Studie suggereert dat schaamte en schuld het herstel van verslaving aan stimulerende middelen kunnen belemmeren

Muisstudie koppelt blootstelling aan luchtvervuiling aan nadelige gevolgen tijdens de zwangerschap
Seksualiteit beter bespreekbaar maken bij kankerpatiënten

Foto van DiamondRehab Thailand

Veel mensen die worstelen met verslaving voelen zich schuldig en schamen zich over het gebruik ervan. Een nieuwe studie gepubliceerd in PLOS One suggereert dat deze schaamte en schuld, onafhankelijk van depressie, een belangrijke belemmering kunnen zijn voor het verminderen van drugsgebruik, wat overwegingen heeft voor herstel.

Middelengebruik is een belangrijk en wijdverbreid gezondheidsprobleem dat veel nadelige gevolgen kan hebben voor mensen die er last van hebben. Vanwege hun prevalentie wordt het steeds belangrijker om te begrijpen waarom ze zich ontwikkelen en welke mechanismen het herstel kunnen helpen of belemmeren. Schaamte en schuldgevoelens zijn veelvoorkomende emoties die worden gevoeld door mensen die worstelen met een verslaving.

Er wordt vaak samen over gesproken, maar het zijn verschillende en afzonderlijke emoties. Schaamte wordt vaak omschreven als een negatief oordeel over zichzelf en wordt geassocieerd met vermijding, terwijl schuld kan worden omschreven als een negatieve evaluatie van het eigen gedrag en wordt geassocieerd met verontschuldigende reacties. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat schaamte wordt geassocieerd met middelengebruik, terwijl onderzoeken naar schuld inconsistent zijn.

Onderzoeker Abilgail W. Batchelder en haar collega’s gebruikten een steekproef van 110 hiv-positieve mannen uit de seksuele minderheid die in de omgeving van San Francisco wonen en waarvan is bevestigd dat ze methamfetaminen gebruiken. De onderzoeksopzet was een gerandomiseerde gecontroleerde studie. De proefpersonen voltooiden een beoordeling en werden vervolgens opnieuw beoordeeld na 3, 6, 12 en 15 maanden. Deelnemers voltooiden metingen over demografie, gezondheidsstatus, middelengebruik, negatieve zelfbewuste emotie, positieve emotie en depressieve symptomen.

Resultaten impliceren relaties tussen negatieve zelfbewuste emoties, schaamte en schuld, en middelenmisbruik. Naarmate het schuldniveau verandert, verandert het niveau van het middelengebruik dienovereenkomstig in een bidirectionele relatie. Bovendien kan meer schaamte leiden tot een langzamere stopzetting van het middelengebruik. Deze relaties bestonden zelfs toen voor depressie werd gecontroleerd, wat impliceert dat deze zelfbewuste concepten zelf ernstige gevolgen kunnen hebben voor middelengebruik. Dit onderzoek kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van belemmeringen voor herstel van middelengebruik.

“Deze innovatieve resultaten zijn de eerste die we kennen om bidirectionele relaties tussen negatieve zelfbewuste emoties en middelengebruik te identificeren, inclusief differentiële relaties per type middelengebruik”, aldus de onderzoekers. “Hoewel we geen bewijs hebben gevonden om al onze hypothesen te ondersteunen, gaven onze bevindingen aan dat hoge niveaus van schaamte het tempo van vermindering van het gebruik van stimulerende middelen kunnen vertragen en dat naarmate schuldgevoel afneemt of toeneemt het gebruik van stimulerende middelen respectievelijk afneemt of toeneemt.”

Dit onderzoek probeerde schaamte en schuldgevoelens met betrekking tot verslaving beter te conceptualiseren. Hoewel het grote vooruitgang heeft geboekt, is het niet zonder beperkingen. Een van die beperkingen is dat de steekproefomvang klein was, wat de resultaten kan beïnvloeden. Bovendien gebruikten ze een zeer kleine populatie, waardoor het moeilijk was om te weten of de resultaten zouden generaliseren naar andere lijders aan middelenmisbruik.

“Hoewel er extra werk nodig is om ons begrip van de genuanceerde relaties tussen middelengebruik en negatieve zelfbewuste emoties te verbeteren om effectiever in te grijpen en uiteindelijk middelengebruik te verminderen, bieden deze resultaten overtuigende nieuwe inzichten in de complexe relaties tussen middelengebruik en gedragsbeïnvloedende negatieve zelfbewuste emoties”, concludeerden de onderzoekers.

The study, “The shame spiral of addiction: Negative self-conscious emotion and substance use“, was authored by Abigail W. Batchelder, Tiffany R. Glynn, Judith T. Moskowitz, Torsten B. Neilands, Samantha Dilworth, Sara L. Rodriguez, and Adam W. Carrico.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/05/new-study-suggests-shame-and-guilt-can-hamper-recovery-from-stimulant-addiction-63249

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge