Dit is waarom ambivalentie jegens je romantische partner als een alarmbel zou moeten werken

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Relatiestatus beïnvloedt de keuze van mannen voor seksuele ervaringen met sekswerkers
Afwijzing door ouders in de kindertijd voorspelt angst voor intimiteit op volwassen leeftijd

Gevoelens van ambivalentie jegens je romantische partner zijn gekoppeld aan verminderd

woman and man standing next each others

Photo by Matheus Ferrero

persoonlijk en relationeel welzijn, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science . De nieuwe bevindingen geven inzicht in hoe het hebben van gemengde gevoelens in relaties relatieresultaten kan beïnvloeden.

“Ik ben geïnteresseerd in ambivalentie (dwz gemengde en tegenstrijdige gevoelens) omdat ambivalentie een veel voorkomende en consequente ervaring in het leven is, ook in onze naaste relaties”, zegt studieauteur Giulia Zoppolat, een promovendus in de sociale psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Het onderwerp heeft echter niet zoveel aandacht gekregen in de relatieliteratuur. De meeste mensen ervaren op een bepaald moment in hun relatie ambivalentie, met gevolgen voor hun gezondheid en relatieresultaten.

“Mensen die een ambivalente relatie hebben, ervaren bijvoorbeeld meer stress en angst en hebben meer conflicten met hun partner. Deze ambivalentie kan moeilijk te hanteren zijn, meer nog dan puur negatieve relaties, omdat mensen veel geven om hun ambivalente relaties.”

Om ambivalentie te onderzoeken, voerden de onderzoekers vier onderzoeken uit bij paren en individuen in romantische relaties in Nederland. Ze wierven deelnemers via lokale wervingsbureaus, persoonlijke benaderingen en sociale media. De onderzoeken omvatten in totaal 1.134 personen.

De vier studies volgden over het algemeen een vergelijkbare structuur. Koppels of individuen namen deel aan een intakesessie, in een lab of online. Ze vulden een reeks vragenlijsten en een impliciete taak in om hun ambivalentie tegenover hun partners te beoordelen.

Na de intakesessie gingen de deelnemers de dagboekfase in, waar ze gedurende een bepaald aantal dagen dagelijks dagboekvragenlijsten per e-mail ontvingen. Ze kregen de opdracht om de enquêtes zelfstandig, in een rustige omgeving en gescheiden van hun partner in te vullen. Sommige onderzoeken bevatten ook vervolgvragenlijsten die op latere tijdstippen naar de deelnemers werden gestuurd.

Ambivalentie werd gemeten met behulp van verschillende soorten beoordelingen, afhankelijk van het onderzoek. Objectieve ambivalentie werd afgeleid van items die positieve en negatieve gevoelens jegens de partner meten en berekend met behulp van een formule die bekend staat als de Griffin-formule. Subjectieve ambivalentie werd beoordeeld door deelnemers te beoordelen in hoeverre ze het gevoel hadden dat ze gemengde gevoelens hadden jegens hun partner.

Impliciete-expliciete ambivalentie werd berekend door expliciete evaluaties (bijv. zelfgerapporteerde tevredenheid over de relatie) te vergelijken met impliciete partnerevaluaties gemeten via indirecte op prestaties gebaseerde taken. De impliciete partnerevaluaties werden beoordeeld met behulp van verschillende gevalideerde tests die specifiek zijn voor elk onderzoek.

De onderzoekers maten ook het welzijn van de deelnemers met behulp van gevestigde metingen in de relatiewetenschap. Persoonlijk welzijn omvatte tevredenheid met het leven, stressniveaus, lichamelijke gezondheid, angst, depressie en stemming. Relationeel welzijn omvatte betrokkenheid, gedachten over verbreken, perceptie van de kans op verbreken, conflicten, relatieproblemen en veiligheid in de relatie.

De resultaten toonden aan dat ambivalentie over het algemeen negatief geassocieerd was met persoonlijk welzijn en relationeel welzijn. Dit betekent dat wanneer individuen tegelijkertijd zowel positieve als negatieve evaluaties jegens hun partner hadden, ze een lager welzijnsniveau ervoeren.

Uit de studie bleek ook dat het soort ambivalentie ertoe deed. Objectieve ambivalentie, die verwijst naar het expliciet vasthouden van zowel positieve als negatieve evaluaties, en subjectieve ambivalentie, die de directe ervaring van conflict weerspiegelt, waren significant en negatief geassocieerd met zowel persoonlijk als relationeel welzijn.

Dit betekent dat wanneer individuen zich verscheurd of in conflict voelden in hun evaluaties van hun partner, ze minder welzijn ervoeren. Subjectieve ambivalentie had een sterkere negatieve associatie met relationeel welzijn in vergelijking met objectieve ambivalentie.

Aan de andere kant vertoonden impliciete vormen van ambivalentie, namelijk impliciet-expliciete ambivalentie en impliciete ambivalentie, geen significante associaties met welzijn. Dit suggereert dat de onbewuste of automatische evaluaties die individuen naast hun expliciete evaluaties kunnen hebben, geen significante invloed hadden op het welzijn.

“Ambivalentie is een veel voorkomende ervaring in relaties, maar er zijn verschillende manieren waarop we onze gemengde en tegenstrijdige gevoelens kunnen ervaren”, vertelde Zoppolat aan PsyPost. “We kunnen ons ervan bewust zijn, of ze kunnen meer impliciet zijn (dat wil zeggen, meer als onderbuikreacties). Je bewust zijn van je ambivalentie is de meest verontrustende en moeilijkste vorm van ambivalentie om mee om te gaan.”

Belangrijk is dat de associaties tussen ambivalentie en welzijn behouden blijven, zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor de algemene positieve of negatieve gevoelens van individuen jegens hun partner. Dit benadrukt de unieke verontrustende aard van ambivalentie en de invloed ervan op het welzijn die verder gaat dan algemene relatie-evaluaties.

“Het expliciet bewust zijn van iemands ambivalentie is voor de meeste mensen een verontrustende ervaring”, zei Zoppolat. “Het kan echter als een alarmbel werken dat er iets niet helemaal klopt. Dit biedt mensen de mogelijkheid om hun ervaring te erkennen en iets te doen om het te veranderen, bijvoorbeeld door positief te investeren in de relatie of te beoordelen of het gezond is om in het geheel te zijn.

De studie, ” Een systematische studie van ambivalentie en welzijn in romantische relaties “, is geschreven door Giulia Zoppolat, Francesca Righetti, Ruddy Faure en Iris K. Schneider.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/05/heres-why-ambivalence-towards-your-romantic-partner-should-act-as-an-alarm-bell-163612