Gevolgen van overmatig gebruik van pornografie bij adolescenten

Lesgeven in pornogeletterdheid
Nieuwe studie onderzoekt seksualiteit van mensen met autisme

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

censorship, limitations, freedom of expression

stevepb (CC0), Pixabay

Een van de gevolgen van de komst van internet is het toegenomen gebruik van online pornografie . Dit heeft geleid tot een toename van wetenschappelijk onderzoek gericht op de mogelijke gevolgen van deze materialen.

In een groot deel van de onderzoeken zijn echter uitsluitend de gevolgen bij volwassen gebruikers geëvalueerd. Waarschijnlijk het feit dat juist de meest kwetsbare populatie voor dit soort inhoud het minst bestudeerd is.Het is onder meer te wijten aan ethische en praktische beperkingen en aan een zekere nalatigheid van de kant van de trainers, die niet willen geloven dat kinderen en adolescenten toegang hebben tot deze inhoud.

Minderjarigen hebben onbeperkt toegang tot meerdere en gevarieerde pornografische inhoud. Echter, vanwege het evolutionaire stadium waarin ze onder meer worden gekenmerkt door een nog steeds ontwikkelend brein, vinden ze het moeilijker om onderscheid te maken tussen realiteit en fictie .

Ook wordt opgemerkt dat de jongsten het seksuele gedrag dat ze visualiseren in seksueel expliciet materiaal kopiëren en ze beschouwen als een krachtig hulpmiddel voor seksuele voorlichting .

Negatieve gevolgen

Hoewel sommige auteurs zich hebben geconcentreerd op de mogelijke positieve gevolgen van het gebruik van pornografie bij jongeren, toont de wetenschappelijke realiteit een exponentiële toename van onderzoek naar het verband tussen het gebruik van pornografie en meerdere negatieve gevolgen .

Met betrekking tot seksueel gedrag is opgemerkt dat jonge mensen die pornografie gebruiken, eerder sporadische seks, seks met vrienden of orale en / of anale seks hebben. Ze rapporteren ook een groter seksueel verlangen, een groter aantal seksuele ontmoetingen, meerdere seksuele partners en eerdere seksuele initiatie, vergeleken met die adolescenten die geen pornografie consumeren.

Er moet echter worden opgemerkt dat andere auteurs geen duidelijke directionele effecten hebben waargenomen tussen het gebruik van pornografie en het seksuele gedrag van adolescenten, dus dit zou een controversiële associatie zijn .

Wat betreft het risicovolle seksuele gedrag , benadrukken sommige auteurs dat er een duidelijk verband bestaat tussen blootstelling aan pornografie en seks zonder condoom bij adolescenten. Andere studies vinden dit verband echter bij de volwassen bevolking, maar niet bij minderjarigen.

Meer agressief seksueel gedrag?

Verschillende onderzoeken suggereren dat jonge mensen die gewelddadige pornografie bekijken, agressiever seksueel gedrag vertonen en een grotere acceptatie van datinggeweld , hoewel er meer empirisch bewijs nodig is om tot definitieve resultaten te komen.

Als predisponerende factoren voor een grotere kans op consumptie van pornografie en de frequentie ervan gelden ; toegenomen impulsiviteit, het gebruik van alcohol en andere middelen in het voorgaande jaar, minder emotionele binding met ouders, veranderingen in het gezinsfunctioneren en gezinsgeweld.

Tieners die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld consumeren vaker pornografie, en vooral gewelddadige inhoud. Hoewel sommige auteurs geen duidelijk verband hebben kunnen aantonen tussen het gebruik van pornografie en veranderingen in psychologisch welzijn, benadrukken anderen dat die adolescenten die pornografie gebruiken, eerder geneigd zijn depressieve en / of angstige symptomen door te geven, zwaarlijvigheid te melden en gebruik tabak, alcohol en andere stoffen. Er is geen verband gevonden met seksuele disfuncties bij adolescenten, hoewel wel bij volwassenen.

Problematisch gebruik

Er is steeds meer empirisch bewijs dat een duidelijk verband aantoont tussen het gebruik van pornografie en het problematisch gebruik van pornografie . De adolescenten die vaker pornografie gebruiken, zullen eerder problematisch pornografisch gebruik rapporteren met negatieve gevolgen voor hun seksuele leven, persoonlijke relaties en welzijn, en zullen eerder depressieve symptomen en grotere seksuele interesse rapporteren.

Adolescenten die regelmatig pornografie consumeren , vertonen een grotere kans op een negatieve genderattitudes , en wanneer ze pornografisch materiaal beschouwen als een hulpmiddel voor seksuele voorlichting, vertonen ze een grotere neiging om seks te zien als louter een instrument voor seksuele bevrediging.

Het verband tussen het gebruik van pornografie en de bovengenoemde factoren is zeer controversieel. Dit gebrek aan consensus bewijst dat er duidelijk behoefte is aan meer longitudinaal onderzoek in deze lijn om sterkere conclusies te kunnen trekken over de mogelijke impact die seksueel expliciet materiaal kan hebben op de jongsten en welke variabelen bemiddelaars kunnen zijn voor pornografie om deze schadelijke effecten al dan niet te hebben. .

Gemma Mestre-Bach, postdoctoraal onderzoeker aan de Internationale Universiteit van La Rioja, UNIR – Internationale Universiteit van La Rioja en Carlos Chiclana Actis, universitair hoofddocent, CEU San Pablo Universiteit.

Bronnen

https://www.explica.co/consequences-of-excessive-use-of-pornography-in-adolescents-2.html