Seks na bevalling : onderzoek

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Wrijven van testosterongel op de bovenarmen van mannen elimineert het publiekseffect
De haarkwaliteit van vrouwen is gekoppeld aan een verhoogde seksuele frequentie in huwelijken

Hoe stellen pasbevallen vrouwen vast dat ze klaar zijn om weer seks te hebben met hun

woman in white red and green floral shirt

Photo by Solen Feyissa

partner? Uit Canadees onderzoek blijkt dat de nacontrole hierbij een belangrijke factor is.

Seks na de bevalling is een onderbelicht onderwerp. Er zijn wel cijfers bekend over wanneer seks na de bevalling door de meeste vrouwen wordt hervat, maar het is onbekend hoe vrouwen vaststellen dat ze daar klaar voor zijn. Canadese onderzoekers vroegen daarom naar de ervaringen van vrouwen rondom het hervatten van seks na de bevalling.

Er bestaat een gebrek aan literatuur over hoe postpartumpatiënten het gevoel ‘klaar’ zijn om na de bevalling hun seksuele activiteiten te hervatten, definiëren. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op gevoelens van verlangen of bereidheid tot seksuele activiteiten, zoals borstvoeding. Daarom is het belangrijk om te begrijpen waarom en hoe postpartum-individuen hun ervaringen rond postpartum-seksuele activiteiten begrijpen en er betekenis aan geven, en ook hoe deze ervaringen worden beïnvloed of onderhandeld via machtsrelaties. Deze studie werd geleid door feministisch poststructuralisme en discoursanalyse. 

Elf deelnemers die tussen de 1 en 6 maanden postpartum waren en in Nova Scotia , Canada woonden, werden geïnterviewd met behulp van semi-gestructureerde interviews. Deelnemers betwistten bepaalde discoursen rond seksuele activiteiten na de bevalling, waaronder het sociale discours dat seksuele activiteiten positioneert als een vereiste binnen romantische relaties en het discours dat zorgverleners positioneert als de autoriteit op het gebied van seksuele gezondheid na de bevalling. ‘Je er klaar voor voelen’ concentreerde zich op vier hoofdthema’s: (1) navigeren door fysiek herstel; (2) persoonlijk weten en emotionele bereidheid; (3) de 6-wekencheck; en (4) het opnieuw definiëren van intimiteit.

De keuze om na de bevalling de seksuele activiteiten te hervatten, of zich er klaar voor voelen, is individueel, veranderlijk en complex. Dit onderzoek heeft belangrijke implicaties voor de praktijk en het beleid, vooral als het gaat om de postpartumzorg.

Elf postpartumindividuen die tussen de 1 en 6 maanden postpartum waren, momenteel in Nova Scotia, Canada wonen, vloeiend Engels spreken en 18 jaar of ouder waren op het moment van gegevensverzameling, werden gerekruteerd met behulp van een doelgerichte bemonsteringsstrategie. Deelnemers woonden zowel op het platteland als in de stad, wat hun toegang tot gezondheidszorg of gespecialiseerde ondersteuning, zoals bekkenbodemfysiotherapie, beïnvloedde. Gezien de tijd waarin dit onderzoek plaatsvond, hadden veel nieuwe ouders toegang tot informatie of ondersteuning op virtuele platforms, zoals Facebook. 
Op basis van wat er tijdens de interviews werd gedeeld, was de jongste deelnemer 21 en de oudste 38, hoewel niet alle deelnemers ervoor kozen hun leeftijd te delen. Hoewel seksuele gezondheid in deze Canadese context een taboe-onderwerp bleef, vertelden sommige deelnemers hoe zij zich op hun gemak voelden om dit met goede vrienden of andere nieuwe ouders te bespreken. Het tijdsbestek om in aanmerking te komen, zijnde de eerste zes maanden van de postpartumperiode, werd gekozen om de rijkdom van de gegevens te garanderen en om deelnemers in staat te stellen hun ervaringen, gedachten en gevoelens te delen terwijl ze zich voordeden.
De gegevensverzameling vond plaats in september en oktober 2020. Postpartum-individuen werden gedefinieerd als degenen die zwanger waren geworden en bevallen waren, met dien verstande dat niet alle mensen die bevallen zich noodzakelijkerwijs als vrouw identificeren. In dit artikel wordt de term ‘seksuele activiteiten’ gebruikt. Hoewel er geen universeel aanvaarde theoretische definitie voor deze term bestaat, hanteerden de auteurs een operationele definitie waarbij seksuele activiteiten onder meer intieme massage, intieme aanrakingen, diep kussen, orale seks, anale seks, vaginale seks, masturbatie, wederzijdse seks, kunnen omvatten. masturbatie, rollenspel, seksuele fantasie of gebruik van seksspeeltjes ( O’Malley et al., 2023 ). In dit onderzoek zijn geen demografische gegevens verzameld. In plaats daarvan stond het onderzoeksteam de deelnemers toe om op authentieke wijze hun subjectieve standpunt(en) te delen, in overeenstemming met de feministische methodologie.
De gegevens werden verzameld met behulp van semi-gestructureerde interviews, die tussen de 45 en 70 minuten duurden en werden opgenomen met behulp van een digitaal opnameapparaat. Vanwege de volksgezondheidsbeperkingen die van kracht waren als gevolg van de COVID-19-pandemie op het moment van gegevensverzameling, vonden alle interviews telefonisch plaats. Telefonische interviews worden steeds vaker gebruikt in verpleegkundig onderzoek en vormen een valide en betrouwbare manier om data-analyse uit te voeren, vooral als de veiligheid van de deelnemer(s) in ogenschouw wordt genomen ( Musselwhite et al., 2007 ; Rahman, 2015 ). 
Telefonische interviews hebben de deelnemers mogelijk geholpen zich fysiek en emotioneel op hun gemak te voelen, terwijl ze toch een zekere mate van anonimiteit hebben geboden, aangezien de interviewer en de deelnemers elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet ( t’Hart, 2023 ). Aan de andere kant kan de relatie van de onderzoeker met de deelnemers ook negatief zijn beïnvloed als gevolg van een verstoord vermogen om diep te luisteren, non-verbale communicatiesignalen te interpreteren of het algemene affect van de ander te beoordelen ( t’Hart, 2023 ). In de semi-gestructureerde interviewleidraad stonden vragen als: ‘Welke emoties ervaar jij als je nadenkt over je seksualiteit of seksuele relaties nadat je een baby hebt gekregen?’ of ‘Vertel eens over een moment waarop u na de bevalling aan uw seksuele gezondheid en seksualiteit dacht. Wat kwam er bij je op?’. De interviews zijn getranscribeerd door een professionele transcribent en ook geanonimiseerd om de vertrouwelijkheid van de deelnemers te beschermen. 

Keuze voor seks na de bevalling wordt beïnvloed door fysieke en emotionele factoren

De onderzoekers voerden een kwalitatieve studie uit door middel van interviews met elf vrouwen. De vrouwen waren tussen de 21 en 38 jaar oud en waren in de zes maanden voorafgaand aan het interview bevallen. De interviews vonden plaats in 2020, werden gedaan via de telefoon, en duurde tussen de 45 en 70 minuten. De resultaten lieten zien dat de keuzes rondom intimiteit na de bevalling beïnvloed worden door zowel fysieke als emotionele factoren die vaak met elkaar verweven zijn.
Hierbij kwam een aantal dingen specifiek naar voren:
fysiek herstel
op je gevoel vertrouwen
herdefiniëren van intimiteit
de nacontrole

Vrouwen weten dat bekkenbodem hersteld moet zijn

Fysiek herstel speelde voor vrouwen een belangrijke rol in de beslissing wanneer weer intiem te zijn met hun partner. Dit ging vooral over het herstel van de bekkenbodem. Vrouwen weten dat het belangrijk is dat de bekkenbodem is hersteld, en dat dit invloed heeft op hun seksuele gezondheid. Toch stellen ook een aantal vrouwen dat eventuele pijn erbij hoort en dat het iets is waar je mee moet leren omgaan.

Vrouwen willen lichamelijk en emotioneel klaar zijn voor intimiteit
Vrouwen gaven ook aan dat het belangrijk was dat ze zowel lichamelijk als emotioneel klaar waren om weer intiem te zijn met hun partner. Sommige vrouwen hadden zorgen over hun eigen seksualiteit na de zwangerschap en bevalling. De meerderheid van de vrouwen ervaarde bijvoorbeeld dat zij na de bevalling een lager libido hadden. Dit zorgde ervoor dat vrouwen intimiteit in hun relatie anders gingen invullen: vrouwen noemden dingen als knuffelen, zoenen, samen koken of flirten als intimiteit om de connectie met de partner te behouden.

De nacontrole blijkt een belangrijke factor bij de keuze weer te starten met seks
Alle geïnterviewde vrouwen noemden de nacontrole (zes weken na de bevalling) als een belangrijke factor in hun keuze om weer te starten met seks. De meesten waardeerden het om van hun zorgverlener te horen dat zij fysiek ‘groen licht’ hadden om veilig seks te hebben, maar hadden ook het gevoel dat ze nog niet klaar waren om seks te hervatten. Sommigen voelden zich onder druk gezet door het krijgen van groen licht van de zorgverlener. Dit kwam vaak niet door de zorgverlener zelf, maar door de interpretatie die de vrouw gaf aan het bericht.

ORIGINAL RESEARCH‘Feeling Ready’: A Feminist Poststructural Analysis of Postpartum Sexual Health
ORIGINAL AUTHOROllivier, R, Aston, M, Price, S, et al
Qualitative Health Research
Lees het originele artikel hier
Bronnen