Kan effectieve communicatie de relatieschade van phubbing tegengaan?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Romantische relaties zijn een sterkere voorspeller van geestelijke gezondheid dan andersom
Hoe om te gaan met een pathologische narcist

Uit een onderzoek onder getrouwde personen in Turkije is gebleken dat phubbing de

couple sitting on the field facing the city

Photo by Nathan Dumlao

tevredenheid over het huwelijk negatief voorspelt. Maar het nieuwe onderzoek levert bewijs dat effectieve communicatie als een bemiddelende factor fungeert, wat suggereert dat het verbeteren van communicatieve vaardigheden de schadelijke impact van phubbing op huwelijksrelaties zou kunnen verzachten. De bevindingen verschenen in het tijdschrift Computers in Human Behavior .

Phubbing, een samenvoeging van ‘telefoon’ en ‘snubbing’, verwijst naar het gedrag waarbij u meer aandacht besteedt aan uw smartphone of mobiele apparaat in plaats van contact te maken met de mensen om u heen in sociale situaties. Het houdt in dat je anderen negeert en opgaat in de digitale wereld terwijl je fysiek aanwezig bent in een sociale omgeving.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat phubbing-gedrag verband houdt met negatieve relatie-uitkomsten, vooral in romantische relaties. Het wordt in verband gebracht met verminderde relatietevredenheid, verminderde gevoelens van intimiteit en toegenomen conflicten.

Gezien deze bevindingen waren de onderzoekers gemotiveerd om dieper in te gaan op het begrijpen van de specifieke effecten van phubbing op de tevredenheid van het huwelijk. In het bijzonder probeerden ze te onderzoeken of effectieve communicatieve vaardigheden fungeren als een tussenliggende factor die helpt verklaren waarom en hoe phubbing-gedrag tot negatieve gevolgen binnen een huwelijk kan leiden.

“Phubbing is nu een belangrijk probleem over de hele wereld. Ik onderzoek phubbing in verschillende populaties. Een van de belangrijkste groepen die getroffen worden door phubbing onder getrouwde stellen”, zegt studieauteur İzzet Parmaksız, universitair hoofddocent aan de Niğde Ömer Halisdemir Universiteit.

De onderzoekers verzamelden informatie van 712 getrouwde personen in Turkije. Van deze deelnemers was 48,7% vrouw en 51,3% man. Hun leeftijd varieerde van 20 tot 60. De deelnemers voerden metingen uit over hun demografische informatie, neiging tot phubbing en huwelijkstevredenheid. Ze voltooiden ook de Effective Communication Skills Scale, die vijf fundamentele communicatieve vaardigheden beoordeelt: ego-ondersteunende taal, actief-participatief luisteren, zelfherkenning/zelfonthulling, empathie en ik-taal.

Ego-ondersteunende taal houdt in dat je jezelf uitdrukt op een manier die de zelfperceptie van de ontvanger binnen interpersoonlijke relaties positief beïnvloedt. In plaats van de luisteraar het gevoel te geven dat hij ontoereikend of tekortschiet, geeft de spreker prioriteit aan voldoende en behandelt hij eventuele verbeterpunten subtiel.

Actief-participatief luisteren verwijst naar volledig betrokken en aandachtig zijn in het huidige moment terwijl u met iemand anders communiceert. Deze vaardigheid legt niet alleen de nadruk op het horen van de gesproken woorden, maar ook op het begrijpen van de onderliggende emoties, intenties en nuances.

 

Zelfherkenning en zelfonthulling hebben betrekking op het bewustzijn van een individu van zijn eigen gedachten, emoties en ervaringen. Deze vaardigheid stelt individuen in staat diepere verbindingen tot stand te brengen met de mensen om hen heen door vrijwillig aspecten van hun eigen innerlijke wereld te onthullen.

Empathie houdt in dat je het perspectief, de emoties en de gedachten van iemand anders begrijpt vanuit zijn eigen gezichtspunt. Empathische individuen kunnen begrijpen wat iemand anders ervaart en kunnen hun begrip en steun effectief overbrengen.

I-taal is een communicatievaardigheid die wordt gebruikt om ongewenst gedrag of ongewenst gedrag aan te pakken. Het gaat om het uiten van gevoelens en reacties zonder gebruik te maken van oordeel, kritiek of beschuldiging. In plaats van de schuld te geven of met de vinger te wijzen, concentreren individuen zich op de manier waarop bepaald gedrag hen persoonlijk beïnvloedt.

De onderzoekers ontdekten dat phubbing-gedrag een lagere huwelijkstevredenheid significant voorspelde. Toen echter in de analyse rekening werd gehouden met effectieve communicatieve vaardigheden, werd de voorspelling minder significant. Dit suggereerde dat effectieve communicatieve vaardigheden als bemiddelaar fungeerden tussen phubbing en huwelijkstevredenheid. Met andere woorden: individuen met betere communicatieve vaardigheden lijken beter toegerust om de negatieve impact van phubbing-gedrag op de huwelijkstevredenheid te compenseren.

“We kunnen de technologie niet achterwege laten, maar we kunnen de schade wel minimaliseren door met zelfbeheersing te handelen”, vertelde Parmaksız aan PsyPost.

Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in het belang van effectieve communicatieve vaardigheden bij getrouwde stellen. Er zijn echter beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, die aanwijzingen geven voor toekomstig onderzoek.

In het onderzoek is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een cross-sectioneel onderzoeksontwerp, wat betekent dat de gegevens op één bepaald tijdstip zijn verzameld. Deze aanpak maakt het niet mogelijk om causale relaties vast te stellen of veranderingen in de loop van de tijd vast te leggen. Toekomstige studies zouden baat kunnen hebben bij het aannemen van een longitudinaal ontwerp, dat een beter begrip zou opleveren van hoe phubbing-gedrag, communicatieve vaardigheden en huwelijkstevredenheid evolueren en op elkaar inwerken in de loop van relaties.

“Er zijn veel kanttekeningen, maar het belangrijkste is dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en anticiperen op de problemen die zich kunnen voordoen”, zei Parmaksız. “Ook phubbing moet worden gezien als een probleem dat de relatie schaadt.”

De studie, “The mediator role of effective communication skills on the relationship between phubbing tendencies and marriage satisfaction in married individuals“, is geschreven door Suat Kılıçarslan en İzzet Parmaksız.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/08/can-effective-communication-counteract-the-relationship-damage-of-phubbing-new-study-suggests-so-168542