Vlaamse scholieren beginnen (iets) later aan seks

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Met kinderen over seks praten.
Relatie riskant seksgedrag en vaderschap

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

bad16

Photo G Gielen

Minder scholieren ­onder de 15 jaar zijn al seksueel actief in vergelijking met vier jaar geleden. Dat blijkt uit gloednieuw onderzoek van de UGent in samenwerking met het Agentschap Zorg & Gezondheid bij 9.500 leerlingen in Vlaanderen.

De helft van de jongeren wacht met seks tot na de middelbare school. Dat is al decennialang zo. Maar binnen de groep die het wel al doet, is er de laatste jaren een verschuiving. Minder leerlingen tussen de 13 en 17 jaar hebben al geslachtsgemeenschap gehad in vergelijking met vroeger.

De daling is opvallend, en wordt beschreven als een trendbreuk. Niet alleen omdat ze ingaat tegen de algemene perceptie dat onze jeugd meer dan ooit seksueel actief is. Maar ook omdat het vooral de jongste groep minst weerbare scholieren is die vaker ‘nee’ durft te zeggen.

Het aantal jongeren dat in 2014 aangaf reeds seks te hebben gehad, verschilt niet significant qua geslacht: 26,8% van de jongens gaf aan reeds seks te hebben gehad, tegenover 25,1% van de meisjes (chi² = 2,6; df = 1; p = 0,107). Opvallend is dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, een dalende trend geobserveerd werd ten opzichte van de bevindingen in 2010: toen gaven 29,1% van de jongens en 28,7% van de meisjes aan reeds seks te hebben gehad. Deze daling is significant voor beide geslachten (Jongens: chi² = 5,2; df = 1; p = 0,023 ; Meisjes: chi² = 11,8; df = 1; p = 0,001).

Opgesplitst naar leeftijdsgroep (grafiek 1), valt te bemerken dat het percentage jongens dat reeds seks heeft gehad significant daalt ten opzichte van de resultaten in 2010, in de leeftijdsgroepen 13-14 jaar (chi² = 7,2; df = 1; p = 0,007) en 15-16 jaar (chi² = 4,9; df = 1; p = 0,026). Bij meisjes is enkel een significante daling te bemerken bij de 15-16-jarigen (chi² = 24,7; df = 1; p < 0,001). Bij 17-18-jarigen is de prevalentie noch bij jongens, noch bij meisjes significant veranderd.

“Je zou denken dat meer sekspraatjes aanzetten om er vroeger mee te beginnen. Maar dat is niet zo”, klinkt het bij expertisecentrum Sensoa in de krant. “Zo leren jongeren wel sneller dat het oké is om nee te zeggen als ze er nog niet klaar voor zijn.” Een andere verklaring voor de daling is dat er meer jongeren van vreemde origine met een conservatieve achtergrond zijn.

Openheid

Er is duidelijk, bij ouders en leerkrachten, een grotere openheid over het onderwerp. “Je zou denken dat meer sekspraatjes aanzetten om er vroeger mee te beginnen. Maar dat is niet zo”, stelt Lies Verhetsel van expertisecentrum Sensoa in de kranten. “Zo leren jongeren wel sneller dat het oké is om nee te zeggen als ze er nog niet klaar voor zijn.”

Een andere verklaring voor de daling is dat er meer jongeren van vreemde origine met een conservatieve achtergrond zijn.

Bronnen

 

Belga/RR

http://www.knack.be/

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160209_02117538/jongeren-beginnen-weer-later-met-seks

Onderzoeksrapport Jongeren en seksuele gezondheid 2014 UGent Lees hier het rapport