Kinderen krijgen te weinig les over verliefdheid, relaties en puberteit

Hoe gaan autistische jongens om met seks?
Meisjes kunnen ook dader van sexting zijn

Kinderen van 9-12 jaar zijn volop bezig met onderwerpen als verliefdheid, relaties en

Chuotanhls (CC0), Pixabay

puberteit, maar te veel kinderen geven aan er geen les over te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal. Zo zegt slechts 25% van de kinderen les te krijgen over seksuele grenzen en slechts 27% over seksuele diversiteit. Het is voor het eerst dat kinderen van 9-12 jaar zelf zijn bevraagd over onderwerpen rond seksualiteit.

Het onderzoek komt op de eerste dag van de ‘Week van de Lentekriebels’, een landelijke projectweek waarin basisscholen relationele en seksuele vorming geven. Aan het onderzoek werkten 1.000 kinderen en hun ouders mee, geworven via het panel van NoTies.

Interesse

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen interesse hebben in onderwerpen als verliefdheid (73%), voortplanting (50%), verschillen tussen jongens en meisjes (49%) en veranderingen in de puberteit (52%). Van de kinderen is 57% wel eens verliefd geweest en heeft 44% wel eens verkering gehad. “Kinderen komen tegen het einde van de basisschool in de puberteit, worden verliefd en komen in aanraking met seksueel getinte beelden in de media. Daarom is het belangrijk dat er thuis en op de basisschool al uitgebreid aandacht is voor deze onderwerpen,” zegt directeur Ton Coenen van Rutgers. “Onderzoek uit 2011 laat zien dat lessen over deze thema’s bijdragen aan de seksuele weerbaarheid van kinderen.”

Ouders en school

Kinderen (50%) praten het liefst met hun ouders over deze onderwerpen. Op de tweede plaats komt de school (24%). Niet alle thema’s rond seksualiteit komen thuis of school aan bod. Zo praat 49% van de kinderen met hun ouders over hoe je lichaam verandert in de puberteit, heeft 33% er les over gehad op school en praat 30% er met niemand over. Van de kinderen zegt 59% met hun ouders te praten over seksuele grenzen, 25% heeft er op school les over gehad, en 31% praat er met niemand over. Over verliefdheid op hetzelfde geslacht praat 57% van de kinderen met hun ouders, heeft 27% er les over gehad op school en praat 28% er met niemand over.

Rutgers concludeert dat er nog teveel kinderen zijn die niet over verliefdheid, relaties en puberteit praten. Ton Coenen vindt dat zorgwekkend: “Als ouders er niet met hun kinderen over praten, blijft de school de belangrijkste plek. Wij roepen scholen en ouders op om hier samen mee aan de slag te gaan. Scholen kunnen ouders ondersteunen bij de seksuele opvoeding door bijvoorbeeld ouderavonden te organiseren. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak.” In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Scholen zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Niet altijd antwoord

Verder valt in het onderzoek op dat ouders over het algemeen behoorlijk goed weten wat er speelt bij de seksuele ontwikkeling van hun kind. Kinderen geven aan het liefst met hun ouders te praten, maar ze krijgen niet altijd antwoord op hun vragen. Van de ouders zegt 71% antwoord te geven op vragen, terwijl dat door 52% van de kinderen wordt bevestigd.

Samenvatting onderzoek van Rutgers Lees hier verder

Bronnen

http://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/persbericht-kinderen-krijgen-te-weinig-les-over-verliefdheid-relaties-en

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge