Relationele en Seksuele Vorming voor iedereen!

Seks: de meest gemaakte vergissingen
Penissen en vagina's over vrouwelijk genot

StockSnap (CC0), Pixabay

Relationele en seksuele vorming vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven.

Als we willen dat kinderen en jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners, dan moet seksuele vorming volgens Sensoa deze 3 hoofddoelstellingen nastreven:

-Jongeren zijn begeleid in hun seksuele ontwikkeling.
-Jongeren ontwikkelen attitudes, waarden en normen.
-Jongeren vermijden risicogedrag.

Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen.

Jongeren hebben recht op goede relationele en seksuele vorming (RSV), wereldwijd!
Daarom start International Planned Parenthood Federation (IPPF) 18 mei 2016 met de ‪#‎KnowItOwnIt‬  campagne.

RSV krijgt namelijk te weinig en te laat aandacht en vaak is het beperkt tot het biologische aspect. Wil jezelf ontdekken hoe sterk je scoort als sexpert, probeer dan (en deel) hun quiz: www.quiz.ippf.org/sex

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge