Nederlanders van niet-westerse afkomst testen vaker op hiv/soa

Zaadbalkanker : mannen moeten zichzelf meer onderzoeken
Daling nieuwe hiv-diagnoses bij mannen met homoseksuele contacten

Nederlanders van niet-westerse afkomst laten zich vaker testen op hiv of andere soa dan

Photo by Dainis Graveris

autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. De cijfers worden vandaag gepubliceerd op het ‘Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks’ van Soa Aids Nederland. De cijfers zijn in 2014 verzameld.

Van de (niet-westerse) allochtone Nederlanders liet 10,3% zich het afgelopen jaar testen op hiv en 12,0% op andere soa. Bij autochtone Nederlanders was dat respectievelijk 4,8% en 5,2%. Hanneke de Graaf, senior onderzoeker van Rutgers, licht toe: “Uit eerdere onderzoeken weten we dat bijvoorbeeld Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst seksueel actiever zijn. Het is goed om te zien dat zij de weg naar de testklinieken weten te vinden.”


Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren van 17 t/m 24 jaar meer risico lopen op soa en/of hiv dan de personen die ouder zijn dan 25 jaar. Ruim één op de vijf 17 t/m 24-jarigen (21,5%) had meer dan één sekspartner in de afgelopen 12 maanden. Voor één op de zes (16,8%) was de laatste partner een los contact. Voor 7,1% van de jongeren van 17 t/m 24 jaar was het laatste sekscontact met een losse partner en zonder condoom. “Deze cijfers bevestigen dat aandacht voor veilige seksuele contacten vooral voor jongeren belangrijk blijft “, aldus Hanneke de Graaf.
Leefstijlmonitor

Rutgers heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van de Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor van het CBS en samengewerkt met het RIVM en Soa Aids Nederland. In de Gezondheidsenquête zijn voor het eerst vragen opgenomen over seksueel gedrag en het risico op soa, hiv en ongeplande zwangerschap. In de kerncijfers is gekeken naar de verschillen hierin naar geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau. Dit onderzoek wordt vanaf nu jaarlijks uitgevoerd. Daarnaast voert Rutgers vierjaarlijks het verdiepende onderzoek ‘Seksuele Gezondheid in Nederland’ uit. De resultaten van dat onderzoek worden in de eerste helft van 2017 bekend.
Meer informatie

Meer kerncijfers uit het onderzoek staan op: http://www.rutgers.nl/kerncijfers-leefstijlmonitor-seksuele-gezondheid

Bronnen

http://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/persbericht-nederlanders-van-niet-westerse-afkomst-testen-vaker-op?destination=node/628

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge