Meer dan 10 sekspartners ‘verhoogt de kans op kanker’

Vaginale geur als lokmiddel om mannen gek van jou te maken?
Beleving van de eerste geslachtsgemeenschap en levenskwaliteit van adolescenten

Photo by Klara Kulikova

Meer dan 10 bedpartners gehad hebben lijkt het risico op kanker te verhogen, bericht de online site Mirror. In het baanbrekende onderzoek werden duizenden personen geïnterviewd. De wetenschappers stelden ook vast dat degenen die meer sekspartners hadden ook frequenter rokers en  frequente drinkers zijn en ook meer krachtige fysieke activiteiten doen.

De bevindingen suggereren dat seks met meer dan 10 partners gedurende het hele leven de kans op kanker kan vergroten

In totaal namen 5.722 mensen deel aan het onderzoek. De onderzoekers analyseerden gegevens van de Engelse Longitudinal Study of Aging (ELSA) onder volwassenen van 50 jaar en ouder in Engeland. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 64 jaar. 75% van hen gaven aan dat ze getrouwd waren. 22% van de mannen en minder dan 8% van de vrouwen gaven aan dat ze meer dan 10 bedpartners hadden gehad. De 5.722 deelnemers rapporteerden hoeveel seksuele partners ze hadden gehad en beoordeelden hun gezondheid en eventuele langdurige aandoeningen op een vragenlijst in 2012/13.Bij hen werd een duidelijke, verhoogde kans op kanker vastgesteld.

Vrouwen met een hoger aantal seksuele partners hadden meer kans om een eerder minder erge langdurige aandoening te ondervinden. De verklaring is echter logisch: mensen die meer bedpartners hebben, leven vaak ongezonder.

Zo zouden ze meer roken en vaker drinken. De onderzoekers vonden een statistisch significant verband tussen het aantal levenslange seksuele partners en het risico op een kankerdiagnose bij mannen en vrouwen. Vergeleken met vrouwen die 0-1 seksuele partners rapporteerden, hadden degenen die zeiden dat ze 10 of meer hadden gehad, 91% verhoogde kans om gediagnosticeerd te worden met kanker. Mannen die 2-4 levenslange seksuele partners rapporteerden, hadden 57% meer kans om de diagnose kanker te krijgen dan mannen die 0-1 rapporteerden.

En degenen die 10 of meer meldden, hadden 69% meer kans om de ziekte te krijgen gediagnosticeerd. De studie, gepubliceerd in BMJ Sexual & Reproductive Health, ontdekte ook dat vrouwen die vijf tot negen, of meer dan 10 levenslange seksuele partners rapporteerden, 64% meer kans hadden op een beperkende chronische aandoening dan degenen die zeiden dat ze 0-1 hadden gehad.

De onderzoekers vonden minder associatie bij mannen. Hoewel de studie geen oorzaak vaststelt, weerspiegelt het eerdere bevindingen die seksueel overdraagbare infecties koppelen aan de ontwikkeling van verschillende kankers en hepatitis. Het kleine aantal kankerdiagnoses bij de deelnemers betekende dat de onderzoekers de resultaten niet konden uitsplitsen naar type kanker.

Als er in de toekomst een oorzakelijk verband kan worden vastgesteld, suggereren de auteurs dat mensen vragen hoeveel seksuele partners ze hebben gehad, kan helpen bij de screening van kankerprogramma’s.  Ze schrijven: “De bevinding dat het aantal levenslange seksuele partners wordt geassocieerd met het beperken van langdurige ziekte bij vrouwen en niet bij mannen, moet worden opgemerkt.” Dit geslachtsverschil is interessant, maar een verklaring is ongrijpbaar, vooral wanneer mannen een groter aantal levenslange seksuele partners hebben dan vrouwen, zoals aangetoond in deze studie, en vrouwen eerder geneigd zijn om medische screening op soa’s te zoeken en dus minder kans hebben om negatieve gezondheidscomplicaties op lange termijn te ervaren. “Verder onderzoek is nodig om mechanismen te identificeren die deze waargenomen associatie en het uiteenlopende patroon tussen mannen en vrouwen verklaren.”

Bronnen

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/sleeping-more-10-people-increases-21494342

https://www.zita.be/nieuws/lifestyle/onderzoek-daarom-is-meer-dan-10-bedpartners-hebben-gevaarlijk

https://www.rsvplive.ie/life/health/sleeping-more-10-people-increases-21495726

https://headtopics.com/uk/sleeping-with-more-than-10-people-increases-your-chance-of-getting-cancer-11285850

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge