Seks zelden de oorzaak van een hartaanval

Elke dag ejaculeren beschermt tegen prostaatkanker
Stress is slecht voor je seksleven

Photo by Sergiu Cindea

Seksuele activiteit is een belangrijke voorspellende factor voor kwaliteit van leven. Maar, ook een onderwerp waar veel hartpatiënten zich zorgen over maken.

Seks is echter zelden de oorzaak van een hartaanval en voor patiënten is het veilig om het leven tussen de lakens te hervatten na een cardiovasculair incident………

Amerikaanse wetenschappers beweren in een paper in het wetenschappelijke vakblad Journal of the American College of Cardiology dat seks zelden de oorzaak is van een hartinfarct. Slachtoffers van een hartinfarct kunnen na deze gebeurtenis gewoon weer geslachtsgemeenschap hebben zonder dat er een grotere kans is op een tweede hartinfarct.

De wetenschappers hebben 536 hartpatiënten in de leeftijd van 30 tot 70 jaar oud ondervraagd. Zij moesten hun seksleven tot twaalf maanden voor een hartinfarct evalueren. Vervolgens probeerden de onderzoekers een verband te vinden.

De frequentie van seksuele activiteit (inclusief masturbatie) in de 12 maanden voorafgaande aan het myocardinfarct, werden geëvalueerd met behulp van een vragenlijsten.

Na een follow-up van 10 jaar, waren er in totaal 100 nieuwe cardiovasculaire incidenten gerapporteerd. Patiënten die seksueel actiever waren, hadden niet meer kans dan seksueel inactieve deelnemers.

Er kan dus geconcludeerd worden dat seksuele activiteit veilig is voor hartpatiënten en dat het zelden tot nooit een hartinfarct uitlokt.

14,9 procent van de patiënten had in de twaalf maanden voor de hartinfarct geen seks. 4,7% deed het minder dan één keer per maand, 25,4% had minder dan één keer per week seks en 55 procent had meer dan één keer per week geslachtsgemeenschap. Tien jaar na het onderzoek vonden er honderd cardiovasculaire gebeurtenissen plaats. Seks bleek geen risicofactor te zijn.

Seks veroorzaakt geen hartinfarct
Wetenschappers keken ook naar het tijdstip van de laatste keer seks voor een hartinfarct. Slechts 0,7 procent van de deelnemers kreeg binnen een uur na geslachtsgemeenschap een hartinfarct. Meer dan 78 procent van de deelnemers had 24 uur voor de hartinfarct geen seks.

Dit bleek ook uit onderzoek uit Duitsland

Goed nieuws voor de ouderen die seks vermijden uit angst voor te veel opwinding voor het hart: seks vergroot het risico op een hartinfarct niet. Ook niet bij mensen die al eerder een hartinfarct hebben gehad of andere hartklachten hebben.

Dat schrijft The Telegraph op basis van een onderzoek, uitgevoerd in Duitsland door de universiteit van Ulm. De seksuele activiteit van meer dan 500 hartpatiënten tussen de 30 en 70 jaar oud werden onderzocht. De onderzoekers konden geen bewijs vinden dat seks een hartaanval kan veroorzaken. Seks wordt geschaard onder ‘gematigde activiteit’, waaronder ook een stevige wandeling valt.

Deelnemers werden onder andere gevraagd naar hun seksuele activiteit in de twaalf maanden voor hun hartaanval en in de jaren na de aanval. Er blijkt geen enkele relatie te zijn tussen seks hebben en hartfalen. “Ons onderzoek toont aan dat het extreem onwaarschijnlijk dat seksuele activiteit een relevante veroorzaker voor hartaanvallen”, aldus de Duitse wetenschappers.

Uit onderzoek blijkt ook dat weinig hartpatiënten van hun arts advies krijgen over hun seksleven na een hartaanval. “Het is belangrijk dat patiënten zich geen zorgen maken en hun seksleven gewoon kunnen voortzetten na een hartaanval.”

Lees hier verder

Bronnen

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11879137/Sex-does-not-trigger-heart-attacks-even-after-health-scare.html

http://seks.blog.nl/lijf-leden/2015/09/21/seks-lokt-zelden-hartinfarct-uit

http://www.scientias.nl/geen-grotere-kans-op-hartinfarct-door-seks/

https://www.thailandblog.nl/gezondheid-2/gezondheid-van-seks-krijg-je-geen-hartinfarct/

https://www.nu.nl/gezondheid/4130046/seks-verhoogt-risico-hartinfarct-niet.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge