Viagra en dementie

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Dwangmatig gebruik van pornografie is zwak gekoppeld aan een hoger zelf waargenomen risico op zelfmoord

Viagra is veelbelovend in het gezond en scherp houden van oudere hersenen

a woman's hand holding two contraptions in front of a yellow background

Photo by Felicia Montenegro

Naarmate we ouder worden, maken velen van ons zich steeds meer zorgen over het behoud van onze cognitieve gezondheid en het verminderen van het risico op leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals dementie. Nu suggereert een nieuwe studie dat een bekend medicijn, Viagra, mogelijk onze hersenen kan helpen beschermen naarmate we ouder worden.

Uit de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Circulation Research, bleek dat sildenafil, het actieve ingrediënt in Viagra, het risico op vasculaire dementie kan helpen verminderen door de bloedstroom in de hersenen te verbeteren. Vasculaire dementie, die het gevolg is van een verminderde bloedstroom of beschadigde bloedvaten in de hersenen, is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie.

In de studie gaven onderzoekers sildenafil aan deelnemers met cerebrale kleine vaatziekte, een risicofactor voor vasculaire dementie. Ze ontdekten dat het medicijn de bloedstroom verbeterde en de weerstand in de bloedvaten van de hersenen verminderde, wat mogelijk de ontwikkeling van dementie zou kunnen helpen voorkomen.

Interessant genoeg is dit niet het eerste onderzoek dat een verband suggereert tussen Viagra en de gezondheid van de hersenen. Eerder onderzoek in diermodellen heeft aangetoond dat Viagra de cognitieve functie en het geheugen kan verbeteren, en uit een groot onderzoek naar gegevens over verzekeringsclaims bleek dat sildenafil in verband werd gebracht met een vermindering van 69% van het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

Er is meer onderzoek nodig om het potentieel van Viagra bij het voorkomen van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang volledig te begrijpen. Intussen benadrukken deskundigen het belang van leefstijlfactoren zoals een gezond dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van roken en overmatig alcoholgebruik bij het verminderen van het risico op dementie.

Volgens de studie gepubliceerd in Circulation Research kan sildenafil – beter bekend als Viagra – het risico op vasculaire dementie verminderen.

Nadat de deelnemers het medicijn drie weken lang hadden ingenomen, maten de wetenschappers positieve veranderingen in het gedrag van de bloedvaten in de hersenen.

De studie, de OxHARP-studie genoemd, legt de basis voor toekomstige klinische onderzoeken.
De groeiende reikwijdte van Viagra

Viagra, voor het eerst ontworpen om angina pectoris te behandelen, werd eind jaren negentig beroemd als een effectieve behandeling voor erectiestoornissen.

Omdat het een relatief veilig medicijn is en een aantal organen aantast, zoals het hart, de lever, de nieren en de hersenen, is het een goede kandidaat voor herbestemming van medicijnen.

Wetenschappers hebben bijvoorbeeld al onderzocht of sildenafil kan helpen bij de behandeling van aandoeningen zoals chronische pijn, kanker, depressie, nierziekten en meer.

In de laatste studie wordt gevraagd of Viagra het risico op het ontwikkelen van vasculaire dementie kan helpen verminderen.

Hoe Viagra de bloedvaten in de hersenen kan beïnvloeden

In de recente studie rekruteerden de wetenschappers 75 mensen met neurologische symptomen van CSVD.

Elke deelnemer kreeg drie weken durende regimes van sildenafil, placebo en cilostazol – een behandeling voor vaatziekten. Elke medicijnkuur werd gescheiden door een ‘washout’-periode van minimaal 1 week.

Het testen van alle drie de medicijnen op alle deelnemers wordt een crossover-onderzoek genoemd. Deze onderzoeken zijn krachtig omdat elke deelnemer als zijn eigen controle fungeert. Ze vereisen ook minder deelnemers om statistisch betekenisvolle resultaten te bereiken.

De onderzoekers concentreerden zich op de volgende maatregelen.

Cerebrale pulsatiliteit: Webb beschreef dit als “sterkere pulsaties van de bloedstroom naar de hersenen bij elke hartslag.”
Cerebrovasculaire reactiviteit: Dit is “een verminderde responsiviteit van de bloedvaten in de hersenen”, aldus Webb.
Cerebrovasculaire weerstand: hoeveel weerstand er is tegen de bloedstroom in bloedvaten.
Cerebrale bloedstroom: Bloedtoevoer naar de hersenen.

MNT vroeg Webb waarom ze besloten sildenafil te onderzoeken:

“Het zorgt ervoor dat de bloedvaten zich openen, waardoor de bloedstroom en het reactievermogen van de bloedvaten toenemen”, zei hij. “Als zodanig had het de juiste werking om de problemen met de bloedstroom bij onze patiënten te verbeteren, maar het was onduidelijk of het op dezelfde manier in de hersenen werkte.”
Minder bijwerkingen dan medicijnen voor een slechte bloedsomloop

De onderzoekers ontdekten dat sildenafil de cerebrale pulsatiliteit niet verbeterde in vergelijking met placebo. Hoewel Webb “reden had om aan te nemen dat het de pulsaties zou verminderen”, was het team niet al te verbaasd dat het niet op deze manier werkte.

Belangrijk is echter dat sildenafil de cerebrovasculaire reactiviteit en weerstand en de cerebrale bloedstroom verbeterde in vergelijking met placebo.

Vergeleken met cilostazol presteerde Viagra vergelijkbaar, maar veroorzaakte het minder bijwerkingen, zoals diarree.

De auteurs concluderen:

“Over het geheel genomen biedt de verbeterde cerebrovasculaire dynamiek met sildenafil een nieuwe potentiële behandeling om de progressie van [cerebrale kleine vaatziekte] te voorkomen, die in klinische onderzoeken moet worden getest.”

Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, is dit een stap in de richting van inzicht in de manier waarop het risico op vasculaire dementie kan worden verminderd.

Bronnen

https://www.medicalnewstoday.com/articles/viagra-shows-promise-in-boosting-brain-blood-flow-for-dementia-prevention