Verschillen in communicatie over relaties en seksualiteit in traditionele en gescheiden gezinnen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Veilige cyberseks / sexting
Inname van testosteron supplementen op middelbare leeftijd gevaarlijk

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Dit onderzoek gaat na of de communicatie over relatievorming en seksualiteit anders

Photo by Anna Pritchard

verloopt bij jongeren met gescheiden ouders dan bij jongeren met samenwonende ouders.

Bij beide groepen willen we te weten komen hoe vaak en met wie er gesproken wordt over seksualiteit, welke behoefte jongeren hebben om hierover te praten en met welke seksuele handelingen zij reeds ervaring hebben opgedaan. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de kwaliteit van de ouder- kindrelatie heeft op de frequentie waarmee jongeren met hun ouders praten over relatievorming en seksualiteit. Er wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve survey.

Aan jongeren tussen 12 en 15 jaar werd gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit resulteerde in een steekproef van 219 Vlaamse jongeren. Deze steekproef werd opgesplitst in twee subgroepen, namelijk 108 jongeren waarvan de ouders zijn gescheiden en 111 jongeren waarvan de ouders samenwonend of getrouwd zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen significant verschil is in de frequentie waarmee jongeren met gescheiden en samenwonende ouders praten over relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen. Jongeren met gescheiden ouders hebben echter meer behoefte om te praten over relatievorming met een of beide ouders, dan jongeren met samenwonende ouders.

Scheidingskinderen doen significant meer beroep op hun vrienden, broers en/of zussen en overige familieleden als informatiebron omtrent seksualiteit en hebben daarnaast meer ervaring met diverse vormen van seksueel gedrag, zoals tongzoenen. Dit onderzoek wijst als laatste uit dat er een marginaal significant verband is tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie & de frequentie waarmee jongens praten over relatievorming en meisjes over veilig vrijen.

Lees hier de bachelorproef Sarah Declercq Howest 

Bronnen

dspace.howest.be/bitstream/10046/1230/1/Bachelorproef+Sarah+Declercq+16.pdf