Women’s Forum 2023 Barometer: genderongelijkheid blijft bestaan ​​en neemt toe

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Intimiteit op de klok: hoe tijdsperceptie zich verhoudt tot relatietevredenheid en verlangen
Studie werpt nieuw licht op de wisselwerking tussen persoonlijkheid, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid

De Women’s Forum Barometer combineert recent onderzoek, uitgesplitste gegevens en

smiling woman standing and putting pepper on stock pot

Photo by Becca Tapert

reacties van burgers van de G7-landen, Australië, China en Korea; een onderzoek uitgevoerd door het Vrouwenforum en door Ipsos (perceptiedeel) onder 5.000 mensen. Deze nieuwe editie onthult de complexe realiteit van vrouwen vandaag de dag, zorgwekkende figuren, hardnekkige stereotypen en biedt populaire ideeën voor actie.

Uit resultaten van de nieuwe barometer van het Women’s Forum (5.000 respondenten in de G7-landen + China) blijkt dat 60% van de nieuwe generatie volwassen mannen (tussen 25 en 34 jaar) nog steeds vindt dat “als je een goede moeder wil zijn, je bereid moet zijn om een deel van je professionele carrière op te offeren”.

Deze nieuwe editie onthult de complexe realiteit van vrouwen vandaag de dag, zorgwekkende figuren, hardnekkige stereotypen en biedt populaire ideeën voor actie.

Een acute perceptie van ongelijkheid
66% van de respondenten is van mening dat ongelijkheid wijdverbreid is, met een stijging van 4 punten in de G7 vergeleken met vorig jaar. 63% denkt dat vrouwen minder kansen hebben om te slagen dan mannen met gelijke vaardigheden. Ook dit cijfer is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid wordt alleen mogelijk gemaakt door gekwantificeerde evaluatie. Om dit doel te bereiken lanceerde het Vrouwenforum de eerste Barometer over Gendergelijkheid, gericht op Perceptie versus Realiteit. Dit instrument vergelijkt de realiteit en perceptie met betrekking tot vrouwelijk leiderschap op belangrijke thema’s zoals politiek, bedrijfsleven, ondernemerschap, technologie, gezondheidszorg, onderwijs en klimaatverandering. Het volgt de trends van jaar tot jaar. Dit biedt de mogelijkheid om de voortgang van het leiderschap van vrouwen in belangrijke economische sectoren in de loop van de tijd te volgen en te analyseren. De Barometer is ’s werelds eerste statistisch instrument voor economisch leiderschap van vrouwen dat de vrouwelijke invloed in belangrijke sectoren van de economie bestrijkt, wat positieve evolutie aandrijft en aanmoedigt, en hoe beleidsmakers en beleidsvormers samen een gunstig klimaat kunnen creëren dat leidt tot het verkleinen van de genderkloof. Het is gebaseerd op twee pijlers: aan de ene kant de analyse van nauwkeurige en relevante gegevens verzameld in internationale databases en aan de andere kant de evaluatie van het bewustzijn van het mondiale publiek met betrekking tot de huidige stand van zaken van genderongelijkheid. Deze Barometer is een uniek en belangrijk instrument dat beleidsmakers, belanghebbenden en bedrijven helpt een beter inzicht te krijgen in het werk dat nog moet worden gedaan.

Hardnekkige stereotypen en een grote generatie-uitdaging
Er bestaan ​​nog steeds genderstereotypen, die onder jongeren zelfs nog uitgesprokener zijn. 60% van de mannen tussen 25 en 34 jaar is ervan overtuigd dat “je niet alles kunt hebben; als je een goede moeder wilt zijn, moet je ermee instemmen een deel van je professionele carrière op te offeren”, vergeleken met 52% voor alle respondenten.

59% van de mannen tussen 25 en 34 jaar gelooft dat “het mannelijke brein anders is dan het vrouwelijke brein, wat verklaart waarom mannen doorgaans meer aanleg hebben voor wetenschappelijke vakken en vrouwen meer aanleg voor literaire vakken” , vergeleken met een totaal van – alle leeftijdsgroepen en geslachten gecombineerd – van 42%.

53% van de mannen tussen 25 en 34 jaar is ervan overtuigd dat “vrouwen psychologisch kwetsbaarder zijn dan mannen”, vergeleken met 35% van alle mannen en vrouwen.

Toch erkent de meerderheid van de respondenten het belang van het oplossen van genderongelijkheid
74% beschouwt het oplossen van ongelijkheden als een prioriteit in hun land. En 75% van de mannen die zich bewust zijn van de ongelijkheid erkent de rol die zij kunnen spelen bij het terugdringen ervan.

Deze ongelijkheden zijn reëel, sterk en hardnekkig, vooral in de arbeidswereld.
47% van de respondenten stopte één of meerdere maanden met werken om voor dierbaren te kunnen zorgen; 41% voor één of meerdere jaren om dezelfde reden. Er is een genderkloof van 20 en 22 voor respondenten die één of meerdere jaren gestopt zijn met werken.

Om deze ongelijkheden te bestrijden zijn concrete oproepen tot actie getest en krachtig ondersteund.
Onderwijs en STEM
82% van de respondenten steunt de opname van een gelijk aantal vrouwelijke en mannelijke rolmodellen in schoolboeken; 78% van de respondenten steunt de opname van verplichte training over onbewuste vooroordelen in het universitaire curriculum.

Wereld van werk en zaken
88% van de respondenten steunt bedrijven die hoogwaardige, betaalbare kinderopvang en ouderenzorg financieren; 77% van de ondervraagden is voorstander van het openbaar maken van de namen van bedrijven waar er salarisverschillen bestaan ​​tussen mannen en vrouwen met gelijke vaardigheden.

Financiële educatie
88% van de ondervraagden is voorstander van het invoeren van verplichte cursussen op school en op de middelbare school om jongens en meisjes te leren hoe ze met een budget moeten omgaan; 85% van de ondervraagden is voorstander van het ontwikkelen van de financiële geletterdheid van vrouwen door middel van trainingsprogramma’s en ondersteunende netwerken voor vrouwen.

Gezondheid
89% van de ondervraagden is voorstander van het garanderen van hetzelfde aandeel vrouwen en mannen in klinische onderzoeken in elke fase van de ontwikkeling van geneesmiddelen; 85% van de ondervraagden is voorstander van de integratie van verplichte cursussen over gender op alle niveaus van de studies geneeskunde, farmacie, biologie en voor alle paramedische beroepen.

Download het hele document hier Gepubliceerd op 28/11/2023

Bronnen en meer lezen

https://events.womens-forum.com/womens-forum/content/barometer

https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-womens-forum-2023-les-inegalites-de-genre-persistent-et-se-renforcent