Mannen maken twee keer meer kans op kanker door orale seks

Muziek zorgt voor meer seks in de relatie
Seks in strijd tegen dementie

Mannen lopen twee keer zoveel risico om door orale seks mond- of keelkanker op te lopen

SuicideOmen (CC0), Pixabay

als vrouwen, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Die kankers worden veroorzaakt door het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus. Vooral blanke mannen van middelbare leeftijd lopen het meeste risico en al helemaal als ze vaak van partner verwisselen.

Volgens een Amerikaanse studie van de Johns Hopkins University in Baltimore worden in de VS en het merendeel van de Westerse landen bijna twee op drie kankers van de keelholte veroorzaakt door een infectie met het HPV16-virus, in de volksmond beter bekend als het humaan papillomavirus. Die kankers komen bovendien de laatste jaren steeds vaker voor, meent Gypsyamber D’Souza, professor epidemiologie en hoofdonderzoeker. Die legde haar onderzoeksresultaten voor op een wetenschappelijke conferentie in Washington.

Meerdere partners
De praktijken van de fellatio en cunnilingus zorgen voor kankers die veel vaker mannen treffen, in het bijzonder blanke mannen van middelbare leeftijd, dan vrouwen. Analyse toont dat deze wijdverspreide seksuele handelingen op steeds vroegere leeftijd plaatsgrijpen en dat ook het aantal sekspartners toeneemt.

“Ons onderzoek toont aan dat bij mannen het risico op een HPV-infectie toeneemt naarmate ze meer sekspartners hebben. Daarentegen doet het aantal sekspartners bij vrouwen het risico op de infectie niet toenemen”, aldus D’Souza.

Kanker van de orofarynx (het deel van de keelholte net achter de mondholte) als gevolg van een besmetting met een virus uit de klasse Humaan Papillomavirus (HPV)  is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat virus komt door orale seks in de keelholte terecht en kan daar een kanker doen ontwikkelen door een chronische infectie. Het is naar schatting verantwoordelijk voor een kwart tot een derde van de gevallen van orofaryngeale kanker.

(De Standaard, 09-05-14;  Het Laatste Nieuws, 09-05-141; La Dernière Heure, 09-05-14; Mediquality, 0304-14)

Bescherming
Ook bij een gelijk aantal sekspartners lopen mannen een groter risico op infectie dan vrouwen. Daarnaast blijkt uit de studie dat vrouwen die vaginale seks hadden met meerdere partners minder risico op infectie liepen. Dat suggereert dat een eerste vaginale blootstelling aan HPV een bescherming verleent en tot een sterke immuunrespons leidt. Klaarblijkelijk is bij mannen de immuunrespons zwakker, wat hen kwetsbaarder maakt.

De praktijk van fellatio (orale seks uitgevoerd bij mannen) en cunnilingus (orale seks uitgevoerd bij vrouwen) zorgt ervoor dat vooral blanke mannen van middelbare leeftijd steeds vaker met kankers van de keelholte te maken krijgen. Mannen zouden zelfs twee keer zoveel risico lopen als vrouwen. Die toename aan dergelijke kankers zou volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat orale seks steeds vroeger beoefend wordt en dat mensen meer wisselende partners hebben.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160214_02126844

http://www.goedgevoel.be/

https://www.demorgen.be/tvmedia/grote-toename-van-keelkanker-door-orale-seks-b24230a8/

http://www.kanker.be/nieuws/keelkanker-door-orale-seks-neemt-toe-maar-heeft-eigen-kenmerken

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge