Corona lockdown maatregelen kunnen bij ouderen leiden tot meer misbruik

Seksueel zelfvertrouwen verhogen
Als hetero getrouwd man fantaseren over andere mannen?
punch, fist, hand

PublicDomainPictures (CC0), Pixabay

Wijdverbreide mediaberichten hebben gewezen op een mogelijke toename van huiselijk geweld als gevolg van de lockdown (afsluiting van de buitenwereld). Veel van deze rapporten waren gericht op de impact op vrouwen en kinderen. Veel oudere volwassen  lopen echter ook een aanzienlijk risico tijdens de pandemie om slachtoffer te worden van huiselijk geweld schrijven Jennifer Storey, lecturer in Forensic Psychology, University of Kent en Michaela Rogers, University of Sheffield.

Oudere volwassenen lopen meer risico op het coronavirus vanwege leeftijdsgerelateerde kwetsbaarheid, vaak als gevolg van reeds bestaande gezondheidsproblemen. Maar veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om hen tegen het virus te beschermen, kunnen hen ook een groter risico op misbruik van ouderen opleveren. Factoren zoals isolatie, depressie en werkloosheid nemen allemaal toe vanwege de wereldwijde pandemie – en deze zijn geïdentificeerd als risicofactoren in gevallen van ouderenmishandeling.

Dit probleem wordt nog vergroot door de toenemende druk op de gezondheids- en sociale zorgdiensten voor oudere volwassenen – deels vanwege de toegenomen vraag en het personeelstekort als gevolg van verlof. Oudere volwassenen kunnen daarom voor de moeilijke keuze staan ​​om in een beledigende situatie te blijven (met minder professionele ondersteuning) of de situatie te ontvluchten (met beperkte mogelijkheden voor plaatsen waar ze naartoe kunnen gaan), maar hun risico op COVID-19 te vergroten.

Onderzoek naar ouderenmishandeling heeft een aantal factoren geïdentificeerd die het risico op misbruik vergroten.

Daders van ouderenmishandeling zijn eerder geneigd:

Afhankelijk te zijn van het oudere volwassen slachtoffer: Deze afhankelijkheid wordt vaak veroorzaakt door werkloosheid of een laag inkomen. Het kan ook te wijten zijn aan psychische problemen of problemen met middelenmisbruik. De wereldwijde pandemie en de daaropvolgende blokkering hebben voor velen de werkloosheid verhoogd en het inkomen verlaagd.

Te lijden aan psychische problemen, in het bijzonder depressie: Afsluiting en sociaal isolement hebben verhoogde stress, verminderd sociaal contact en beperktere tijd in de buitenlucht veroorzaakt, die allemaal worden geassocieerd met depressie.

Voelen zich meer gestrest en hebben weinig draagkracht om ermee om te gaan: een pandemie is een zeer stressvolle gebeurtenis en de blokkering heeft enkele van onze gebruikelijke coping-mechanismen beperkt, zoals socialiseren en sporten.

Melden dat ze zich sociaal geïsoleerd en minder ondersteund voelt: het verminderen van sociaal contact is het doel van de afsluiting maar kan ook juist leiden tot verminderde sociale steun.

Melden dat ze wrokkig en ongelukkig zijn met hun rol als verzorger: de noodzaak om oudere volwassenen tegen het virus te beschermen, kan leiden tot grotere zorgverantwoordelijkheden, zoals het krijgen van voedsel en medicijnen voor oudere familieleden en meer zorgtaken zonder dat men nog hulp van buitenaf krijgt.

Ouderen beschermen

Slachtoffers van ouderenmishandeling zijn ook eerder afhankelijk van anderen voor ondersteuning en functionele behoeften zoals koken en persoonlijke verzorging. Tijdens de lockdown  kunnen oudere volwassenen afhankelijker worden van anderen. Ze kunnen ook sociaal geïsoleerd zijn of geen sociale steun hebben, wat ook risicofactoren zijn voor misbruik.

Beperkt contact met vrienden en familie ter bescherming tegen het virus kan er ook toe leiden dat het slachtoffer minder mensen heeft om mee te praten over het misbruik dat zij mogelijk ervaren. Dit betekent ook dat er mogelijk minder mensen zijn die tekenen van misbruik opmerken.

Slachtoffers van ouderenmishandeling rapporteren ook vaker psychische problemen – met name depressie, hoge stress en een onvermogen om het hoofd te bieden, zoals blijkt uit gedrag als zelfverwaarlozing. Deze kunnen allemaal verergeren tijdens de lockdown.

Ouderenmishandeling komt vaker voor in gemeenschappen waar slachtoffers en daders geen geestelijke gezondheidszorg of sociale zorg binnen de gemeenschap hebben. Lockdown heeft de vraag naar deze diensten vergroot – maar veel van de organisaties die de diensten leveren, hebben hun financiering en personeel verminderd. Veel oudere volwassenen hebben mogelijk geen toegang tot diensten die enkel nog online contact opnemen als gevolg van de pandemie – en velen kunnen mogelijk niet betalen voor de noodzakelijke zorg en behandeling.

Helaas kunnen veel maatregelen die worden genomen om oudere volwassenen tegen coronavirus te beschermen, onbedoeld voorwaarden scheppen die de kans op ouderenmishandeling vergroten. Het is belangrijk om te heroverwegen hoe services worden geleverd om dit te voorkomen.

Een belemmering voor het melden van ouderenmishandeling is een gebrek aan kennis over diensten. Het zal belangrijk zijn om het bewustzijn van beschikbare diensten onder oudere volwassenen te vergroten – vooral over diensten die beschikbaar zijn in hun gemeenschap en hoe zij veilig en privé toegang kunnen krijgen tot deze diensten.

Voor deze dienst en voor strafrechtelijke instellingen kan het gebruik van instrumenten zoals de Elder Abuse Risk Level Index (EARLI)  (gebruikt in het Verenigd Koninkrijk Engelstalig) gericht zijn op oudere volwassenen die het meeste risico lopen. De EARLI is een risicobeoordelingsinstrument dat gebruikers helpt bij het identificeren van het risico van ouderenmisbruik in een bepaald geval en het opzetten van strategieën om de oudere volwassene veilig te houden.

Slechts ongeveer één op de 24 gevallen van ouderenmishandeling wordt gemeld. En als slachtoffers geïsoleerd zijn met hun misbruikers, is het mogelijk dat ze nog minder kans hebben of in staat zullen zijn om hulp te vragen tijdens de sluitingsperiode. Het is van cruciaal belang om vooral bekende slachtoffers van ouderenmishandeling van nabij te blijven opvolgen ondanks Corona en bij bijzonder kwetsbare oudere volwassenen langs te gaan. We moeten ook het algemene bewustzijn vergroten over de tekenen van ouderenmishandeling en hoe we respectvol met ouderen kunnen praten over misbruik. Zo kunnen vrienden en familie tekenen van misbruik herkennen, hulp en advies inwinnen bij diensten en met dierbaren praten. Iedereen kan bij vermoeden van ouderenmishandeling dit melden of contact opnemen met de diensten van ouderenmishandeling.

Meer bewustzijn en actie kunnen ouderen beschermen tijdens deze pandemie en in de toekomst.

Bronnen

https://theconversation.com/coronavirus-lockdown-measures-may-be-putting-older-adults-at-greater-risk-of-abuse-137430

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge