Niet aan seks denken doet je juist meer aan seks denken

Geen evidentie dat seksrobots bijdragen aan betere seksuele gezondheid
Seksfantasieën in de VS

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Veel bijbelverzen zijn door religieuze leraren geïnterpreteerd als een seksuele gedachte

Photo Koretnyk Anastasiia Shutterstock

die gelijk staat aan het fysiek betrokken zijn bij dat gedrag. Voorbeeld: “Iedereen die zelfs naar een vrouw kijkt met lust in zijn ogen, heeft al overspel met haar in zijn hart gepleegd” (Mattheüs 5:28). Met andere woorden, de vraag is of we al zondigen door gewoon te denken aan seks?.

Dit in gedachten hebbend, zullen velen proberen zondige gedachten te vermijden, omdat sommige mensen denken dat ze zondigen als ze aan seks denken. Op een gemiddelde dag denken universiteitsstudenten 34 keer aan seks, terwijl vrouwen 19 keer aan seks denken.

Dus als jij iemand bent die seksuele gedachten ziet als ‘zondig’, ‘vies’ of ‘gemeen’, wat kun je dan doen om ze te stoppen? Een van de meest gebruikelijke manieren waarop mensen hun geest van seks proberen af ​​te brengen – en alles waar ze niet over willen nadenken – is om een ​​gezamenlijke inspanning te leveren om die gedachten te onderdrukken.

Hoewel deze strategie populair kan zijn, is uit een aantal studies die in de Journal of Sex Research gepubliceerd zijn, gebleken dat deze niet alleen ineffectief zijn, maar mogelijk juist het tegenovergestelde effect te weeg brengen van wat men voor ogen had.

Er werden studies uitgevoerd in Israël en ze waren gericht op het vergelijken van religieuze en seculiere adolescenten van 14 tot 18 jaar in termen van hoe ze omgingen met ongewenste seksuele gedachten en de implicaties die dit had voor hun geestelijke gezondheid.

In de eerste studie vulden 661 adolescenten een onderzoek in dat zich concentreerde op hoe ze zich voelden over hun seksuele gedachten en fantasieën, met items als “mijn seksuele fantasieën blijven terugkomen”, “mijn seksuele fantasieën leiden me af van belangrijke taken die ik heb” en ” ik heb het gevoel dat mijn seksuele fantasieën mensen om me heen pijn doen. ”

Het algemene patroon dat naar voor kwam, was dat het niet verrassend was dat religieuze pubers aangaven meer bezig te zijn met hun seksuele gedachten en fantasieën dan seculiere adolescenten.

De tweede studie betrof 522 adolescenten en repliceerde de bevindingen uit de eerste studie; het bleek echter ook dat religieuze adolescenten een lager psychologisch welbevinden hadden. Concreet waren ze minder blij en rapporteerden ze zich minder kalm en vredig te voelen. Verder verklaarden religieuze preoccupaties van adolescenten met ongewenste seksuele gedachten statistisch hun lagere niveaus van welzijn.

De derde studie bestond uit 317 adolescenten en ging een stap verder dan de vorige twee onderzoeken door een testmodel te testen – en een steun te vinden voor een statistisch model waarin (1) religieuze jongeren probeerden meer moeite te doen om seksuele gedachten te onderdrukken en te vermijden, (2) dat onderdrukking van seksuele gedachten juist meer obsessieve preoccupatie voorspelde met ongewenste seksuele gedachten, en (3) preoccupatie, op zijn beurt, lagere niveaus van psychologisch welbevinden zou voorspellen.

Kortom, de strategie die religieuze adolescenten gebruikten om hun seksuele gedachten (d.w.z. onderdrukking) “uit te schakelen” leek contraproductief en leidde er alleen maar toe dat ze meer aan seks dachten – en dit had een prijs in termen van persoonlijk geluk.

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met eerdere psychologische onderzoeken waarin werd vastgesteld dat onderdrukking van gedachten een moeilijke manier is om je af te leiden van iets (seksueel of anderszins), omdat, terwijl het op korte termijn ongewenste gedachten zou kunnen verminderen, die gedachten des te feller terugkomen. Het is met proberen niet aan roze olifant te denken. Hoe meer je er niet aan wil denken, hoe meer je de roze olifant voor je ziet.

De klassieke demonstratie van dit idee vond plaats in de jaren 1980 in een reeks studies waarin studenten werd gevraagd om gedachten over een witte beer te onderdrukken of niet. Degenen die hun gedachten moesten onderdrukken, dachten inderdaad in eerste instantie minder aan witte beren. Later kregen ze echter een rebound-effect waarbij ze veel vaker dachten aan witte beren dan degenen die de instructies voor onderdrukking niet hadden ontvangen.

Wat dit alles doet vermoeden is dat mensen leren dat al hun seksuele gedachten ‘vies’ of ‘onzuiver’ zijn, problematische gevolgen heeft omdat het kan leiden tot een obsessie met die gedachten die uiteindelijk hun geestelijke gezondheid schaadt.

Justin Lehmiller argumenteert in zijn boek “Tell Me What You Want” dat dit precies is waarom we moeten stoppen met het onderdrukken van onze seksuele gedachten en fantasieën en in plaats daarvan moeten proberen er mee in het reine komen. Wanneer we onze seksuele fantasieën verlaten, raken we de controle over deze kwijt en beginnen ze ons juist te beheersen. Voor de duidelijkheid betekent dit niet noodzakelijk dat je moet handelen naar al je seksuele fantasieën – alleen dat je moet erkennen en accepteren dat seksueel verlangen een deel van jezelf is, en een deel van mens-zijn.

[1] Abramowitz, J. S., Tolin, D. F., & Street, G. P. (2001). Paradoxical effects of thought suppression: A meta-analysis of controlled studies. Clinical Psychology Review21(5), 683-703.

[2] Efrati, Y. (2018). God, I Can’t Stop Thinking About Sex! The Rebound Effect in Unsuccessful Suppression of Sexual Thoughts Among Religious Adolescents. The Journal of Sex Research.

Bronnen

Justin Lehmillerhttps://tonic.vice.com/en_us/article/9k88b5/trying-not-to-think-about-sex-just-makes-you-think-about-sex-more

https://www.lehmiller.com/blog/2018/6/18/theres-just-one-problem-with-suppressing-sexual-thoughtsit-doesnt-work