Moeder worden op latere leeftijd

Gaan trauma's verder van generatie naar generatie?
Tieners die later in de puberteit raken, kunnen later in hun leven met botgezondheidsproblemen kampen

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat elke maand in België een vrouw ouder dan 49 jaar voor het eerst moeder wordt. Volgens Hendrik Cammu, gynaecoloog bij UZ Brussel is het niet ongezond maar het risico op problemen is veel groter op oudere leeftijd.  Ook vanuit opvoedkundig standpunt is het anders. Op 18 jarige leeftijd van je kind, ben je zelf al bijna 70

Jaar na jaar worden meer oudere vrouwen voor het eerst moeder. In België kregen 1.283 vrouwen ouder dan 39 in 2015 hun eerste kind. In 2017 waren dat 1.410 vrouwen. Ook in de categorie 50 en ouder gaat dat cijfer omhoog: in 2015 waren het nog 6 vrouwen, twee jaar later liefst 13.

Op natuurlijke wijze zwanger worden op deze leeftijd is heel uitzonderlijk aldus Cammu, maar het is niet onmogelijk. De meesten worden zwanger met medische hulp.  In België wordt ivf terugbetaald tot de leeftijd van 43. Ben je ouder, dan moet je het zelf betalen, en dat bedrag loopt al snel op tot duizenden euro’s. Enkel in privé-ziekenhuizen of in het buitenland wordt ivf op latere leeftijd nog uitgevoerd.

Vroeggeboortes

Volgens Cammu in HBvL is zwanger worden op latere leeftijd medisch gezien geen goede keuze. Bij een gewone zwangerschap loop je tien procent kans dat er iets misgaat. Dat gaat dan over zaken als hoge bloeddruk of suikerziekte. Bij oudere vrouwen, zeker als ze tegen de vijftig aanlopen, stijgt dat risico naar ongeveer dertig procent. Hoe ouder de moeder, hoe meer kans er ook is op chromosoomafwijking en op baby’s die voldoende volgroeid zijn.

Gynaecoloog Mariëlle van Pampus van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam waarschuwde op 22 april 2018 in EenVandaag reeds tegen de gevaren van zwanger worden op latere leeftijd.

Het aantal moeders boven de veertig groeit snel, ook in Nederland. Het aantal vrouwen tussen de 40 en 45 jaar dat een kind kreeg steeg tussen 2000 en 2015 met 49 procent. Voor vrouwen van boven de 50 was dat percentage nog veel hoger: 375 procent.

Gold je in de jaren zeventig nog als stokoud als je pas na je vijfentwintigste aan kinderen begon, inmiddels is het al gewoner dat Nederlandse moeders bevallen als ze ouder zijn dan vijfendertig. Zo had van de 175.181 baby’s die in 2014 werden geboren, meer dan eenvijfde (36.107) een moeder boven de vijfendertig, laten cijfers van het CBS zien.

Omdat je vruchtbaarheid vanaf je vijfendertigste relatief sterk afneemt en de kans op genetische afwijkingen toeneemt, geldt deze leeftijd als ondergrens voor de ‘oudere’ moeder.
Naar verwachting zal het aantal oudere moeders in Nederland alleen maar verder toenemen, de oproepen van gynaecologen en andere experts om – gezien de medische risico’s – toch vooral eerder ‘aan de kinderen te beginnen’ ten spijt.

Verminderde vruchtbaarheid

Bij de geboorte heeft een meisje ongeveer één miljoen – dan nog verborgen – eicellen. Tijdens de eerste menstruatie in de puberteit zijn er daar nog maar 300.000 van over. De afname van eicellen gaat dus razendsnel. Op een gemiddelde leeftijd van tweeënvijftig jaar zijn alle eicellen op, maar tien jaar daarvoor is de vruchtbaarheid al flink afgenomen.

Eicellen worden in het lichaam blootgesteld aan schadelijke afbraakproducten, waaronder vrije radicalen. Dit zijn reactieve deeltjes die gemakkelijk schade aan kunnen richten in cellen. Hoe langer een eicel in het lichaam heeft gezeten, hoe meer beschadigingen er zijn opgetreden. Daardoor raken eicellen die op latere leeftijd vrijkomen minder makkelijk bevrucht, of slagen ze er bijvoorbeeld niet in om te nestelen in de baarmoeder waardoor de bevruchting uitloopt op een vroege miskraam.

Er zijn dus minder eicellen, en de eicellen die er zijn gaan kwalitatief steeds verder achteruit. Dat maakt dat het voor veel vrouwen lastiger is om zwanger te worden boven de vijfendertig jaar.

Toch is zwangerschap via de natuurlijke weg nou ook weer niet zó bijzonder als je boven de vijfendertig bent, meldde onderzoeksjournalist Mensje Melchior in de Volkskrant. “De kans dat een vrouw van veertig jaar zonder medische hulp binnen een jaar zwanger is, is 44 procent. Bij een vrouw van vijfendertig is dat 66 procent. Na vier jaar proberen, neemt de kans verder toe: naar 84 procent bij de vrouwen die begonnen met ‘willen zwanger worden’ op hun vijfendertigste en naar 64 procent voor de veertigjarige moeders in spe.”

Als een vrouw ouder wordt, neemt de hoeveelheid en de kwaliteit van haar eicellen af. Zo is een vrouw van vijfendertig jaar, half zo vruchtbaar als een vrouw van vijfentwintig. Om die reden maken vrouwen van boven de vijfendertig vaker gebruik van ivf om zwanger te raken. Weer anderen gebruiken eiceldonatie, waardoor ook het aantal moeders van boven de vijftig hard aan het stijgen is.

Ook als ze eenmaal zwanger zijn, lopen de wat oudere vrouwen meer risico dan hun jongere soortgenoten. Zo hebben oudere moeders in spe eerder last van een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging en zwangerschapsdiabetes. Daarnaast neemt de kans op een miskraam toe.

Ten slotte is het risico op een kindje met een chromosoomafwijking ook wat groter. “Zo hebben vrouwen die dertig jaar zijn, gemiddeld een kans van 0,1 procent op het krijgen van een kindje met het Syndroom van Down, vrouwen van vijfendertig jaar 0,3 procent, vrouwen van veertig jaar 1 procent, en vrouwen van vijfenveertig jaar al 4 procent”, vertelt Eva Ablas, eerstelijns verloskundige en Docent Verloskunde aan Academie Verloskunde Amsterdam Groningen in Vrouw Magazine. Maar hoewel de kans dat het mis kan gaan dus iets toeneemt, is de kans op een normale zwangerschap en een gezonde baby nog steeds het allergrootst.

Bovendien mag Moeder Natuur dan nogal eens in het nadeel werken van vijfendertigplussers met een moederwens, als ze eenmaal moeder zijn, blijkt die rijpere leeftijd soms ook een voordeel. Medisch en sociologisch onderzoek laat zien dat late ouders het als opvoeders prima doen. Zelfs wat beter dan jongere ouders, schreef sociologe Melinda Mills in 2011 in een artikel voor het Tijdschrift van Sociale Vraagstukken.

Bronnen

Jeroen Deblaere HBvL https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190805_04544979/als-mama-al-bijna-een-oma-is

Marloes van Amerom en Ellis Lalieu https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoera-voor-de-oudere-moeder/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge