Hoeveel mensen hebben seksgeheimen?

7 dingen die u moet weten over biseksualiteit
Hoe houd je passie levend in een langdurige relatie en behoud je seksuele bevrediging in de loop van de tijd?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

stockings and garters, garter, sex

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

Wanneer mensen de eigenschappen beschrijven die ze in een partner willen, komt eerlijkheid meestal  bovenaan de lijst . Ondanks het feit dat we zeggen dat we partners willen die ons altijd de waarheid vertellen, verbergen velen van ons dingen in onze relaties, vooral dingen die betrekking hebben op ons vorige seksleven.

Dus hoeveel mensen houden seksgeheimen? Wat verbergen ze? En waarom houden ze deze informatie voor hun partners?

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift  Sexuality & Culture probeerde erachter te komen. Onderzoekers ondervroegen 195 studenten over hun seksuele geheimen. Deelnemers vulden een online-enquête van 39 items in over het aantal en het type seksuele geheimen dat ze hadden, hun redenen om deze informatie te verbergen en hun eerdere ervaringen met het onthullen van die geheimen.

Het bleek dat meer dan een derde van de deelnemers (36%) zei dat ze minstens één seksgeheim hadden in hun huidige of meest recente romantische relatie. Meer dan de helft (55%) zei echter ooit in het verleden een seksgeheim aan een partner te hebben onthuld.

Deelnemers gaven aan geheimen te hebben over een breed scala aan zaken; de soorten geheimen die mensen hadden, verschilden echter op basis van hun geslacht. Voor vrouwen waren de meest voorkomende dingen die ze voor hun partners verborgen hielden: 1) geschiedenis van seksueel misbruik, 2) emotioneel bedrogen zijn door een significante ander, 3) interesse in BDSM, 4) gebruik van pornografie en 5) plezier in seksspeeltjes.

Voor mannen waren de meest voorkomende dingen die ze verborgen: 1) het gebruik van pornografie, 2) eerder een triootje gehad hebben, en 3) emotioneel vreemdgaan met een significante ander.

De redenen van mannen en vrouwen om seksgeheimen te bewaren, verschilden ook. Vrouwen waren meer geneigd om te melden dat ze geheimen hadden omdat ze het gevoel hadden dat hun partners het niet zouden begrijpen; mannen hadden daarentegen meer kans om geheimen te bewaren omdat ze het gevoel hadden dat hun partner hun gedrag zou afkeuren. Gezien het feit dat mannen en vrouwen de neiging hadden om verschillende soorten geheimen te bewaren, is het logisch dat hun motivaties om die informatie te verbergen, verschillen.

Andere redenen om seksgeheimen te bewaren waren onder meer de angst dat hun partner het geheim aan anderen zou onthullen, zich schamen en zich zorgen maken dat het de relatie zou beëindigen.

Wanneer geheimen werden onthuld, gebeurde dit meestal via een persoonlijke discussie, gevolgd door onthulling via telefoon/sms. Sommige deelnemers meldden echter dat hun geheimen werden onthuld door anderen (inclusief vrienden, familieleden en exen), dat ze op sociale media opdoken of per ongeluk werden ontdekt terwijl ze door de spullen van hun partner gingen.

man in white and orange long sleeve shirt holding chopsticks

Foto van Jimmy Dean

Voor het grootste deel rapporteerden mensen positieve ervaringen bij het onthullen van seksgeheimen, waarbij velen zeiden dat hun partner de onthulling op prijs stelde en dat ze zich persoonlijk opgelucht voelden. Hoewel het minder vaak voorkwam, meldden sommigen dat ze partnerafkeuring ervoeren, spijt hadden en/of als gevolg daarvan een relatiebreuk ervaarden.

Natuurlijk zijn deze bevindingen beperkt in die zin dat alleen Amerikaanse studenten werden bestudeerd. Het is mogelijk (en waarschijnlijk) dat de soorten seksgeheimen die mensen hebben (en hun redenen om ze te bewaren) kunnen veranderen met de leeftijd en variëren in culturele contexten.

Dat gezegd hebbende, suggereren deze bevindingen dat het niet ongebruikelijk is dat mensen seksuele geheimen bewaren in hun relaties en dat er talloze redenen zijn om bepaalde informatie achter te houden. Het feit dat mensen meer positieve dan negatieve ervaringen rapporteerden met het delen van hun geheimen, suggereert echter dat het vaak voordelen en waarde heeft om eerlijk te zijn over iemands seksuele verleden.

Fox, K., Ashley, A. M., Ritter, L. J., Martin, T., & Knox, D. (2021). Gender Differences in Sex Secret Disclosure to a Romantic Partner. Sexuality & Culture.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2021/6/21/sex-secrets-what-we-hide-from-our-partners-and-why