Donorkinderen vinden moeilijk juiste taal om over vader te spreken

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Muziektherapie verbetert de gezondheid van premature baby's en verbetert de ouderlijke binding
Sommige babyverzorgingsboeken geven advies in strijd met de richtlijnen voor veilige kinderopvang

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

FeeLoona / Pixabay

Onderzoek heeft aangetoond dat de ontvangers van donorsperma problemen kunnen ondervinden bij het vinden van de juiste taal om naar de donor te verwijzen.

‘Geen vader’, ‘Een soort vader’: woorden die door een donor verwekte kinderen en (aspirant) ouders worden gebruikt om naar de spermadonor te verwijzen

Veerle Provoost, Jodie Bernaerdt, Hanna Van Parys, Ann Buysse, Petra De Sutter en Guido Pennings van de Universiteit van Gent deden onderzoek naar deze thematiek.

Op basis van twee kwalitatieve analysetechnieken, namelijk woordentelling en empirische discoursanalyse, hebben ze de woorden bestudeerd die werden gebruikt om naar de donor te verwijzen bij heteroseksuele en lesbische (aspirant) ouders en bij door donorbedachte kinderen.

Uit bevindingen blijkt dat de woorden die in deze huishoudens worden gebruikt zeer divers zijn en ten minste vier verschillende onderling verbonden functies hebben: (1) de donor positioneren in relatie tot het kerngezin; (2) om de rol van de sociale ouder te beschermen; (3) om de gezinsstructuur te verduidelijken; en (4) om een ​​positief beeld van de donor te geven.

Zowel ouders als kinderen reflecteren bewust welke woorden moeten worden gebruikt om naar de donor te verwijzen. Hoewel ouders woorden als ‘vader’ en ‘papa’ uit het familieverhaal proberen te houden, gebruiken kinderen deze woorden.

Deze bevindingen tonen aan dat het belangrijk is voor zorgpersoneel en beleidsmakers om na te denken over het zorgvuldig gebruik van terminologie wanneer ze vragen rond spermadonatie aanpakken omdat de terminologie specifieke betekenissen aanroept die een effect hebben op hoe de ontvangers en hun kinderen de rol van de donor zien.

Bronnen

https://www.researchgate.net/publication/318669552_%27No_daddy%27_%27A_kind_of_daddy%27_words_used_by_donor_conceived_children_and_aspiring_parents_to_refer_to_the_sperm_donor