Groter zelfbewustzijn gekoppeld aan verminderde hypnotiseerbaarheid, studie vondsten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Het standpunt van een partner innemen kan je beschermen tegen de aantrekkingskracht van alternatieve romantische partners
Onderzoek naar overtuigingen over "symbolische" seksuele weerstand onthult onverwachte gendereffecten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Heb je je ooit afgevraagd wat iemand kwetsbaar maakt voor hypnose? Een studie gepubliceerd in het International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis suggereert dat zelfbewust zijn iemand minder vatbaar kan maken voor hypnose.

Hypnose wordt vaak gezien als een gimmick van goochelaars, maar het kan ook worden gebruikt als een psychologische interventie. Theorieën over de werking van hypnose geven aan dat er een afname is in zelfbewustzijn en/of aandacht die nodig is voor die beïnvloeding. Er kan een aspect van hypnose zijn dat minder concurrentie vereist met andere aspecten van cognitief functioneren.

Er is gevonden dat hypnotiseerbaarheid verband houdt met veel individuele eigenschappen, maar er is beperkt onderzoek gedaan naar hoe verschillende aspecten van zelfbewustzijn verband houden met hypnotiseerbaarheid. Dit onderzoek probeert die leemte in de literatuur te overbruggen.

Etzel Cardena en collega’s gebruikten 328 niet-gegradueerde studenten van twee universiteiten in Noord-Californië. De steekproef bevatte 54% vrouwelijke deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 20,35 jaar en leeftijden variërend van 16 tot 57 jaar oud. Deelnemers voltooiden metingen over hypnotische gevoeligheid, ervaringen tijdens een hypnotische procedure en zelfbewustzijn.

De meting van het zelfbewustzijn omvatte drie subschalen: persoonlijk zelfbewustzijn (bijv. “altijd proberen mezelf voor te stellen”, “weten hoe mijn geest werkt”), openbaar zelfbewustzijn (bijv. “zelfbewust over hoe ik eruit zie). ,’ ‘zich bewust van mijn uiterlijk’), en sociale angst (bijv. ‘schaam me’, ‘grote groepen maken me zenuwachtig’).

De resultaten toonden aan dat de discontinuïteit met alledaagse ervaringen tijdens hypnose gecorreleerd was met zowel publiek als privé zelfbewustzijn, wat suggereert dat zelfbewust zijn over de opvattingen van andere mensen verband hield met een verminderde kans om vatbaar te zijn voor hypnose. Vrouwen bleken vatbaarder voor hypnose en scoorden hoger op de subschaal gevoelens van automatisme.

Naarmate de leeftijd toenam, nam het zelfbewustzijn af, wat een relatie is die in toekomstig onderzoek meer zou moeten worden bestudeerd in relatie tot vatbaarheid voor hypnose. Bovendien bleek sociale angst geen significante relatie te hebben met hypnotiseerbaarheid, hoewel de correlaties negatief waren, zoals verondersteld.

Ondanks de vooruitgang die dit onderzoek boekte in kennis over hypnose, had dit onderzoek enkele beperkingen om op te merken. Een van die beperkingen is dat de correlaties kleine effectgroottes lieten zien. Bovendien beperkt het gebruik van alleen een niet-gegradueerde steekproef uit Californië de generaliseerbaarheid. Toekomstig onderzoek zou een meer diverse deelnemerspool kunnen gebruiken.

“Behalve rekening te houden met deze beperkingen, zouden toekomstige studies moeten overwegen om meer gerichte analyses te maken die kijken naar de mogelijke relaties tussen zelfbewustzijn, geslacht, dissociatie van kenmerken en hypnotische ervaringsautomatisering, discontinuïteit en absorptie”, concludeerden de onderzoekers. “Alleen dat laatste heeft veel onderzoeksaandacht gekregen. Bovendien zouden aspecten van het zelfbewustzijn experimenteel kunnen worden gemanipuleerd om de invloed op de hypnotische responsiviteit te evalueren. Kortom, er zijn meerdere redenen om te blijven onderzoeken hoe verschillende aspecten van zelfbewustzijn verband kunnen houden met hypnotische ervaring en hypnotiseerbaarheid.”

De studie, ” Dispositional Self-Consciousness and Hypnotizability “, is geschreven door Etzel Cardeña, Lena Lindström, Ann Åström en Philip G. Zimbardo.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/12/greater-self-consciousness-linked-to-decreased-hypnotizability-study-finds-64467