Seksualiteit beter bespreekbaar maken bij kankerpatiënten

Studie suggereert dat schaamte en schuld het herstel van verslaving aan stimulerende middelen kunnen belemmeren

Foto van Alexandr Podvalny

Wie kanker heeft (gehad) kan te weinig terecht bij zorgverleners met vragen en problemen rond seksualiteit. Dat zegt Kom op tegen Kanker in een nieuw rapport.

Heel wat kankerpatiënten worden tijdens en na de behandeling geconfronteerd met seksuele klachten zoals erectieproblemen en pijn bij het vrijen door een droge vagina, maar ook minder lust en opwinding en een veranderd zelfbeeld na een operatie. Afhankelijk van de soort kanker en behandeling varieert het percentage van patiënten met klachten tussen de veertig en zelfs honderd procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Kom op tegen Kanker. Met de verspreiding van de resultaten wil die organisatie seksualiteit en kanker beter bespreekbaar maken.

Uit de resultaten van de meldcampagne die Kom op tegen Kanker vorig jaar voerde, blijkt slechts één op de vier bevraagde patiënten en partners voor de start van de behandeling informatie te hebben gekregen over de mogelijke gevolgen van de kanker en de behandeling op vlak van seksualiteit. Opvallend: bij patiënten die prostaatkanker hadden, werd het wel twee op de drie keer besproken.

Slechts de helft van de patiënten en partners (48 %) heeft tijdens of na de behandeling een gesprek gehad over problemen op intiem vlak met een zorgverlener, vooral met de kankerspecialist en soms ook met de psycholoog. Dat is weinig, want een duidelijke meerderheid van de groep (72,5 %) die niet zo’n gesprek had, wou dat wel graag. Grote hinderpaal lijkt het zetten van de eerste stap. Die wordt vandaag nog vaak genomen door de (partner van de) patiënt zelf, terwijl zeventig procent van de kankerpatiënten en hun partners verwacht dat de zorgverleners zelf over de gevolgen op seksueel vlak zouden beginnen, om de drempel te verlagen.

Tijdens en na kanker zijn seks en intimiteit vaak niet meer als voorheen. Zowel op fysiek als mentaal vlak kan de patiënt een aantal moeilijkheden ervaren, zoals misselijkheid, impotentie, minder zelfvertrouwen … Het is belangrijk om dat te bespreken met zorgverleners, maar dat gebeurt vaak niet. De patiënt én de zorgverleners ervaren vaak drempels om seksualiteit actief te bespreken.

Daarom roept Kom op tegen Kanker (ex-)patiënten (en hun partner) op om hun ervaring, zowel positief als negatief, over de bespreekbaarheid van seksualiteit met zorgverleners te delen. Op basis van de resultaten van de bevraging zal Kom op tegen Kanker beleidsvoorstellen doen aan de overheid en de betrokken partijen. Zo wil de organisatie de zorg rond seksuele klachten bij kanker verbeteren.

Kristel Mulders is seksuologe en benadrukt hoe belangrijk de bespreekbaarheid van seksualiteit is: ‘Seksualiteit is een breed begrip en gaat bijna nooit alleen over seks.  Het gaat onder andere ook over lichaamsbeeld, zelfbeeld, partnerrelatie, liefde en intimiteit. Na een diagnose van kanker kunnen deze thema’s wat op de achtergrond verdwijnen, terwijl het toch belangrijke aspecten in ons leven zijn. Door dit van bij de start van de behandeling te bespreken, kunnen een aantal koppels er zelf mee aan de slag en kunnen ze sommige problemen voorkomen. Patiënten en hun partners zijn zich vaak niet bewust van de impact van de behandeling op hun seksualiteit, waardoor psycho-educatie onmisbaar is in goede kankerzorg.’

Bronnen

https://www.komoptegenkanker.be/blog/nieuwe-meldcampagne-brengt-bespreekbaarheid-seksualiteit-na-kanker-in-kaart

https://weekend.knack.be/human-interest/gezondheid/seksualiteit-moet-beter-bespreekbaar-worden-bij-kankerpatienten/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge