Overheid bepaalt of “kinderen hebben” gelukkig maakt.

Hoe langer je single blijft, des te beter is je volgende relatie
Waarom kussen relatiebevorderend en gezond is.
portrait-1212093_640

Image by pixabay.com


Veel onderzoeken gaven de laatste jaren aan dat stellen met een gezin ongelukkiger zijn als in de nog kinderloze fase.

Vooral een aantal maanden na de geboorte van een eerste kind is er een duidelijke afname van het geluksgevoel. De zorgen springen dan om de oren.  Maar of je gelukkiger bent met of zonder nageslacht hangt ervan af waar je woont.

Zijn mensen met kinderen dus gelukkiger dan mensen die kinderloos bleven? Nee, concluderen veel wetenschappers. Wie een kind heeft, ervaart eerder minder geluk – een zogenaamde ‘happiness penalty’. Maar overheden kunnen veel bijdragen aan het geluk van ouders, stellen Amerikaanse sociologen. En daar profiteren ook kinderloze landgenoten van.


“Op basis van een puur economische benadering, is het optimale aantal kinderen voor een rationeel persoon nul”, concludeerde de Italiaanse econoom Luca Stanca droogjes in 2009. Hij gaf wel toe dat het ouderschap een essentiële rol speelt bij het non-financiële welzijn. “Kortom: kinderen maken ons gelukkig, zo lang je ze kan veroorloven.”

Maar het krijgen van kinderen hoeft niet automatisch te betekenen dat je minder gelukkig wordt, stellen Amerikaanse sociologen die het geluk van ouders in 22 Westerse landen onderzochten. Zo blijkt uit onderzoek van Prof. Jennifer Glass van de University of Texas, dat verscheen in het vakblad Journal of Sociology. Zij en haar team onderzochten de gegevens van ouders en mensen zonder kinderen in 22 landen wereldwijd en vergeleken de antwoorden op de vraag hoe gelukkig ze zichzelf vonden.

In sommige landen, zoals Noorwegen en Hongarije, zijn mensen met kinderen zelfs gelukkiger dan hun kinderloze landgenoten. Er was een land waar kinderen een opvallend grote aanslag plegen op het geluk van hun ouders: de Verenigde Staten.

In geen enkel ander land was er een groter verschil in geluk tussen burgers met en burgers zonder kinderen. Welk aspect van welzijn ook werd belicht – bijvoorbeeld fysieke gezondheid, zelfacceptatie of ‘een gevoel van zingeving’ – nergens scoorden Amerikaanse vaders en moeders hoger dan kinderloze Amerikanen. Nou ja, op één punt: ze dronken minder alcohol. “Ik had gedacht dat ouders op zijn minst hoger zouden scoren bij het hebben van een doel in het leven”, zegt socioloog Robin Simon, die meewerkte aan het nog te publiceren onderzoek. “Maar wat we zien is gewoon vlak.”

Overheid
Hoe komt dat toch, vroegen Simon en haar mede-onderzoekers zich af. Zou het samenhangen met ongeplande zwangerschappen of misschien de omvang van gezinnen? Dat bleek weinig invloed te hebben. Twee dingen zijn veel belangrijker: de kosten van de kinderopvang en het aantal dagen dat ouders mogen opnemen bij ziekte en vakantie. Ook het aantal dagen ouderschapsverlof speelde mee, maar minder.

“Wat we ontdekten was verbazingwekkend”, schrijft socioloog Jennifer Glass. De afname van geluk door ouderschap was niet een beetje, maar volledig te verklaren door het overheidsbeleid. In landen met goede regelingen voor gezinnen waren mensen met en mensen zonder kinderen even gelukkig.

Geluk is geen taart
Dat is niet alleen een gemiste kans voor ouders, maar ook voor hun landgenoten zonder kinderen. Glass, Simon en hun collega-onderzoeker Matthew Andersson ontdekten namelijk dat goede regelingen voor gezinnen een positieve impact hebben op alle inwoners van een land – of ze nu kinderen hebben of niet.

Bronnen

http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4322575/2016/06/17/Overheid-kan-voorkomen-dat-ouders-ongelukkig-worden-door-kind.dhtml

https://contemporaryfamilies.org/brief-parenting-ha

http://relatie.blog.nl/allemaal-familie/2016/07/05/of-je-van-kinderen-gelukkig-wordt-hangt-af-van-waar-je-woont

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge