Groter seksueel verlangen geassocieerd met betere relatieresultaten bij zowel mannelijke als vrouwelijke partners

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Hoe vaak moeten koppels seks hebben?
Studie benadrukt het belang van perspectief nemen bij het onderhouden van gezonde romantische relaties

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman in white sweater and blue denim jeans standing on hallway

Foto van Elyas Pasban

Een laag seksueel verlangen is een veelvoorkomend probleem bij koppels en wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van verstoringen in seksuele en relationele harmonie. Uit onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Sex and Marital Therapy , bleek dat heteroseksuele paren in Saoedi-Arabië betere seksuele en relationele resultaten hadden wanneer beide partners een hoog seksueel verlangen hebben.

Veel bestaand onderzoek naar seksueel verlangen is gebaseerd op het individu, en niet genoeg op het paar, bij het beoordelen van problemen met seksueel verlangen. Verschillen in seksuele verlangens (Sexual desire discrepancies=SDD) komen vaak voor in langdurige relaties en leiden niet automatisch tot stress of ontevredenheid in de relatie voor beide partners. In de context van heteroseksuele relaties toont onderzoek aan dat zowel vrouwen als mannen op een bepaald moment in de relatie waarschijnlijk de partner met weinig verlangen zijn; SDD kan echter meer leed en negatieve resultaten veroorzaken wanneer de man de partner met weinig verlangen is vanwege genderstereotypen.

Belangrijk voor het huidige onderzoek is dat veel van het bestaande onderzoek naar seksuele begeerte is gedaan in WEIRD-landen (Western Educated Industrialized Rich Democratic dwz westerse opgeleide, geïndustrialiseerde, rijke democratische) landen waar relaties worden gekenmerkt door seksuele gelijkheid en gezamenlijk seksueel verlangen. Het is dus belangrijk om naar seksueel verlangen te kijken in andere culturele contexten waar gender- en relatienormen verschillen.

“Saoedi-Arabië kan worden omschreven als een door mannen gedomineerde cultuur waarin seksualiteit wordt gereguleerd door restrictieve attitudes, sterke religieuze overtuigingen en genderautoriteit”, schreven studieauteur Atia Attaky en collega’s. “Er wordt aangenomen dat alleen mannen een seksuele activiteit kunnen beheren en initiëren en dat vrouwen altijd positief moeten reageren op het verlangen en de seksuele behoeften van hun mannelijke partner. Deze strikte genderrollen zijn duidelijk van invloed op hoe Saoedi-Arabische koppels verschillende niveaus van seksueel verlangen in hun relatie zullen waarnemen en ermee omgaan.”

De auteurs waren ook geïnteresseerd in het toepassen van een raamwerk van de gehechtheidstheorie op de studie van seksueel verlangen. Positieve ervaringen met een gehechtheidsfiguur in de kindertijd worden in het bijzonder geassocieerd met meer bevredigende relaties op volwassen leeftijd (dwz veilige gehechtheid). Negatieve ervaringen met een hechtingsfiguur kunnen echter leiden tot onveilige hechting of hechtingsvermijding, die kan worden gekenmerkt door gevoelens van incompetentie, angst voor afwijzing en te grote afhankelijkheid van de partner.

Onderzoekers rekruteerden 100 heteroseksuele stellen voor dit onderzoek. De helft van de steekproef werd gerekruteerd uit mensen die behandeling zochten voor seksuele of huwelijksproblemen in een ambulant psychiatrisch medisch centrum in Riyad. De andere helft werd gerekruteerd uit familieleden van patiënten in het centrum en persoonlijke connecties met de leden van het onderzoeksteam.

Elk koppel vulde de vragenlijsten in in een comfortabele privéomgeving en deed dit onafhankelijk van elkaar. Deelnemers beantwoordden vragen die seksuele functie, seksuele begeerte, seksuele bevrediging, relatiebevrediging en gehechtheidsoriëntatie meetten.

Van de 100 paren laten de resultaten zien dat 6 paren identieke niveaus van seksueel verlangen rapporteerden. Vrouwen rapporteerden meer verlangen bij 22 koppels en mannen rapporteerden meer verlangen bij 72 koppels. Zowel mannelijke als vrouwelijke seksuele verlangens waren geassocieerd met seksuele functie, seksuele bevrediging en relatiebevrediging. Verdere analyse toonde aan dat vrouwen een betere seksuele functie en hogere seksuele bevrediging rapporteerden wanneer hun mannelijke partner een groter verlangen had dan zij (vergeleken met andersom). Evenzo tonen analyses aan dat mannen met een meer veilige gehechtheidsoriëntatie een betere seksuele functie rapporteerden wanneer partners beide een hoog seksueel verlangen hebben of wanneer de man meer verlangen heeft dan de vrouw.

Vrouwen rapporteerden ook een betere seksuele functie wanneer partners beide een hoog seksueel verlangen hebben, maar vooral wanneer hun mannelijke partner een veiligere gehechtheidsoriëntatie had. Voor vrouwelijke gehechtheid rapporteerden vrouwen die minder angstig waren in hun gehechtheidsoriëntatie meer seksuele bevrediging wanneer beide partners een hoog seksueel verlangen hebben.

“Over het algemeen lieten onze resultaten zien dat hogere niveaus van seksueel verlangen geassocieerd waren met een betere seksuele functie en meer seksuele en relationele tevredenheid bij zowel mannelijke als vrouwelijke partners. Bovendien werd gehechtheidsvermijding geassocieerd met een lager seksueel verlangen, terwijl gehechtheidsangst geassocieerd was met een hoger verlangen.

De onderzoekers noemen wel enkele beperkingen aan hun werk. Een daarvan is dat cross-sectionele karakter van het onderzoek, waardoor het onmogelijk is om te bepalen of mismatches in seksueel verlangen of verschillen in gehechtheidsoriëntatie veranderingen in seksuele functie en seksuele en relatietevredenheid veroorzaken (of vice versa). Een andere beperking is de manier waarop de deelnemers werden geworven. Misschien heeft het rekruteren van mensen die al hulp zoeken voor seksuele problemen geresulteerd in een bevooroordeelde steekproef van mensen die zich meer op hun gemak voelen met seksuele problemen.

De studie, “Attachment Orientation Moderates the Sexual and Relational Implications of Sexual Desire Discrepancies“, is geschreven door Atia Attaky, Gerjo Kok en Marieke Dewitte.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/05/greater-sexual-desire-associated-with-better-relationship-outcomes-in-both-male-and-female-partners-63224