Transgender en genderdiverse mensen hebben tot zes keer meer kans hebben op autisme

Kan je ook slechte orgasmes ervaren?
Partnerkeuze : is seks belangrijk?

Er is veel bewijs dat suggereert dat mannen vaker autistisch zijn dan vrouwen. Voor elke

man, portrait, person

audreytang (CC0), Pixabay

vrouw die autistisch is, zijn er aanwijzingen dat maar liefst vier mannen autistisch zijn. Maar studies die dit onderzoeken, gebruiken de termen “geslacht toegewezen bij geboorte” en “genderidentiteit” vaak door elkaar.

Wanneer iemand wordt geboren, krijgen ze een geslacht toegewezen, meestal een jongen of een meisje, op basis van hun geslachtsdelen. Maar genderidentiteit is iemands eigen gevoel voor zijn geslacht, dat kan verschillen van het geslacht dat hem bij de geboorte is toegewezen.

Varun Warner en Simon Baron Cohen van de University of Cambridge deden  onderzoek naar de relatie transgender/cisgender en ASS.

In het algemeen gebruiken we de term “cisgender” om te verwijzen naar mensen van wie het geslacht overeenkomt met hun geslacht. En we gebruiken de term “transgender en genderdiversiteit” om te verwijzen naar mensen van wie het geslacht verschilt van hun geslacht en om de diversiteit van genderidentiteiten te beschrijven die verder gaan dan het binaire.

Er zijn aanwijzingen dat transgender en genderspecifieke mensen vaker autistisch zijn dan cisgendermensen. Maar het bewijs komt grotendeels uit kleine onderzoeken, meestal uitgevoerd met mensen die worden doorverwezen naar klinieken voor genderidentiteit.

Niet alle transgender- en genderdiverse mensen zijn of moeten worden verwezen naar genderidentiteitsklinieken. Bijgevolg is de kans op autisme hoger bij transgender en gender-diverse mensen, ongeacht of ze doorverwezen werden naar genderidentiteitsklinieken?

Om deze vraag te beantwoorden, kregen de onderzoekers toegang tot vijf datasets, waar deelnemers informatie hadden verstrekt over hun geslacht en diagnostische informatie over autisme en andere neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ze vulden ook een vragenlijst in over autistische kenmerken die niet-klinische kenmerken van autisme zijn. Z verkregen gegevens van meer dan 600.000 volwassenen uit verschillende landen en op verschillende leeftijden.

In hun laatste studie, gepubliceerd in Nature Communications, ontdekten de onderzoekers dat transgender- en gender-diverse volwassenen tussen de drie en zes keer meer kans hebben om als autistisch te worden gediagnosticeerd in vergelijking met cisgender-volwassenen. Maar dit omvat alleen gediagnosticeerd autisme – en veel volwassenen in het spectrum zijn mogelijk niet gediagnosticeerd. De onderzoekers schatten dat ongeveer 1-1,5% van de wereldbevolking autistisch kan zijn. Dit zou suggereren dat ergens tussen de 3-9% van de transgender- en geslachtsdiverse volwassenen autistisch zou zijn.

Warrier en Baron-Cohen ontdekten ook dat, ongeacht een autisme-diagnose, transgender- en gender-diverse volwassenen ook vaker een hoger niveau van autistische kenmerken rapporteerden in vergelijking met cisgender-volwassenen. We weten dat autisme iets anders kan voorkomen bij cisgender mannen en vrouwen. Toch weten we niet of autisme zich anders voordoet bij transgender- en genderspecifieke individuen – en dit is iets dat we moeten begrijpen om ervoor te zorgen dat artsen autisme in deze groep beter kunnen identificeren.

Maar het waren niet alleen autisme-diagnoses die in deze groep verhoogd waren. De auteurs vonden inderdaad dat diagnoses van aandoeningen zoals depressie, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en obsessief-compulsieve stoornis (OCS) ook verhoogd waren bij transgender en geslachtsdiverse volwassenen in vergelijking met cisgender-volwassenen.

Slecht begrepen behoeften

De behoeften van transgenders en gender-diverse mensen blijven slecht begrepen. Ze worden regelmatig geconfronteerd met discriminatie, misbruik en intimidatie. En op veel plaatsen wordt hun identiteit in twijfel getrokken met weinig wettelijke bescherming van hun rechten. Iedereen, ongeacht hun geslacht, die met dergelijke tegenslagen te maken heeft gehad, heeft waarschijnlijk een slechte geestelijke gezondheid. Als onderzoekers moeten we de factoren identificeren en aanpakken die bijdragen aan een slechte geestelijke gezondheid in deze groep.

We moeten erkennen dat het reductionistisch is om alle transgenders en genderspecifieke mensen in één groep te groeperen. Verschillende mensen identificeren zich om zeer verschillende redenen als transgender en gender-divers – en hun behoeften zullen verschillen. In de huidige studie waren de onderzoekers beperkt door de manier waarop geslacht werd geregistreerd – en heeft men betere methoden nodig om geslacht vast te leggen om de verschillende geestelijke gezondheidsbehoeften in deze groep mensen beter vast te leggen. Het is een dringende prioriteit om de klinische behoeften van deze kwetsbare groep te begrijpen om de meest geschikte ondersteuning te bieden.

Bronnen

https://theconversation.com/transgender-and-gender-diverse-people-up-to-six-times-more-likely-to-be-autistic-new-study-144085

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge