Sommige vrouwen zijn minder gestresseerd nadat hun man dood is

Vandeurzen sticht centra's ter preventie van familiedrama's
Pijn vermindert libido vrouw niet bij man
mother, depressed, homeless

mohamed_hassan (CC0), Pixabay

Het huwelijk werd lange tijd gezien als gunstig in tijden van ziekte en gezondheid. Maar een nieuwe studie suggereert dat een aantal weduwen eigenlijk minder gestresseerd zijn en minder kwetsbaar dan vrouwen van wie de mannen  nog in leven zijn.

De bevindingen zijn in tegenstelling tot eerder onderzoek waaruit bleek dat een huwelijk een beschermend effect heeft op de gezondheid, het risico van een hartaanval verlaagde, depressie vermeed en de kans op overleven van kanker verhoogde.

De nieuwe studie, door de Universiteit van Padua, vond dat terwijl mannen juist negatieve gevolgen ondervinden wanneer hun vrouw sterft – omdat ze sterk afhankelijk zijn van hun echtgenote – lijken vrouwen juist gezonder te worden.
“Weduwen gaan beter om met de stress die voortvloeien uit het verlies van een partner dan weduwnaars” , aldus Dr Caterina Trevisan, University of Padova
Hoofdonderzoeker dr Caterina Trevisan vertelt dat de aanwezigheid van een vrouw  voordelen heeft voor de mannen op het gebied van het huishouden en de gezondheidszorg, terwijl vrouwen  meer kans hebben om zich gestresst te voelen en  hun rol beperkend en frustrerend vinden.

Aangezien vrouwen over het algemeen een langere levensduur hebben dan mannen, kunnen gehuwde vrouwen ook meer last hebben van de gevolgen van het moeten verzorgen van hun echtgenoot, omdat ze zich vaak wijden aan de zorg voor hun echtgenoot in het latere leven.  Dr Trevisan zei dat de factoren ook als verklaring kan dienen voor de lagere risico’s op depressie bij ongehuwde vrouwen. Dezelfde studie vond ook dat alleenstaande vrouwen  minder angst ervaren dan vrijgezelle mannen, een grotere tevredenheid met het werk en een hogere mate van activiteit op het werk, en een lager risico op sociaal isolement omdat ze sterkere relaties met familie of vrienden onderhouden dan mannen.

Weduwen gaan veel beter dan  weduwnaars om met de spanning die uit het verlies van de partner  komt.  Veel studies hebben aangetoond dat vrouwen minder kwetsbaar zijn voor een depressie dan mannen omtrent verlies van de partner, waarschijnlijk omdat ze een grotere coping-middelen hebben en  beter in staat zijn om hun emoties te uiten.
Dat zie je ook bij alleenstaande vrouwen, die eveneens meer sociaal geïntegreerd zijn dan alleenstaande mannen, en dus minder blootgesteld aan zwakheden.

Het is bekend  dat getrouwde mensen over het algemeen langer leven dan hun single collega’s, maar dat gaat vooral op voor mannen omdat single mannen meer ongezond leven door  slechtere voeding en meer alcoholmisbruik.

De studie van bijna 2.000 65-plussers  toont aan dat er grote verschillen zijn tussen oudere mannen en oudere vrouwen. Zo hebben weduwvrouwen 23 procent minder kans om ‘fragiel’ te zijn dan getrouwde vrouwen. Terwijl weduwnaars lang rouwen en gebukt gaan onder het verlies van hun echtgenote, de weduwen juist opveren, gezonder worden en minder stress ervaren.

De studie volgde 733 Italiaanse mannen en 1154 vrouwen voor vier-en-een-half jaar en vond dat de voorspelling vooral gold voor oudere mannen.
Er was geen significant verband met kwetsbaarheid voor ouderen bij single ongetrouwde vrouwen en weduwen, maar een groot verschil tussen de mannen. Dr Trevisan : “In tegenstelling tot de resultaten van de mannen, vertoonden de weduwen een significant lager risico van fragiliteit dan gehuwde vrouwen, met een lagere incidentie van onbedoeld gewichtsverlies of lage activiteitsgraad.”

“Verder onderzoek is nodig om te zien of de recente veranderingen in onze sociale structuur het effect van de burgerlijke staat op het ontstaan van kwetsbaarheid  beïnvloeden.”

Bronnen

http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/22/wives-become-less-stressed-after-their-husbands-die-study-finds/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge