Vrouwen doen vaker soa test

Seks voor de wedstrijd?
Intimiteit het belangrijkste bij 50 plussers

Bijna twee tiende van Nederlanders heeft wel eens SOA test gedaan. Vrouwen doen dit 6

Photo by JESHOOTS.COM

procent vaker dan mannen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de kennis en behandeling van SOA’s onder de Nederlandse bevolking van testalize.me, de aanbieder van laboratoriumtests. Het onderzoek laat verder zien dat iets meer dan de helft van de SOA-dragers hun bedpartners heeft ingelicht toen ze erachter kwamen een SOA te hebben.

Voor het onderzoek werden aan ruim duizend Nederlanders vragen voorgelegd over SOA’s. Het onderzoek laat een aantal opvallende resultaten zien. Zo heeft 22 procent van de vrouwen zich wel eens op een SOA laten testen, versus 16 procent van de mannen.

De redenen voor mensen om hun partners niet in te lichten als ze een SOA hebben, verschillen sterk. Bij mannen ligt dit er voornamelijk aan dat zij niet de contactgegevens van al hun bedpartners hebben. Vrouwen geven vaker aan dat zij niet realiseerden dat het nodig was hun voormalig sekspartners in te lichten. 4 procent van de vrouwen geeft aan dit expres niet te doen om hun ex sekspartners te wreken. “Naar schatting heeft een kleine 5 procent van de Nederlanders ooit een SOA gehad of loopt hier nog mee rond. Voor ruim 85 procent gaat dit om Chlamydia wat ernstige gevolgen kan hebben. Hoe rot je je ook voelt, het is dus echt belangrijk om je sekspartners op de hoogte stellen ”, aldus Mooren.

Naarmate de leeftijd vordert, blijken Nederlanders minder vaak een SOA-test te laten doen. Driekwart van de ondervraagde 55 plussers zegt dit nog nooit te hebben gedaan. Deze groep is er desalniettemin van overtuigd nog nooit een SOA gehad te hebben. Van de jongeren tussen de 18 en 24 heeft slechts een vijfde nog nooit een SOA test gedaan. Hubert Mooren, directeur bij Openlab: “Eigenlijk verbazen deze uitkomsten ons niet. Er is de afgelopen jaren steeds meer gehamerd op het belang van het laten testen na onveilige seks. Jongeren zijn met deze boodschap opgegroeid terwijl ouderen hier pas op latere leeftijd mee in aanraking zijn gekomen.”

Relatiestatus

Het onderzoek laat ook zien dat vrouwen vaker een SOA in hun relatie krijgen dan mannen. 37 procent van de vrouwen die een SOA heeft gehad, heeft deze opgelopen tijdens een relatie. Bij mannen is dit iets meer dan 20 procent. Mooren: “De oorzaak hiervan dient verder onderzocht te worden. Het kan zijn dat vrouwen geen SOA-test eisen van hun sekspartner wanneer zij onveilige seks hebben. Ook kan het er op wijzen dat hun partner vaker ontrouw is. Hieruit kan wel de les worden getrokken voor ontrouwe partners dat zij er verstandig aan doen om zich regelmatig op SOA’s te laten testen.”

Bron https://testalize.me/

Bron https://testalize.me/

Bronnen

https://openlab.nl/nieuws/vrouwen-doen-vaker-soa-test-dan-mannen/

https://testalize.me/blog/vrouwen-vaker-soa-test-dan-mannen/

https://www.dokteronline.com/blog/vrouwen-doen-vaker-een-soa-test

https://www.nu.nl/werk-en-prive/4153861/vrouwen-doen-vaker-soa-test-dan-mannen.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge