Seks en een lang leven: frequente seksuele activiteit gekoppeld aan een lager sterfterisico bij hypertensieve patiënten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Kivin methode voor orale seks
Wat u moet doen als uw partner meer zin in seks heeft

Regelmatige seksuele activiteit kan bijdragen aan een betere gezondheid en een langer

woman in black lace brassiere lying on bed

Photo by We-Vibe Toys

leven voor patiënten van middelbare leeftijd met hypertensie, zo blijkt uit een recente studie in de Journal of Sexual Medicine . Onderzoekers ontdekten dat personen met hoge bloeddruk die vaker seksuele activiteiten ondernemen, doorgaans een lager risico lopen op sterfte door alle oorzaken.

Hypertensie, of hoge bloeddruk, is een mondiaal gezondheidsprobleem dat gepaard gaat met verschillende cardiovasculaire en cerebrovasculaire complicaties. Het beheersen van deze aandoening is van cruciaal belang, omdat het vaak geen duidelijke symptomen vertoont, waardoor het de bijnaam ‘stille moordenaar’ krijgt. Eerdere studies hebben aangetoond dat seksuele activiteit de algehele gezondheid kan beïnvloeden, inclusief de cardiovasculaire gezondheid, maar het verband tussen seksuele frequentie en overleving bij hypertensieve personen bleef onduidelijk.

Onderzoekers waren gemotiveerd om dit onderzoek uit te voeren omdat zij de aanzienlijke gevolgen van hoge bloeddruk voor de volksgezondheid erkenden en de potentiële rol van seksuele activiteit bij het verbeteren van de gezondheidsresultaten. Het begrijpen van deze relatie kan waardevolle inzichten opleveren voor zowel zorgverleners als patiënten.

“Seksueel partnerschap, de kwaliteit van het seksleven, de seksuele frequentie en seksuele interesse zijn positief geassocieerd met gezondheid. Hypertensie is wereldwijd een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De relatie tussen seksuele frequentie en sterfte door alle oorzaken bij hypertensieve patiënten is echter nog niet duidelijk”, legt corresponderende auteur Jiahua Liang van het Meizhou Hospital of Traditional Chinese Medicine uit.

De studie analyseerde gegevens uit een groot onderzoek genaamd de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), uitgevoerd in de Verenigde Staten tussen 2005 en 2014. Bij het onderzoek waren meer dan 4.500 deelnemers van 20 jaar en ouder betrokken bij wie de diagnose hypertensie was gesteld. Om hypertensie vast te stellen, gebruikten artsen een combinatie van medische geschiedenis, bloeddrukmetingen en medicatiegegevens.

Deelnemers vulden ook een vragenlijst in over hun seksuele activiteit, inclusief het aantal keren dat ze het afgelopen jaar vaginale of anale seks hadden. De onderzoekers sloten personen uit die geen seksuele frequentiegegevens verstrekten of geen vervolginformatie hadden.

De meeste deelnemers waren mannen (55,6%), ruim 50% was getrouwd en de gemiddelde leeftijd bij inschrijving was ongeveer 40,6 jaar.

De bevindingen van het onderzoek brachten een opmerkelijk verband aan het licht tussen seksuele frequentie en sterfte door alle oorzaken bij hypertensieve patiënten. Personen die 12 tot 51 keer per jaar of meer dan 51 keer per jaar seksuele activiteit ontplooiden, hadden een significant lager risico op sterfte door alle oorzaken vergeleken met degenen die minder dan 12 keer per jaar seksuele activiteit hadden.

Dit verband bleef significant, zelfs na correctie voor verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, body mass index, roken en medische aandoeningen. Interessant genoeg was dit verband tussen seksuele frequentie en gezondheid vooral uitgesproken onder getrouwde individuen.

“Een verhoogde frequentie van seksuele activiteit kan beschermende effecten hebben op de algehele gezondheid en kwaliteit van leven bij hypertensiepatiënten, en deze bevinding heeft een aanzienlijke klinische betekenis voor jonge en middelbare patiënten met hypertensie,” vertelde Liang aan PsyPost.

Hoewel deze bevindingen intrigerend zijn, kent het onderzoek bepaalde beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Het baseerde zich op zelfgerapporteerde gegevens, die enige herinneringsbias kunnen veroorzaken. Bovendien kon het geen causaal verband vaststellen tussen seksuele activiteit en verbeterde gezondheidsresultaten.

Het is mogelijk dat seksuele activiteit zelf tot op zekere hoogte cardiovasculaire gebeurtenissen kan voorkomen of dat de emotionele aspecten van seksuele activiteit kunnen bijdragen aan betere cardiovasculaire uitkomsten. Het is echter ook mogelijk dat personen die over het algemeen gezonder zijn, vaker seksueel actief zijn.

Toekomstig onderzoek zou de onderliggende mechanismen kunnen onderzoeken die seksuele activiteit koppelen aan een betere gezondheid, en ook de impact van andere factoren zoals huwelijkstevredenheid, emotioneel welzijn en fysieke activiteit in overweging kunnen nemen. Deze bevindingen suggereren dat het onderhouden van een actief seksleven een gunstig aspect kan zijn van een gezonde levensstijl voor mensen met hypertensie, maar verder onderzoek is nodig om deze relatie volledig te begrijpen.

De studie, “Association between sexual frequency and all-cause mortality in young and middle-aged patients with hypertension: a cohort study of patient data from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2014“, Xu , Shiqin Bao, Bo Zhang, Xiaofen Zhong, Zhihua Huang, Ping Li en Jiahua Liang.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/10/sex-and-longevity-frequent-sexual-activity-linked-to-lower-mortality-risk-in-hypertensive-patients-214111