Covid ‘kan erectiestoornissen veroorzaken’ maar echt bewijs is er niet.

Mythes over seks en libido
Seksuele gezondheid in Nederland tijdens coronacrisis

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

corona, coronavirus, mask

OrnaW (CC0), Pixabay

Sommige anti-vaxers en doemdenkers zoeken alle mogelijke bezwaren om zich niet te laten inenten tegen Covid 19. Ondanks niet-gesteunde geruchten dat Covid-19-vaccins ervoor kunnen zorgen dat mannen onvruchtbaar worden, zeggen artsen dat er geen bewijs is dat ze dat zullen doen.

Studies tonen wel aan dat het coronavirus zelf al lang bestaande aandoeningen die de reproductieve gezondheid van mannen kunnen beïnvloeden, zoals erectiestoornissen kunnen versterken/beïnvloeden.

Er duiken in sociale media voortdurend ongecontroleerde en vaak foute informatie op dat beweert dat  Covid- vaccins ervoor zorgen dat mannen onvruchtbaar worden .

Artsen, gezondheidsdeskundigen en de FDA beweren allemaal dat er geen bewijs is om aan te tonen dat dit het geval is, en werken eraan om die niet-gesteunde claims te weerleggen.

Ranjith Ramasamy, MD, universitair hoofddocent en directeur reproductieve urologie; en Daniel Nassau, MD en Andrology Fellow, beide aan de Universiteit van Miami, voeren een doorlopend onderzoek uit om te evalueren of Covid- vaccins ervoor zorgen dat mannen onvruchtbaar zijn – maar verwachten niet dat ze enig bewijs zullen vinden.

“Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin ervoor zorgt dat mannen onvruchtbaar worden”, schreef Ramasamy aan The Sun. “We onderzoeken of het vaccin negatieve effecten heeft op de vruchtbaarheid van de man, maar we denken dat dit onwaarschijnlijk is”, voegde hij eraan toe.

Ramasamy en Nassau bestuderen zowel het Pfizer- als het Moderna- vaccin – de twee vaccins die door de FDA zijn goedgekeurd voor gebruik.

De studie zal naar verwachting in totaal ongeveer 60 deelnemers hebben. Onderzoekers verzamelden spermamonsters van mannen voordat ze Covid-19-vaccins krijgen.

Ze zullen dan drie en zes maanden na de tweede vaccinatiedosis spermastalen verzamelen om te beoordelen of ze enig effect hebben op de mannelijke vruchtbaarheid.

Een woordvoerder van de FDA vertelde The Sun dat er geen bewijs is dat Covid-vaccins onvruchtbaarheid veroorzaken. De FDA-woordvoerder merkte echter op dat infecties of andere ontstekingsaandoeningen – zoals de bof – negatieve effecten kunnen hebben op de reproductieve gezondheid en vruchtbaarheid van mannen. Het is wel zo dat juist een infectie met het Coronavirus wel invloed kan hebben op het libido en vooral de erectiemogelijkheden van mannen.

Henry, een 29-jarige die in Boise, Idaho, woont, vertelde The Sun dat hij een aantal veranderingen in zijn seksuele gezondheid heeft ondergaan sinds hij vermoedt dat hij eind oktober Covid heeft gehad, tot in november. Volgens hem is zijn zin in seks enorm verminderd en heeft hij ook te kampen met erectiestoornissen.

Een recente studie gepubliceerd door de Royal Society wees uit dat sommige mannen die hoge koorts hadden door het coronavirus, waargenomen schade aan het testikelweefsel bleken te hebben.

Koorts kan een schadelijke zwelling in de testikels van mannen veroorzaken – “orchitis” genoemd, aldus de studie.

Dit zou op lange termijn bij sommige mannen kunnen leiden tot mannelijke onvruchtbaarheid, is een veronderstelling van een studie, geleid door onderzoekers van de Assam University. Maar voorlopig is daar nog geen voldoende wetenschappelijk bewijs voor.

Dr. Emmanuele A. Jannini, hoogleraar endocrinologie en medische seksuologie aan de afdeling systeemgeneeskunde aan de Universiteit van Rome Tor Vergata, heeft aan verschillende onderzoeken meegewerkt op zoek naar de langetermijneffecten van Covid en de reproductieve gezondheid van mannen.

Een studie die Jannini in mei 2020 publiceerde in de Journal of Endocrinological Investigation , evalueerde de mogelijkheid van orchitis als een mogelijke Covid-19-complicatie. Jannini’s studie ontdekte destijds dat er geen bewijs was dat mogelijke testikelbeschadiging door zwelling gerelateerd aan Covid-19 aantoonde.

Jannini zei dat Covid de reproductieve gezondheid van mannen niet zozeer lijkt te beïnvloeden in de zin van vruchtbaarheid als in de zin van erectiestoornissen.

“De mannelijke voortplantingsfunctie lijkt niet zo dramatisch te worden beïnvloed door zowel Covid, de therapie van Covid, de vaccinatie enzovoort”, vertelde Jannini. “Er zijn bijgevolg onvoldoende wetenschappelijke argumenten dat om aan te nemen dat er een mogelijk effect is van het virus, van de infectie en van de gevolgen van infectie op het mannelijke voortplantingsvermogen”, voegde hij eraan toe.

Er is in de loop van de uitbraak echter veel geleerd over het virus, maar recente onderzoeken – zoals die gepubliceerd in de Royal Society, hebben anders gesuggereerd.

Jannini zei dat er langetermijneffecten zijn die de reproductieve gezondheid van mannen kunnen beïnvloeden na infectie – zoals erectiestoornissen of het “vermogen om een ​​erectie te behouden”.

Een studie waar Jannini aan meewerkte omtrent de mogelijke blijvende effecten van Covid-19 op de reproductieve gezondheid van mannen, werd in juli 2020 gepubliceerd in het National Center for Biotechnology Information .

Jannini  gaf aan dat er factoren zijn die aantonen dat mannen met reeds bestaande aandoeningen of risicofactoren die erectiestoornissen veroorzaken – zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker of andere aandoeningen – een grotere kans hebben om een ​​ernstige ziekte op te lopen.

Jannini zei dat gevallen van erectiestoornissen lijken voor te komen bij mannen die een ernstige ziekte hebben gehad – met name longontsteking – na het oplopen van Covid.

Het is moeilijk te zeggen of erectiestoornissen specifiek worden veroorzaakt door Covid, of dat het voornamelijk lijkt omdat het meer verband houdt met reeds bestaande aandoeningen, zei Jannini.

Omdat Covid-19 zo nieuw is en er nog veel dokters erover leren, is het moeilijk te zeggen of erectiestoornissen worden veroorzaakt door een coronavirus-infectie of meer verband houden met de reeds bestaande aandoeningen die dit kunnen veroorzaken. Volgens Jannini zouden er mogelijk verbanden lijken te bestaan ​​tussen patiënten met longontsteking en het ontwikkelen van erectiestoornissen. Hij merkte op dat longontsteking in plaats van een ziekte van de luchtwegen “meer een vasculaire disfunctie is”, wat betekent dat het verband houdt met de bloedvaten van het lichaam.

De ademhaling kan op zijn beurt worden beïnvloed door de vasculaire problemen bij Covid-infecties, zei Jannini. “We zijn aan het uitzoeken of mensen mogelijk een erectiestoornis hebben na de longontsteking – zelfs als ze eerder gezond waren,” zei hij.

Er zijn echter meer gegevens en onderzoek nodig over deze mogelijke verbanden.

Psychologische effecten van Covid op reproductieve gezondheid

Samen met mogelijke fysieke bijwerkingen op de geslachtsorganen van mannen, zei Jannini dat besmetting met het Coronavirus bijwerkingen heeft aangetoond op zowel mannelijke als vrouwelijke seksuele gezondheid – vanuit een psychologisch perspectief.

Meerdere factoren – waaronder isolatie, emotioneel leed, verlies van familieleden en vrienden – kunnen trauma en stress bij mensen veroorzaken.

De studie stelt dat het “niet verrassend is dat seksueel verlangen en frequentie bij beide geslachten zijn afgenomen tijdens deze pandemie” en zei dat er “reden is om te vermoeden dat psychologisch lijden reeds bestaande subklinische seksuele disfuncties zou kunnen verergeren”.

Jannini zei in een studie waaraan hij meewerkte en die de gewoonten bestudeerde van bijna 7.000 Italianen in de eerste maanden van lockdown vorig jaar, dat “mensen die nog steeds een soort van seksuele activiteit hebben, veel minder niveaus van angst en depressie ondervonden met betrekking tot mensen die niet meer seksueel actief waren. ”

Hij legde de nadruk op de voordelen van seks en moedigde mensen aan ‘zoveel mogelijk normaal  te doen waaronder ook gezonde seksuele contacten te onderhouden om vooral ook geestelijk gezond te blijven.

Bij het evalueren van de mogelijke resultaten van het krijgen van een vaccin of het oplopen van het virus, zei Ramasamy dat de beloning van een injectie groter is dan het risico om het niet te doen. Het is veel waarschijnlijker dat vaccinatie veiliger is vanuit het oogpunt van de gezondheid en vruchtbaarheid van mannen dan een acute infectie oplopen met veel dramatischere gevolgen voor de gezondheid, ook de seksuele.

Bronnen

https://www.thesun.co.uk/news/13859760/covid-vaccines-men-sterile-erectile-dysfunction-study-reproductive/

https://www.ghbase.com/ursula-owusu-hints-on-women-requiring-mens-negative-covid-19-results-before-accepting-proposals/