Jongeren weten te weinig over seks

Nadelige gevolgen van geen seks hebben
Sekshoofdpijn bestaat ook bij mannen
besmet

Image by VTM Nieuws


De kennis van jongeren over seks en seksueel overdraagbare aandoeningen is nog altijd niet goed.

De kennis van jongeren over seks en seksueel overdraagbare aandoeningen is nog altijd niet goed. Uit een peiling van het ministerie van onderwijs naar de eindtermen blijkt dat meer dan de helft van de 12- tot 14-jarigen de doelstellingen voor het thema niet haalt. Seksuologen willen dat scholen er nog meer aandacht aan besteden.

Uit een peiling van het ministerie van onderwijs naar de eindtermen blijkt dat meer dan de helft van de 12- tot 14-jarigen de doelstellingen voor het thema niet haalt. Seksuologen willen dat scholen er nog meer aandacht aan besteden.

De peiling werd gehouden bij 3000 jongeren. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat één op vijf onder hen denkt dat je geen soa’s kan oplopen, zolang je maar genoeg bezig bent met je algemene hygiëne. De oorzaak hiervoor ligt volgens seksuologen in het feit dat jongeren tegenwoordig van overal informatie krijgen over seksualiteit, maar dat betekent niet dat ze daarom de juiste informatie daaruit halen. Maar 45% van de jongeren tussen 12 en 14 jaar, haalt de eindtermen.

Dit bleek ook reeds uit onderzoek van 2007.

Uit een onderzoek in 2007 bij leerlingen in het hoger secundair onderwijs in Vlaanderen blijkt dat de meerderheid van de jongeren ooit al les gekregen had over anticonceptie (69 %) en soa’s (67 %) op school.

“Er zijn grote verschillen in het beleid rond relationele en seksuele vorming (RVS) op de Vlaamse scholen”, zegt de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). “Voor het vak RSV zijn vakoverschrijdende eindtermen vastgelegd. Dat wil zeggen dat zowel in biologie als in godsdienst of Nederlands over seksualiteit kan worden gepraat.”
Dat kan een voor- én een nadeel zijn, vinden de makers van het boekje. “het is positief dat elke leerkracht zo zijn steentje kan bijdragen aan de seksuele vorming, maar tegelijkertijd kan het zijn dat de verantwoordelijkheid telkens op een andere leerkracht wordt afgeschoven”, reageert Vergauwen. “Zo kan het zijn dat de ene school veel aandacht besteedt aan seksualiteit en de andere bijna geen.”
“De verantwoordelijkheid voor seksuele voorlichting moet verdeeld worden tussen ouders en de school, maar het zwaartepunt moet toch in de biologielessen liggen”, besluit pedagoge Marijke Bisschop. “Jongeren worden verlegen als ouders met hen over seks praten. Daar kan het boekje wel in tegemoet komen. Het kan helpen om over seks te praten, zowel op school als thuis.”

Bronnen

http://nieuws.vtm.be/binnenland/195632-jongeren-kennen-te-weinig-over-seks

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2747633/2016/06/17/Jongeren-kennen-te-weinig-over-seks.dhtml

http://dgm.wikispaces.com/Jeugd+weet+veel+te+weinig+over+seks

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge