Intelligentie en vriendelijkheid zijn de meest gewaardeerde eigenschappen van romantische partners,

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
De paradox van plezier in pijn: het ontrafelen van de psychologie van goedaardig masochisme
Onderzoek werpt licht op de rol van Instagram bij het promoten van wellustige schoonheidsnormen

In een wereld waarin vaak de nadruk wordt gelegd op oppervlakkige kwaliteiten, heeft een

man hugging woman on her back and kissing her forehead

Photo by Luana Azevedo

recente studie een verfrissend perspectief op menselijke relaties en voorkeuren onthuld. Onderzoekers hebben ontdekt dat individuen, ongeacht hun seksuele geaardheid, bij het kiezen van een partner prioriteit geven aan intelligentie en vriendelijkheid boven fysieke aantrekkelijkheid, gezondheid of sociaal-economische status.

Deze studie, uitgevoerd in Brazilië en gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior , werpt niet alleen licht op de universele aard van deze voorkeuren, maar benadrukt ook de subtiele nuances die seksuele geaardheid en geslacht met zich meebrengen in de dynamiek van partnerkeuze.

Eerdere studies hebben het belang onderstreept van bepaalde eigenschappen, zoals vriendelijkheid, intelligentie, gezondheid, fysieke aantrekkelijkheid en sociaal-economische status bij het kiezen van een partner. Deze eigenschappen worden gezien als cruciaal om niet alleen de biologische kwaliteit van het nageslacht te garanderen, maar ook om voordelen te bieden zoals toegang tot hulpbronnen, fysieke bescherming en sociale status.

Ondanks deze inzichten is er weinig aandacht besteed aan de manier waarop deze voorkeuren kunnen variëren tussen verschillende culturen, vooral in Latijns-Amerika, en hoe individuele verschillen, zoals seksuele geaardheid, deze voorkeuren kunnen beïnvloeden. Om deze lacunes op te vullen, heeft een team van onderzoekers het huidige onderzoek uitgevoerd.

“Het kiezen van een romantische partner is een heel gewoon, maar ook uiterst intrigerend proces”, zegt studieauteur Joao Francisco Goes Braga Takayanagi van het Instituut voor Psychologie aan de Universiteit van Sao Paulo.

“We weten misschien meteen dat we ons tot iemand aangetrokken voelen, maar we weten misschien niet precies waarom we ons tot die persoon aangetrokken voelen, of zelfs niet of die aantrekkingskracht enig bewijs is dat hij/zij een goede match voor ons zal zijn. Ik ben gefascineerd door relatiewetenschap omdat het ons helpt iets te begrijpen dat universeel is, maar ook behoorlijk mysterieus en belangrijk voor ons allemaal.”

De deelnemers aan het onderzoek waren 778 cisgender Brazilianen, in de leeftijd van 18 tot 64 jaar, met een breed spectrum aan seksuele oriëntaties: heteroseksuele, biseksuele en homoseksuele mannen en vrouwen. Deze deelnemers zijn geworven via sociale mediaplatforms zoals Facebook, Whatsapp en Instagram.

Het middelpunt van het onderzoek was de gebudgetteerde partnerontwerptaak ​​waarbij de deelnemers hun ideale partner construeerden op basis van een reeks vooraf bepaalde eigenschappen: intelligentie, vriendelijkheid, fysieke aantrekkelijkheid, gezondheid en sociaal-economische status. Deelnemers kregen drie verschillende budgetscenario’s te zien: laag, gemiddeld en hoog, die elk een eindig aantal punten opleverden dat ze konden verdelen over de vijf eigenschappen om hun ideale partner te creëren.

Deze opzet dwong deelnemers om bepaalde eigenschappen voorrang te geven boven andere, waardoor de relatieve waarde werd onthuld die zij aan elk kenmerk toekennen wanneer de middelen beperkt zijn. Met een hoog budget kunnen deelnemers zich bijvoorbeeld meer vrijheid voelen om de punten gelijkmatig te verdelen, wat blijk geeft van een evenwichtige voorkeur. Aan de andere kant zou een low budget-scenario hen dwingen moeilijke beslissingen te nemen, waarbij de nadruk zou worden gelegd op de eigenschappen die zij essentieel achten in een partner.

Intelligentie en vriendelijkheid kwamen naar voren als de belangrijkste eigenschappen die de deelnemers wensten, ongeacht hun seksuele geaardheid of geslacht. Deze universele aantrekkingskracht suggereert een diepgewortelde evolutionaire betekenis, waarbij cognitieve capaciteit en emotionele warmte worden gewaardeerd.

Ondanks de universele aantrekkingskracht van intelligentie en vriendelijkheid, ontdekten de onderzoekers variaties in de manier waarop deze en andere eigenschappen werden gewaardeerd bij het onderzoeken van de gegevens door de lenzen van seks en seksuele geaardheid. Heteroseksuele mannen legden bijvoorbeeld een unieke nadruk op fysieke aantrekkelijkheid aan de dag en beoordeelden deze eigenschap aanzienlijk hoger dan hun tegenhangers. Deze bevinding komt overeen met evolutionaire theorieën die suggereren dat het fysieke uiterlijk een sleutelindicator is voor vruchtbaarheid en gezondheid, eigenschappen die historisch gezien prioriteit hebben gekregen van mannen bij de partnerkeuze.

Omgekeerd vertoonden individuen die zich aangetrokken voelden tot mannen (waaronder heteroseksuele vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele individuen) een grotere voorkeur voor sociaal-economische status. Deze voorkeur kan worden geïnterpreteerd door de lens van de evolutionaire biologie, waar toegang tot hulpbronnen een cruciale overweging is geweest voor vrouwen bij het garanderen van de overleving van hun nakomelingen. Interessant genoeg bleek uit het onderzoek ook dat de voorkeur voor vriendelijkheid vooral uitgesproken was onder biseksuele individuen.

“De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat intelligentie en vriendelijkheid de meest gewenste eigenschappen van een partner zijn, zelfs in vergelijking met schoonheid, geld of gezondheid,” vertelde Takayanagi aan PsyPost. “Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen en voor het hele spectrum van seksuele geaardheid – hoewel heteroseksuele mannen wel een premie hechten aan de fysieke aantrekkelijkheid van hun partner.”

“Bovendien lijkt de sociale status vooral belangrijk te zijn voor de aantrekkingskracht van mannen, omdat zowel heteroseksuele vrouwen als homoseksuele mannen deze eigenschap meer waardeerden in relatie tot andere groepen. Maar als je meer potentiële partners wilt aantrekken, lijkt het werken aan je hersenen en persoonlijkheid de beste keuze.”

De gebudgetteerde partnerontwerptaak ​​onthulde dat voorkeuren voor intelligentie en vriendelijkheid nog duidelijker werden onder scenario’s met een hoger budget, wat erop wijst dat wanneer individuen meer ‘middelen’ tot hun beschikking hebben, ze ervoor kiezen om zwaarder in deze eigenschappen te ‘investeren’. Het belang dat aan fysieke aantrekkelijkheid en sociaal-economische status wordt gehecht, nam daarentegen af ​​naarmate het budget toenam, wat erop wijst dat deze eigenschappen als minder essentieel kunnen worden beschouwd wanneer individuen minder beperkt zijn in hun keuzes.

De onderzoekers observeerden ook een afnemend rendementspatroon voor fysieke aantrekkelijkheid en sociaal-economische status. Boven een specifieke drempel van fysieke aantrekkingskracht en financiële draagkracht legden individuen minder nadruk op deze eigenschappen dan anderen.

Een andere laag van complexiteit werd toegevoegd door te onderzoeken hoe individuele kenmerken, zoals socioseksualiteit (openheid voor losse seks), hechtingsstijlen en homogamie (de neiging om partners te verkiezen die op jezelf lijken), de voorkeuren van eigenschappen beïnvloedden.

Deelnemers met een hogere socioseksualiteitsscore, wat wijst op een grotere openheid voor losse seksuele relaties, vertoonden een uitgesproken voorkeur voor fysieke aantrekkelijkheid bij potentiële partners. Individuen met hogere niveaus van onveilige gehechtheid (angstig of vermijdend gehechtheidsstijlen) hechtten meer belang aan de sociaal-economische status van een partner. Ten slotte toonden de deelnemers over het algemeen een voorkeur voor partners die overeenkwamen met hun eigen niveau van vriendelijkheid en intelligentie, wat wijst op een neiging om gelijkenis te zoeken in deze cruciale eigenschappen.

Het onderzoek is echter niet zonder beperkingen. “Een belangrijk voorbehoud bij dit onderzoek is dat het gebaseerd is op de gerapporteerde voorkeuren van mensen, en wat ze zeggen leuk te vinden komt misschien niet precies overeen met wat ze eigenlijk zoeken,” merkte Takayanagi op.

“Ook al is deze methode niet perfect, deze methode stelt ons in staat een grotere steekproef te onderzoeken en een algemener beeld te krijgen van de voorkeuren en antipathieën van mensen dan we anders zouden doen. Maar onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van real-life settings, zoals speeddating-evenementen of relatie-apps, zijn essentieel om de kloof tussen gerapporteerde voorkeuren en feitelijk gedrag te begrijpen.”

Het onderzoek ‘ Wat zoeken verschillende mensen in een partner? Effects of Sex, Sexual Orientation, and Mating Strategies on Partner Preferences ”, is geschreven door Joao Francisco Goes Braga Takayanagi, Jose de Oliveira Siqueira, Paulo Sergio Panse Silveira en Jaroslava Varella Valentova.

Bronnen

Eric W Dolan

https://www.psypost.org/intelligence-and-kindness-are-the-most-valued-traits-in-romantic-partners-study-finds