Vrouwen doen vaker soa test

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Seks voor de wedstrijd?
Intimiteit het belangrijkste bij 50 plussers

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bijna twee tiende van Nederlanders heeft wel eens SOA test gedaan. Vrouwen doen dit 6

Photo by JESHOOTS.COM

procent vaker dan mannen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de kennis en behandeling van SOA’s onder de Nederlandse bevolking van testalize.me, de aanbieder van laboratoriumtests. Het onderzoek laat verder zien dat iets meer dan de helft van de SOA-dragers hun bedpartners heeft ingelicht toen ze erachter kwamen een SOA te hebben.

Voor het onderzoek werden aan ruim duizend Nederlanders vragen voorgelegd over SOA’s. Het onderzoek laat een aantal opvallende resultaten zien. Zo heeft 22 procent van de vrouwen zich wel eens op een SOA laten testen, versus 16 procent van de mannen.

De redenen voor mensen om hun partners niet in te lichten als ze een SOA hebben, verschillen sterk. Bij mannen ligt dit er voornamelijk aan dat zij niet de contactgegevens van al hun bedpartners hebben. Vrouwen geven vaker aan dat zij niet realiseerden dat het nodig was hun voormalig sekspartners in te lichten. 4 procent van de vrouwen geeft aan dit expres niet te doen om hun ex sekspartners te wreken. “Naar schatting heeft een kleine 5 procent van de Nederlanders ooit een SOA gehad of loopt hier nog mee rond. Voor ruim 85 procent gaat dit om Chlamydia wat ernstige gevolgen kan hebben. Hoe rot je je ook voelt, het is dus echt belangrijk om je sekspartners op de hoogte stellen ”, aldus Mooren.

Naarmate de leeftijd vordert, blijken Nederlanders minder vaak een SOA-test te laten doen. Driekwart van de ondervraagde 55 plussers zegt dit nog nooit te hebben gedaan. Deze groep is er desalniettemin van overtuigd nog nooit een SOA gehad te hebben. Van de jongeren tussen de 18 en 24 heeft slechts een vijfde nog nooit een SOA test gedaan. Hubert Mooren, directeur bij Openlab: “Eigenlijk verbazen deze uitkomsten ons niet. Er is de afgelopen jaren steeds meer gehamerd op het belang van het laten testen na onveilige seks. Jongeren zijn met deze boodschap opgegroeid terwijl ouderen hier pas op latere leeftijd mee in aanraking zijn gekomen.”

Relatiestatus

Het onderzoek laat ook zien dat vrouwen vaker een SOA in hun relatie krijgen dan mannen. 37 procent van de vrouwen die een SOA heeft gehad, heeft deze opgelopen tijdens een relatie. Bij mannen is dit iets meer dan 20 procent. Mooren: “De oorzaak hiervan dient verder onderzocht te worden. Het kan zijn dat vrouwen geen SOA-test eisen van hun sekspartner wanneer zij onveilige seks hebben. Ook kan het er op wijzen dat hun partner vaker ontrouw is. Hieruit kan wel de les worden getrokken voor ontrouwe partners dat zij er verstandig aan doen om zich regelmatig op SOA’s te laten testen.”

Bron https://testalize.me/

Bron https://testalize.me/

Bronnen

https://openlab.nl/nieuws/vrouwen-doen-vaker-soa-test-dan-mannen/

https://testalize.me/blog/vrouwen-vaker-soa-test-dan-mannen/

https://www.dokteronline.com/blog/vrouwen-doen-vaker-een-soa-test

https://www.nu.nl/werk-en-prive/4153861/vrouwen-doen-vaker-soa-test-dan-mannen.html