Relatieherstel is van cruciaal belang voor verslavingsherstel

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Verschillen in hersenstructuur bij mannen en vrouwen houden niet sterk verband met gedragsverschillen
Alleenstaande mannen geven minder om seks

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

a woman rests her head on another person's shoulder

Foto van Külli Kittus

Programma’s voor het herstellen van verslavingen ontmoedigen vaak relatiegerichte inspanningen, maar dat strookt niet met het bewijs.
Relatieherstel kan worden geïntegreerd in verslavingsherstel op manieren die tot betere resultaten leiden.
Relaties hebben invloed op de kwaliteit van leven en bieden kansen om vaardigheden te oefenen die essentieel zijn voor het herstel van verslaving.

Mensen zijn sociale wezens, we gedijen goed wanneer we zinvolle sociale interacties en connecties hebben met andere mensen. De impact van onze relaties op onze kwaliteit van leven kan groot zijn. De meesten van ons hebben de neiging zich beter te voelen als onze relaties het goed doen, en onze relaties hebben de neiging om het beter te doen als we het persoonlijk goed doen. Denk aan de momenten in je leven dat je het gelukkigst was – hoe functioneerden je relaties in die tijd?

Er is een groot aantal onderzoeken die aantoont dat verslaving negatieve gevolgen kan hebben voor relaties, en ik heb nog nooit iemand in herstel ontmoet die niet wist dat verslaving dierbaren pijn doet. Middelenmisbruik en verslaving kunnen leiden tot misverstanden, slechte communicatie, persoonlijkheidsveranderingen , sociale afstandelijkheid, emotionele verdoving en oneerlijkheid. Deze veranderingen kunnen het vertrouwen vernietigen en veel negatieve emotionele ervaringen in uw relaties veroorzaken.

Worstelen met verslaving kan ook de motivatie verminderen en depressie , angst en vermoeidheid veroorzaken. Door deze symptomen kan iemand onbetrouwbaar, onverantwoordelijk of onverschillig overkomen. Middelenmisbruik en verslaving kunnen leiden tot gedrag dat niet nuttig is voor relaties, zoals verhoogde zelffocus of egoïsme, vermijding, aanhoudende prikkelbaarheid of terugtrekking. Deze veranderingen kunnen het gevoel van verbondenheid in relaties schaden. In tijden van misbruik van werkzame stoffen zijn er gewoonlijk minder positieve interacties met dierbaren. Dit vergroot de impact op relaties – er zijn meer negatieve ervaringen en minder positieve ervaringen in relaties.

Voor veel mensen wordt herstel of behandeling daadwerkelijk gestart omdat iemand van wie ze houden zich heeft losgemaakt, dreigt te vertrekken of gekwetst is op een manier die verandering aanmoedigt. Maar er is vaak weinig directe aandacht voor relatieproblemen in herstelprogramma’s, tenzij het gestructureerde relatie- of gezinstherapie omvat . Veel behandelprogramma’s en steungroepen richten zich op het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de manieren waarop middelenmisbruik dierbaren heeft geschaad en tot chaotische levens heeft geleid, maar richten zich niet op het herstelproces van die schade, behalve nuchter blijven. Deze intense focus op persoonlijke verantwoordelijkheid bij herstel kan ertoe leiden dat de andere kant van het verhaal volledig wordt genegeerd – relaties kunnen hebben bijgedragen aan verslaving en kunnen herstelinspanningen bemoeilijken.

Bij zowel verslaving als herstel kan iemand zo gefocust raken op individuele processen dat hij de interpersoonlijke processen met anderen verwaarloost. Dat is een van de redenen waarom mensen soms merken dat, hoewel het herstel van hun verslaving goed verloopt, hun relatieherstel achterblijft.

Hier zijn enkele redenen waarom relatieherstel een cruciaal onderdeel is van verslavingsherstel.

1. Relaties hebben invloed op de kwaliteit van leven.
De meeste mensen zien hoe hun relaties van invloed zijn op hun kwaliteit van leven, maar soms wordt dit vertroebeld als verslaving deel uitmaakt van het plaatje. De meesten van ons hebben veel verschillende mensen in ons leven. Sommige van deze relaties kunnen nuttig voor ons zijn, sommige kunnen op bepaalde manieren schadelijk voor ons zijn en sommige kunnen beide zijn. We hebben de neiging om ons vooral te concentreren op romantische en familierelaties, maar andere soorten relaties kunnen ook een grote impact hebben op uw herstelinspanningen. Door bewust te focussen op relatieherstel tijdens het hele verslavingsherstel, kan de kwaliteit van leven verbeteren, wat de inspanningen voor verslavingsherstel zal versterken.

2. Relaties hebben een wisselwerking met verslavings- en herstelinspanningen.
Relaties kunnen een bron van steun zijn, of ze kunnen stressoren zijn die een bedreiging vormen voor nuchterheid. Het is heel gewoon dat geliefden de relatieproblemen de schuld geven van de verslaving, en dat idee wordt vaak versterkt door films, herstelbijeenkomsten en zelfs behandelaars. Maar hoe zit het met de impact die relaties hebben op verslaving? Hoe zit het met de manieren waarop geliefden het onbedoeld moeilijker maken voor iemand om nuchter te blijven? Die onderwerpen krijgen veel minder aandacht, en mensen voelen zich misschien schuldig als ze bedenken dat hun relaties hebben bijgedragen aan hun middelengebruik. Maar de waarheid is dat relaties op gecompliceerde manieren omgaan met verslavings- en herstelinspanningen, en het onderzoeken van die interacties kan leiden tot dieper zelfinzicht, gezondere relaties en duurzamer herstel.

3. Sociale steun is van cruciaal belang voor het herstel van verslaving.
Het is geen geheim dat sociale steun belangrijk is voor het herstel van verslaving, maar soms is er de neiging om voor die steun te focussen op onbeschadigde relaties in plaats van te werken aan het herstellen en opnieuw opbouwen van relaties die wat werk vergen. De meeste mensen in verslavingsherstel hebben een aantal relaties die ondersteunend en behulpzaam zijn, sommige die op de een of andere manier riskant of schadelijk zijn voor hun herstel, en sommige die een beetje van beide zijn. Zelfs de relaties die over het algemeen ondersteunend zijn, kunnen stressvol zijnsoms, wat kan leiden tot een hoog risico op tegenvallers in het herstel. Een essentiële vaardigheid voor herstel is het vinden van manieren om de schadelijke effecten te minimaliseren en de nuttige effecten van relaties op inspanningen voor verslavingsherstel te maximaliseren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is niet veel begeleiding hierover, en veel mensen in herstel krijgen de boodschap dat hun relaties kunnen wachten tot ze verder in herstel zijn. Dat maakt het proces van relatieherstel behoorlijk abstract voor mensen die niet bezig zijn met relatie- of gezinstherapie. Voor mensen die zich buiten deze therapieën willen concentreren op het herstellen van relaties, is het nuttig om algemene relatievaardigheden op te bouwen om beschadigde relaties opnieuw op te bouwen en om in de toekomst nieuwe gezonde verbindingen op te bouwen.

4. Relaties bieden mogelijkheden om vaardigheden te oefenen die essentieel zijn voor het herstel van verslaving.
Veel mensen met een verslavingsgeschiedenis hebben ook moeite met het verdragen van stress en omgaan met vaardigheden – voor veel mensen werd middelengebruik een primaire copingstrategie, en het kan moeilijk zijn om manieren te leren om met stress om te gaan zonder alcohol of drugs te gebruiken. Het toevoegen van de stress van het focussen op relaties kan overweldigend zijn, maar het biedt ook een belangrijke kans om stresstolerantie, emotieregulatie en copingvaardigheden te oefenen. Relaties hebben ook baat bij gezonde communicatieve vaardigheden, validatie, grenzen en eerlijkheid, die allemaal belangrijk zijn voor het herstel van verslaving. Het idee dat herstel volledig een individuele reis zou moeten zijn, versterkt het idee dat verslaving slechts een karakterfout is. Dat idee is door tal van onderzoeken weerlegd, en hoewel individueel herstel van cruciaal belang is, is herstel van relaties dat ook. Ik heb nog nooit iemand ontmoet op een solide herstelpad die niet betrokken was bij sterke sociale steun. Zelfs als romantische relaties niet de belangrijkste focus zijn, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat gezonde relaties een primair doel zijn van verslavingsherstel.

Als je zelf aan het herstellen bent, je houdt van iemand die worstelt met verslaving, of je bent een therapeut die werkt met verslavingscliënten en hun dierbaren, is het belangrijk om te overwegen hoe relaties interageren met verslaving en herstelinspanningen, en manieren waarop relatieherstel kan het verslavingsherstel en de kwaliteit van leven verbeteren.

Copyright 2021 Kelly E. Green, Ph.D.

Bronnen

https://www.psychologytoday.com/us/blog/addiction-and-relationships/202106/relationship-recovery-is-critical-addiction-recovery