Factcheck : er is een verband tussen meer masturberen en minder kans op prostaatkanker

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Wet january?
Studenten die aangeven gediscrimineerd te zijn, zijn kwetsbaarder voor suïcidale gedachten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Het weekblad Knack (18/01/2023 Stefanie Van den Broeck ) besteedde aandacht aan de

a person and a dog on a mountain top

Foto van Brayden Prato

vraag of er een verband bestaat tussen meer masturberen als man en het verminderen van de kans op prostaatkanker.

‘In 2016 werd een grootschalige studie gepubliceerd in European Urology‘, legt professor endocrinologie Guy T’Sjoen (UZ Gent) uit. ‘Daarvoor werd een groep van ruim 30.000 Amerikaanse mannen langdurig opgevolgd en bleek er een duidelijke associatie te zijn tussen regelmatige zaadlozingen en een afgenomen risico op prostaatkanker.

Leeftijd speelt wel een belangrijke rol: het grootste effect werd gezien bij mannen die tussen hun 20e en 40e minstens 21 keer per maand hadden geëjaculeerd. Let wel: een oorzakelijk verband werd niet aangetoond. Daarvoor zou je een interventiestudie moeten opzetten, met twee grote groepen proefpersonen die verplicht vaak of juist zelden ejaculeren. …
Professor endocrinologie Dirk Vanderschueren (UZ Leuven) bevestigt: ‘Het is een mooie studie, maar we moeten voorzichtig blijven met grote conclusies. Zo kunnen de auteurs inderdaad niet volledig uitsluiten dat andere factoren uit de levensstijl van de deelnemers een rol speelden. Bovendien moesten de deelnemers jaren na datum rapporteren hoe vaak ze in verschillende levensfases hadden geëjaculeerd: over- of onderschatting valt niet uit te sluiten.’

Volgens professor urologie Piet Hoebeke (UZ Gent) klopt de stelling. ‘Uit een reviewstudie uit 2021 blijkt ook dat mannen die meer dan 21 ejaculaties per maand rapporteren, een verminderd risico op prostaatkanker hebben. De belangrijkste hypothese wijt dat aan bepaalde stoffen die zich opstapelen in de prostaat wanneer mannen slechts zelden ejaculeren. Lees verder in Knack

Ook ander wetenschappelijk onderzoek lijkt dit te bevestigen. Een aantal studies hebben aangetoond dat een hogere ejaculatiefrequentie geassocieerd is met een verminderd risico op prostaatkanker .

Een van die studies was co-auteur van Lorelei Mucci , hoogleraar epidemiologie aan de Harvard TH Chan School of Public Health. Uit het onderzoek uit 2016 bleek dat meer dan 20 keer per maand ejaculeren het risico op prostaatkanker met ongeveer 20% verminderde in vergelijking met slechts vier tot zeven keer per maand ejaculeren, voor zowel mannen van in de twintig als veertig. “Dit is een vrij groot effect”, zei ze in een artikel van 22 maart 2022 in Fatherly.

Een mogelijke verklaring waarom frequente ejaculatie zou kunnen beschermen tegen prostaatkanker, is dat het kan helpen om mogelijk kankerverwekkende stoffen uit de prostaat te verwijderen, zei Mucci.

Ze merkte op dat ejaculatie over het algemeen veel voordelen en weinig risico’s heeft als het veilig wordt gedaan. “Seks kan een prachtig onderdeel zijn van gezonde relaties, en seks en masturbatie kunnen positieve psychosociale effecten hebben”, zei ze. “Dus er is geen nadeel aan meer seks – of masturbatie – zolang het beschermde seks is.”

rostaatkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in de VS – alleen huidkanker overtreft het. Naar schatting zullen in 2023 meer dan 288.300 mannen prostaatkanker krijgen en zullen er 34.700 eraan overlijden. Er is een wijdverspreide mythe dat veel mannen zich afvragen of masturbatie prostaatkanker kan veroorzaken. Gelukkig is dat niet het geval, en meer seks (of masturbatie ) kan zelfs zorgen voor een gezondere prostaat.

Bewijs voor de rol van ejaculatie bij de preventie van prostaatkanker komt uit verschillende onderzoeken, maar ook anderen verwijzen naar het hoger genoemde onderzoek uit 2016 waarin onderzoekers van Harvard meer dan 30.000 mannen gedurende bijna 20 jaar volgden. De onderzoekers vroegen hun mannen vrij ongegeneerd om te rapporteren hoe vaak ze ejaculeerden tijdens hun 20s en 40s.

Wat ze ontdekten, is dat meer dan 20 keer per maand ejaculeren het risico op prostaatkanker met ongeveer 20% verminderde in vergelijking met slechts vier tot zeven keer per maand ejaculeren, voor zowel mannen van in de twintig als veertig. “Dit is een vrij aanzienlijk effect”, zegt Lorelei Mucci, Sc.D., een co-auteur van de studie en directeur van het Cancer Epidemiology and Cancer Prevention Program aan de Harvard TH Chan School of Public Health.

Hoewel de studie niet de redenen onderzocht waarom frequente ejaculatie beschermend zou kunnen zijn tegen prostaatkanker, zegt Mucci dat een mogelijke verklaring de zogenaamde prostaatstagnatiehypothese is: dat onregelmatige ejaculatie ervoor kan zorgen dat mogelijk kankerverwekkende stoffen langdurig in de prostaat blijven hangen, waardoor het risico op kanker toeneemt.

De bevindingen van de studie hebben vooral impact omdat de meeste bekende factoren die het risico op prostaatkanker verhogen, zoals leeftijd, familiegeschiedenis, etniciteit en genetica, niet kunnen worden gewijzigd. Het zou de volksgezondheid ten goede komen als mensen hun risico op deze vorm van kanker zouden kunnen verminderen door zoiets eenvoudigs (en plezierigs) te doen als ejaculeren.

Maar als je denkt dat dit te mooi klinkt om waar te zijn, ben je niet de enige. Marc Dall’Era, MD , een uroloog aan de University of California Davis, zegt dat de studie een van de beste is die over dit onderwerp is gedaan. Hij wijst er echter op dat, hoewel het aantoont dat de frequentie van ejaculatie en het risico op prostaatkanker met elkaar verband houden, het niet noodzakelijkerwijs aantoont dat een orgasme het risico op kanker vermindert.

“We weten niet of het beschermende effect echt meer ejaculatie is, of is er een andere niet-gemeten variabele die tot dat resultaat heeft geleid? Waren bijvoorbeeld mannen die meer ejaculatie rapporteerden over het algemeen in een betere gezondheid?” zegt Dall’Era.

Mucci merkt echter op dat de associatie niet leek te worden aangedreven door andere variabelen die in het onderzoek werden meegenomen; de link bleef bestaan, zelfs na correctie voor factoren zoals fysieke activiteit en voeding.

Ook nog enkele andere onderzoeken hebben ook aangetoond dat een hogere ejaculatiefrequentie geassocieerd is met een verminderd risico op prostaatkanker. Maar er is onenigheid over welke decennia van het leven het grootste effect hebben. Uit een Australisch onderzoek uit 2017 bleek bijvoorbeeld dat er een lager risico op prostaatkanker is gekoppeld aan frequente ejaculatie voor mensen van 30 tot 39 jaar oud, maar niet voor mannen van in de twintig of veertig. Een kleinere studie uit het Verenigd Koninkrijk uit 2008 wees uit dat seksuele activiteit van 50 tot 59 jaar in verband werd gebracht met een verminderd risico op prostaatkanker met vroege aanvang (diagnose op of vóór de leeftijd van 60), maar in feite verband hield met een verhoogd risico op prostaatkanker met vroege aanvang wanneer ze ejaculeerden veel toen ze in de twintig waren.

Dall’Era zegt dat hij mannen niet noodzakelijkerwijs zou aanraden vaker te ejaculeren om prostaatkanker te voorkomen, hoewel het waarschijnlijk geen kwaad kan. In plaats daarvan is zijn belangrijkste aanbeveling dat mensen met hun arts praten over de vraag of ze op deze kanker moeten worden gescreend.

Maar over het algemeen heeft ejaculatie waarschijnlijk veel voordelen en weinig risico’s als het veilig wordt gedaan, zegt Mucci. “Seks kan een prachtig onderdeel zijn van gezonde relaties, en seks en masturbatie kunnen positieve psychosociale gezondheidseffecten hebben”, zegt ze. “Dus er is geen nadeel aan meer seks – of masturbatie – zolang het beschermde seks is.”

Lees ook deze studie van Knack over de moeilijkheden rond prostaatkankerbestrijding.

Bronnen

https://www.knack.be/factcheck/masturberen-beschermt-tegen-prostaatkanker-2/

https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/why-more-sex-may-lower-prostate-cancer-risk/

https://www.fatherly.com/health/more-sex-ejaculation-masturbation-lower-prostate-cancer-risk