van de ander vast te stellen, de kus wordt gebruikt om de mate van opwinding te vergroten en de kus helpt om relaties gaande te houden. Wij wilden weten welke van deze theorieën klopt.”

Zoenende vrouwen zijn kieskeuriger

Vooral vrouwen gebruiken tijdens het zoenen de informatie die uitgewisseld wordt. Via de informatie dat uitgewisseld wordt tijdens een zoen met iemand, bepaald de vrouw onbewust of diegene een geschikte partner voor haar kan zijn in de toekomst. Immers, de vrouw investeert negen maanden van haar leven in een eventuele nakomeling en de vrouw kan maar een beperkt aantal baby´s krijgen. Voor de vrouw zou het zonde zijn om met iemand een relatie te beginnen die niet “lekker” zoent.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen de kus over het algemeen belangrijker vinden dan mannen. Verder bleek dat mannen en vrouwen die zichzelf aantrekkelijk vonden of die meer kortdurende relaties hadden zoenen ook belangrijker vonden. Dat suggereert dat zoenen ons helpt om te bepalen of iemand ‘de ware’ is. Want: uit eerder onderzoek is gebleken dat vrouwen, maar ook mannen en vrouwen die aantrekkelijker zijn en meer kortdurende relaties hebben selectiever zijn als het gaat om een partner. En laten nu juist deze twee groepen mensen ook meer waarde hechten aan de kus.

“Een partner kiezen en versieren is een ingewikkeld proces bij mensen,” weet Robin Dunbar. “Er komt een serie assessments bij kijken waarbij mensen zichzelf afvragen: zal ik dieper in deze relatie duiken of niet? We voelen ons in eerste instantie tot mensen aangetrokken door hun gezicht, lichaam en sociale voorkomen. Daarna gaan die assessments dieper en worden ze intiemer en dan komt de kus om de hoek kijken. Als het om het kiezen van partners gaat, hebben we te maken met het Jane Austen-probleem: hoe lang wacht je op Mr Darcy als je niet voor eeuwig wachten kan en als er mogelijk heel veel anderen zijn die ook op hem wachten? Dat zien we in ons onderzoek terugkomen. Het suggereert dat zoenen een rol speelt in het beoordelen van een potentiële partner.”

Hoe zit het met mannen?

Mannen hechten veel minder waarde aan de informatie die vrijkomt tijdens het zoenen. Beter nog: tijdens een onderzoek is gebleken dat mannen bereid zijn het bed te delen met een vrouw zonder haar eerst te hebben gezoend! Slechts 15% van de vrouwen was bereid om zonder eerst te zoenen met iemand het bed te delen.
Mannen hechten ook minder waarde aan het zoenen dan vrouwen omdat mannen minder kunnen proeven en ruiken dan vrouwen.

Cultureel aanvaardbaar snuffelen

Kussen is misschien gewoon een cultureel aanvaardbare manier geworden om uit te zoeken hoe het met die andere persoon zijn feromonen zit. ‘In sommige culturen evolueerde het snuffelen naar fysiek contact. Maar het is moeilijk te zeggen wanneer dat precies gebeurde. In elk geval hebben beide zaken hetzelfde doel’, aldus Wlodarski.

Goed voor de relatie

Zoenen kan goed zijn voor een relatie, want het is een manier om genegenheid uit te drukken en het ontwikkelen van intimiteit. In overeenstemming met dit idee tonen sommige studies aan dat frequent zoenen meer dan nog frequent seks hebben gekoppeld is aan een grotere tevredenheid over de relatie.

Zoenen is niet alleen belangrijk om een eventuele partner te selecteren, zoenen binnen onze relatie met onze partner is ook zeer belangrijk. We onderhouden een goede band met onze partner door te zoenen. Maar ook gebruiken we het zoenen binnen onze relatie om:
-Te checken of alles nog goed zit tussen de partners,
-Onderhouden we de relatie met onze partner,
-Romantisch te zijn met onze partner,
-Intiem te zijn met onze partner.

Veel zoenen met de partner
Een kenmerk van een (zeer) goede relatie tussen de beidde partners is als er binnen de relatie veel gezoend wordt. Hoe vaker de partners elkaar zoenen (zoenen op de mond en zoenen op de wangen), hoe tevredener de partners zijn over hun relatie met elkaar.

Zo blijkt uit de hoger genoemde studie van Wlodarski en zijn collega’s dat vrouwen kussen belangrijker vinden in relaties die al enige tijd duren. Dat suggereert dat de kus ons ook helpt om relaties in stand te houden. Maar, zo stellen de onderzoekers, die functie van de kus is hoogstwaarschijnlijk ondergeschikt aan die andere functie van de kus: helpen in de zoektocht naar de ware.

Gezondheid bevorderen

Het blijkt dat kussen hartstikke gezond is. Het is goed tegen cholesterol en stress. Met een stevige gepassioneerde kus verbrand je 2-3 calorieen per minuut. Maar het wordt nog mooier.

Regelmatig zoenen kan ons ook helpen om een goede gezondheid te behouden door het bevorderen van de uitwisseling van bepaalde micro-organismen. Een studie wees uit dat het kussen  de uitwisseling van bacteriën bevordert.

Dus hoe kunnen we deze uitgebreide overdracht van micro-organismen interpreteren als goed voor de gezondheid? Een mogelijkheid is dat het kussen een manier voor vrouwen is om hun kroost te beschermen tegen bepaalde infecties.

Bij de kus wordt speeksel en  zo’n 80 miljoen bacteriën gedeeld. Een innige kus is niemand vreemd, toch? Lang werd gedacht dat de romantisch-seksueel getinte zoen een haast universele menselijke gedragsvorm was. Eerdere schattingen vermoedden dat zowat 90 procent van de mensheid het deed. Maar een nieuwe studie gepubliceerd in de American Anthropologist weerlegt dat idee.

Zoenden onze voorouders?

Onderzoekers definieerden romantisch-seksueel kussen als ‘lip-aan-lip-contact dat al dan niet langdurig kan zijn’. De studie onderzocht romantisch zoenende partners binnen 168 verschillende culturen wereldwijd en kwam tot de vaststelling dat de gedefinieerde kus slechts bij een minderheid van 46 procent voorkwam. Verre van universeel gedrag dus.

Geleerden hebben  ontdekt dat kussen ooit begonnen is met het uitwisselen van voorgekauwd voedsel. Speeksel bevat namelijk een hoop voedingsmiddelen en mineralen en gezonde vitamienen. Veel vogelouders doen het nog altijd trouwens, dat kiss-feeding!

Culturen van jagers en verzamelaars vertoonden niet eens het verlangen om de partner te kussen. Sommigen vonden het zelfs ‘weerzinwekkend’, zoals bijvoorbeeld de Mehinaku-stam in Brazilië. En aangezien die stammen het dichtst aanleunen bij de levensstijl van onze voorouders, kan het zijn dat zij evengoed niet zoenden.

Er zijn landen waar zoenen met iemand een taboe is. Er zijn Chinezen die een zoen zien als kannibalisme. In andere culturen wrijven de partners of verliefde stellen zachtjes met de neuzen tegen elkaar, dat veel op een zoen doet lijken. Dat zoenen een taboe is, is uitzonderlijk, namelijk ruim 90% van alle verschillende culturen zoenen de partners elkaar.

‘Recente uitvinding’

Volgens hoofdauteur van het onderzoek William Jankowiak van de Universiteit van Nevada lijkt de romantische kus veeleer een product van de westerse samenleving, overgedragen van de ene generatie op de volgende. Ook Rafael Wlodarski van de Universiteit van Oxford beweert dat het om een ‘vrij recente uitvinding’ gaat.

Het oudste bewijs van iets wat op zoenen lijkt, komt voor in Hindoe-teksten in het Vedisch Sanskriet meer dan 3.500 jaar geleden. Toen werd kussen omschreven als ‘elkaars ziel inademen’. Egyptische hiërogliefen beelden dan weer mensen af die dicht bij elkaar staan, zonder de lippen te raken.

Tongzoenende bonobo’s. Om meer inzicht te krijgen in de oorsprong van de romantisch-seksuele kus, kan beter naar het dierenrijk gekeken worden.  Chimpansees durven de lippen al eens tegen elkaar te drukken en te knuffelen na een zeker conflict. Bij hen geldt de kus dus als een vorm van verzoening. Het komt bovendien vaker voor bij mannetjes dan bij vrouwtjes. Kortom: geen romantisch gedrag.

Dan zijn er de bonobo’s die nog vaker tongzoenen. Niet verwonderlijk, aangezien het erg seksuele wezens zijn: waar mensen elkaar begroeten met een stevige handdruk, kiest de bonobo voor seks. Dat doen ze trouwens ook in heel wat andere kennismakingssituaties.

En dan zijn die apen nog de uitzondering, want zoenen is voorts schaars goed onder dieren. Ze kunnen hun kopjes al eens dichter bij elkaar brengen, maar speeksel delen en de lippen tegeneen persen, zal niet gauw gebeuren. Want dat hoeven ze ook helemaal niet.

Zoenen behoort tot liefde en seks

Het is niet voor niets dat hoeren nooit zoenen met hun klanten. Tongzoenen is ~in tegenstelling tot de meeste seksuele handelingen~ een uiting van pure genegenheid en/of liefde. Het is daarom dat stellen die van elkaar verwijderd raken het allerbeste weer veel kunnen gaan zoenen……

Dat is ook de overtuiging van professor Hilda Hutcherson, auteur van o.a. ‘What Your Mother Never Told You About S-E-X’, waarin zij een compleet hoofdstuk wijdt aan de waarde van de kus.

“Die diepe intimiteit die je krijgt wanneer lippen en tongen elkaar raken, is heel belangrijk”, benadrukt ze. Dit zegt ze niet omdat ze een romantica is, maar ze laat zich hierbij wetenschappelijk ondersteunen. “Zoenen maakt in het lichaam endorfine en oxytocine aan, hormonen die ons helpen ons gelukkiger en aantrekklijker te voelen.” Het zijn dezelfde stoffen die je lichaam aanmaakt als je vreselijk verliefd bent en de vlinders in je buik voelt.

Uit een recente Amerikaanse enquête blijkt dat 79% van de vrouwen hun partner niet zo vaak zoent als ze zouden willen, 14% doet dit maar 1x per dag. 24% kust alleen als voorspel naar de seks of ‘s ochtends voor het weggaan en ‘s avonds bij het thuiskomen. Paren denken hier niet echt over na. Door weer meer aandacht aan kussen te spenderen, kun je je intieme band weer nieuw leven inblazen.

Tips

Daarom ontwikkelde Hilda Hutcherson zoenen als relatietherapie met de volgende tips.

1. Veel stellen proberen in bed wel veel variatie uit, maar hun kusroutine is redelijk saai. De meesten houden het op vluchtige aanrakingen van de wang en ter afwisseling een tongkus. Maar probeer ook eens andere plekjes op elkaars lichaam met je mond te ontdekken of laat je handen eens afdwalen.

2. Een kwart van de vrouwen zegt dat ze de zoentechniek van hun echtgenoot hebben verbeterd. Mannen kussen namelijk anders dan vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat mannen een onbewuste neiging hebben om veel speeksel uit te wisselen om zo testosteron over te brengen. Om zijn techniek te verbeteren kan zij vragen of hij stil blijft en een volle minuut niet terug kust. Zo kan zij laten zien hoe ze graag gezoend wil worden.

3. Kussen verhoogt de intimiteit en geeft een gevoel van zekerheid. Door het vaker te doen ga je ook vaker vrijen. Zoen dus dagelijks!

4. Een onverwachte kus in het openbaar kan de adrenaline doen stromen en de intimiteit nog meer vergroten. Probeer dit eens uit in een restaurant of in het park tijdens een wandeling. Houd het subtiel; het moet niet irritant worden voor de omgeving. Het ‘echte werk’ moet je thuis doen.

Wanneer mannen nat zoenen doen zij dit niet voor niets.

Ze dragen daarmee niet alleen hun speeksel over op de dame in kwestie, maar ook nog eens het mannelijk hormoon testosteron…….. Resultaten van ‘proefondervindelijk’ zoenonderzoek werden bekend gemaakt op de site van American Association for the Advancement of Science (AAAS).

En dat is ook bij vrouwen verantwoordelijk voor de seksdrift. Wanneer een man tongzoent is dat dus de ultieme verleiding. Hij probeert haar in dezelfde seksstemming te brengen als zichzelf.

Wetenschappelijk onderzoek wees verder uit dat mannen door te kussen met veel tongactie instinctief kunnen afleiden in welk deel van de menstruele cyclus een vrouw zit. Hij spoort daarmee haar vrouwelijk hormoon, het oestrogeen, op.

Tongzoenen is dus niks meer of minder dan elkaars hormonen proeven! Het verklaart natuurlijk wel waarom we na de eerste echte kus óf direct afhaken óf door willen gaan met lichamelijk zijn

 

Bronnen

http://www.playboy.com/articles/good-kisser

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/mysterie-van-de-dag-waarom-kussen-mensen-en-dieren-niet/article-normal-587445.html

http://relatie.blog.nl/partnerschap/2011/07/03/geen-seks-maar-juist-zoenen-om-je-relatie-nieuw-leven-in-te-blazen

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/50776-waarom-we-zoenen.html

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2009/06/12/waarom-mannen-van-nat-zoenen-houden

https://www.scientias.nl/nut-kus-kus-helpt