Tevredenheid leven bereikt dieptepunt op 40 jaar

Waarom het goed is om elke dag seks te hebben.
Opwarming aarde : minder zin in seks?

Uit onderzoek onder 50.000 volwassenen uit drie landen blijkt dat mensen tussen 40 en 42

Photo by Roman Kraft

jaar het minst tevreden zijn met hun leven. Verder leren we dat  de mate waarin mensen tevreden zijn met hun leven het beste kan worden weergegeven met een U-vorm. De tevredenheid met het leven begint wanneer mensen eenmaal volwassen zijn, af te nemen en bereikt rond 40 jaar een dal. Daarna neemt de tevredenheid met het leven doorgaans weer toe totdat mensen een leeftijd van zeventig jaar bereiken.

Dat de tevredenheid met het leven dit patroon volgt, is niet helemaal nieuw. Eerder toonden onderzoekers dat al voor mensen afkomstig uit verschillende landen aan. Maar altijd was dat gebaseerd op eenmalige vraaggesprekken met mensen. Zo werd bijvoorbeeld een 20-jarige naar zijn geluksgevoel gevraagd en kreeg een 70-jarige diezelfde vraag. Maar nooit werden in het kader van een dergelijk onderzoek in meerdere landen mensen gedurende een langere periode gevolgd en werd een individu op 20, maar ook op bijvoorbeeld 40- en 60-jarige leeftijd naar zijn tevredenheid met het leven gevraagd.

Nederlanders waarderen de tevredenheid met hun leven met een 7,8. Nederland staat hiermee op de vijfde plek in de Europese Unie, na Finland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Nederlanders zijn het meest tevreden met hun persoonlijke relaties en het minst over hun financiële situatie. Dit meldt CBS in de publicatie Welzijn in Nederland.

Inwoners van de Europese Unie geven de tevredenheid met het leven gemiddeld een cijferr 7,1. De Finnen zijn koploper met een ruime 8. Bulgaren zijn duidelijk het minst tevreden met het leven dat ze leiden. Zij geven het leven een onvoldoende: 4,8. Dit is aanzienlijk lager dan de landen die hierop volgen: Portugal, Hongarije, Griekenland en Cyprus met 6,2.


Dit nieuwe onderzoek deed dat wel. De wetenschappers maakten gebruik van vier verschillende sets gegevens afkomstig uit Australië, Groot-Brittannië en Duitsland.

Mensen met een hoger inkomen zijn vaker tevreden met het leven. Dit verband is in alle EU-lidstaten te zien. Wanneer de inkomens per land verdeeld worden in vijf gelijke groepen, is duidelijk te zien dat de tevredenheid met het leven in de laagste inkomensgroep het laagst is en stijgt in de hogere inkomensgroepen. Of een hoog inkomen leidt tot een hoge tevredenheid of andersom is niet onderzocht. De verschillen tussen de laagste en hoogste inkomensgroep zijn het grootst in Bulgarije. Daar loopt de gemiddelde tevredenheid van een 3,3 onder de mensen in de laagste inkomensgroep tot een 5,9 onder de mensen met de hoogste inkomens. Ook in Estland, Kroatië en Hongarije zijn de verschillen in tevredenheid tussen inkomensgroepen groot. In Nederland zijn de verschillen beduidend kleiner: 7,4 bij de laagste inkomens en 8,1 bij de hoogste inkomens.

Naar afzonderlijke landen bekeken is de relatie tussen inkomen en tevredenheid anders. Zo waarderen Luxemburgers het leven iets lager dan inwoners van Nederland, Denemarken, Zweden en Finland, maar is het inkomen daar wel beduidend hoger. En Roemenen waarderen het leven gezien hun lagere inkomen juist relatief hoog.

Tevredenheid met het leven in het algemeen is een breed concept en hangt samen met de tevredenheid met verschillende onderdelen van het leven, zoals je woning, inkomen, persoonlijke relaties en tijdbesteding. Nederlanders zijn met al deze onderdelen meer tevreden dan gemiddeld in de EU. Het meest tevreden zijn Nederlanders, net als de gemiddelde Europeaan, met hun persoonlijke relaties (scores respectievelijk 8,2 en 7,8). Hierna volgen de tevredenheid met de woning en de woonbuurt en de tijdbesteding. Nederlanders zijn van deze onderdelen het minst vaak tevreden met hun financiële situatie, maar scoren hierop nog steeds beduidend hoger dan gemiddeld in de EU.

Bronnen

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2015/45/nederlanders-geven-het-leven-een-7-8/tevredenheid-met-het-leven

http://www.scientias.nl/midlife-crisis-bestaat-echt-maar-gaat-voorbij/

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/45/nederlanders-geven-het-leven-een-7-8

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge