Deel uw liefde en deel uw geld Gezamenlijke bankrekeningen dragen bij aan betere relaties.

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
De beste manier om uw medeleven te uiten
Kan effectieve communicatie de relatieschade van phubbing tegengaan?

Het samenvoegen van persoonlijke financiën met een partner kan de kans vergroten dat

10 and one 10 us dollar bill

Photo by Jason Leung

de relatie standhoudt.
Paren die hun geld samenvoegen, genieten een hogere mate van tevredenheid over het leven en hun relatie.
Het delen van financiële informatie vergroot de kans dat mensen hun doelen bereiken.
De grootste zorgen die conflicten bij koppels veroorzaken, concentreren zich meestal rond enkele gemeenschappelijke ruimtes. Tot de meest genoemde gevoelige onderwerpen behoren geld en seks en de opvoeding van paren die tevens ouders zijn. De argumenten over geld en seks kunnen vergelijkbaar zijn: wie beslist over hoeveel en hoe vaak. Conflicten over geld komen vaak naar voren als de meest voorkomende reden voor echtscheidingen .

Financiële ontrouw
Wanneer mensen het woord ‘ ontrouw ’ horen, denken de meeste mensen onmiddellijk aan romantische of seksuele ontrouw in een relatie. Financiële ontrouw is echter een zeer reëel probleem, en ligt vaak aan de basis van de ruzies die paren over geld hebben. Garbinsky et al. (2023) beschrijven deze vorm van verraad als het aangaan van geldtransacties die geheim worden gehouden voor een partner, vrouw of echtgenoot, in de verwachting dat zij de activiteit zouden afkeuren.

Financiële ontrouw, waarvan uit een onderzoek blijkt dat het bij ongeveer 27 procent van de koppels voorkomt (Jeanfreau et al., 2018), kan uiteenlopen van het uitgeven van geld zonder het uw partner te vertellen tot het sparen van geld zonder het uw partner te vertellen.

Het openen van een individuele spaarrekening, een nieuwe creditcard of het verdienen van extra inkomen zonder uw partner hiervan op de hoogte te stellen, omdat u denkt dat zij het zouden afkeuren, vormen allemaal financiële ontrouw. Het is niet alleen iets kopen waar je naar verlangt, maar waarvan je weet dat je partner er gewoon niet voor zou gaan, hoewel dat ook in aanmerking komt.

Misschien is een klassiek voorbeeld van de potentiële gevolgen van financiële ontrouw te vinden in het verhaal van O. Henry, ‘The Gift of the Magi’. Elk lid van een jong stel besluit de ander te verrassen met een waardevol geschenk dat is ontworpen als aanvulling op het meest gewaardeerde bezit van hun partner. Het gaat allemaal mis als elke partner in het geheim het bezit verkoopt waarvoor de andere partner een accessoire koopt om te benadrukken. Het is een tragisch liefdesverhaal van zelfopoffering voor de ander, maar het verbergen van ‘geheime inkomsten’ om ‘geheime aankopen’ te doen, pakt niet altijd uit zoals iemand wil. Jeanfreau en collega’s (2020) ontdekten dat de twee belangrijkste drijfveren van financiële ontrouw bij mensen het verlangen waren om ruzie te vermijden en het verlangen om geld aan iets voor zichzelf uit te geven.

Net als bij romantische en seksuele ontrouw gaat het bij de financiële versie ook om leugens of weglatingen, en dat is waar het verraad plaatsvindt. Oneerlijkheid op het ene gebied kan leiden tot twijfel over iemands eerlijkheid op een ander gebied. Geld symboliseert ook macht in veel paren, en wanneer een partner dubbelhartig is in de manier waarop zij met geld omgaan, kan er op dit gebied een machtsstrijd uitbreken die onenigheid op andere gebieden weerspiegelt, zowel openlijk als heimelijk.

Gedeelde bronnen en een gedeelde visie
Bij paren waar geldgeheimen bestaan, is er een lagere huwelijkstevredenheid en algemene levenstevredenheid (Jeanfreau et al., 2018). Zijn er stappen die een stel kan nemen om zich te beschermen tegen het risico van ontrouw? De belangrijkste regel voor gezonde relaties is het onderhouden van open, eerlijke communicatie. Wees bereid om openlijk met uw partner te praten over uw filosofie over verdienen, uitgeven en sparen. Praat over hoe u naar geld kijkt en welke lessen u onderweg over financiën hebt geleerd. Wees bereid om te luisteren naar de filosofie, het perspectief en de kennisbasis van uw partner.

Moeten koppels een gezamenlijke bankrekening openen?
Als u nadenkt over wat geld voor u en uw partner betekent en wat uw relatie voor u beiden betekent, is ‘veiligheid’ waarschijnlijk een van de gevoelens of verwachtingen die opkomen. Onzekerheid in een relatie en financiële onzekerheid zijn beide bedreigingen voor ons welzijn. Het blijkt dat het openen van een gezamenlijke bankrekening en het samenvoegen van financiën effectief kunnen zijn om een ​​relatie bevredigend en stabiel te houden (Duvander & Kridahl, 2022; Olson et al., 2023). Duvander en Kridahl (2022) keken naar paren gedurende hun hele leven en ontdekten dat paren die hun geld bundelden minder economische conflicten hadden, vooral als ze over minder economische middelen beschikten, een relatie van langere duur hadden of ouder waren.

Olson en collega’s (2023) hebben een experimenteel onderzoek uitgevoerd waarin ze drie groepen pasgetrouwde of geëngageerde paren met elkaar konden vergelijken: degenen die de opdracht kregen hun financiën samen te voegen, degenen die de opdracht kregen hun geld gescheiden te houden, en een controlegroep die geen specifieke instructies ontvangen voor het beheer van geld . Twee jaar later genoten de paren die werden gevraagd om een ​​‘geldfusie’ te doen, relaties van hogere kwaliteit dan de andere twee groepen.

Er waren drie belangrijke voordelen die Olson et al. opmerkten. (2023) over paren die de ‘geldfusie’ voltooien:

Paren verbeteren hun gevoelens over hoe zij met geld omgaan.
Paren kunnen zich gemakkelijker identificeren en samenwerken voor gedeelde financiële doelen .
Paren reageren beter op elkaar en voldoen aan elkaars behoeften zonder een transactionele mentaliteit: ze zorgen voor hun partners zonder verwachtingen over ’terugverdientijd’.
Conclusie
Verraad en geld spelen beide een rol bij het uiteenvallen van relaties. Zelfs als u denkt dat een beetje ‘geldmysterie’ oké is, kunt u zich toch eens voorstellen hoe u zich zou voelen als u wist dat uw partner contant geld had opgeslagen op een rekening waar u niet eens vanaf wist. Ongeacht de onschuld van het geplande doel van de fondsen, zou geheimhouding over de rekening kunnen leiden tot twijfel over het bestaan ​​van andere financiële transacties.

Door te streven naar transparantie en eerlijkheid met betrekking tot financiën, voegt u een laagje bescherming toe aan uw relatie.

Jeanfreau, M. M., Holden, C., & Brazeal, M. (2020). Our money, my secrets: Why married individuals commit financial infidelity. Contemporary Family Therapy, 42, 46-54.

Jeanfreau, M., Noguchi, K., Mong, M. D., & Stadthagen, H. (2018). Financial infidelity in couple relationships. Journal of Financial Therapy, 9(1), 2.

Duvander, A.-Z., & Kridahl, L. (2022). Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts. Journal of Social & Personal Relationships, 39(5), 1344–1368. https://doi.org/10.1177/02654075211056561

Bronnen

Suzanne Degges-White, Ph.D., is a licensed counselor and professor at Northern Illinois University.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/lifetime-connections/202306/joint-bank-accounts-pay-happiness-dividends-for-couples