Onaangepaste persoonlijkheidskenmerken kunnen leiden tot sociale afwijzing via problematische liefdesstijlen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Narcisme en geestelijke gezondheid in relaties: verrassende resultaten
Uit onderzoek blijkt dat mannen zullen overdrijven wanneer ze mannelijkheidsgerelateerde eigenschappen zelf rapporteren

Nieuw onderzoek gepubliceerd in Personality and Individual Differences onderzocht de

a man in a white shirt and black pants standing in the middle of a field

Photo by Meriane Nassim

correlatie tussen onaangepaste persoonlijkheidskenmerken, liefdesstijlen, niveaus van zelfrespect en eenzaamheid. De persoonlijkheidskenmerken die in het onderzoek zijn opgenomen, zijn die welke door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders als ongewenst zijn aangemerkt, waaronder psychoticisme, antagonisme, ontremming, negatief affect en onthechting.

De studie zocht naar de kruising van deze en verschillende liefdesstijlen, waaronder eros (hartstochtelijke liefde), ludus (spelende liefde), storge (platonische liefde), pragmatisch (logische liefde) en manie (passieve en afhankelijke liefde). Ten slotte onderzocht het onderzoeksteam hoe die combinaties kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en meer eenzaamheid.

Uit de resultaten van de studie bleek dat elk persoonlijkheidskenmerk geassocieerd was met een lager zelfbeeld en hogere niveaus van eenzaamheid. Bovendien bleek elk persoonlijkheidskenmerk te correleren met de bestudeerde liefdesstijlen.

Persoonlijkheidspsychologie heeft zich voornamelijk gericht op sociaal wenselijke eigenschappen zoals de Big Five en emotionele intelligentie, maar interpersoonlijke relaties zijn een essentieel aspect van menselijke motivatie. De betekenis van minder gewenste persoonlijkheidskenmerken en hun impact op sociale gevolgen wordt vaak over het hoofd gezien. Om deze leemte op te vullen, probeerde het onderzoeksteam voort te borduren op eerder onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken uit de DSM op interpersoonlijke relaties.

Bij het onderzoek waren 308 deelnemers betrokken die waren gerekruteerd via Amazon Mechanical Turk, een crowdsourcingplatform. Deelnemers vulden een enquête in over persoonlijkheid en datingsvoorkeuren. De studie mat het Five Factor-model van de DSM, sociale inclusie en liefdesstijlen met behulp van vragenlijsten zoals de Personality Inventory voor de 25-item DSM-5BF, de UCLA Loneliness Scale, de Self Esteem Scale en de Love Styles-schaal.

Uit gegevensanalyse bleek dat alle persoonlijkheidskenmerken verband hielden met een of meer van de opgenomen liefdesstijlen. Degenen die onthechting vertoonden, hadden bijvoorbeeld de neiging om minder een ludus-liefdesstijl (speels, vlinderig) te hebben. Tegelijkertijd hadden individuen die ontremming, negatief affect en antagonisme vertoonden meer kans op een agape liefdesstijl (afstandelijk). Bovendien bevestigde de studie dat mensen met een hoge mate van extraversie de neiging hadden om een ​​gepassioneerde eros-liefdesstijl te vertonen. Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek op dit gebied.

De bevindingen benadrukten dat personen met hoge niveaus van persoonlijkheidskenmerken afgeleid van de DSM moeilijkheden kunnen ondervinden om sociaal opgenomen te worden, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en afwijzing. Emotionele en gedragsproblemen kunnen bijdragen aan deze perceptie, en alle persoonlijkheidskenmerken waren gekoppeld aan een laag zelfbeeld en toegenomen eenzaamheid.

De resultaten toonden aan dat verschillende liefdesstijlen hielpen om de relaties tussen specifieke persoonlijkheidskenmerken en eenzaamheid of zelfrespect te verklaren. Eros bemiddelde de relatie tussen onthechting en eenzaamheid en onthechting en eigenwaarde. Ludus bemiddelde in de relatie tussen verschillende persoonlijkheidskenmerken en eenzaamheid. Storge bemiddelde de relatie tussen onthechting en eigenwaarde en psychoticisme en eigenwaarde. Pragma bemiddelde de relatie tussen verschillende persoonlijkheidskenmerken en eigenwaarde. Manie bemiddelde de relatie tussen verschillende persoonlijkheidskenmerken en zowel eenzaamheid als zelfrespect.

“Uiteindelijk kan het ‘slechte gedrag’ van deze mensen een negatieve feedbackloop creëren die hun eenzaamheid en verminderd gevoel van eigenwaarde in stand houdt”, aldus de onderzoekers.

De studie onthulde ook enig bewijs dat aangeeft dat de relatie tussen specifieke eigenschappen en liefdesstijlen kan worden gemodereerd door geslacht. Met name mannen hebben de neiging om hogere niveaus van ontremming en negatief affect te vertonen, wat correleert met de liefdesstijl eros. Aan de andere kant hebben mannen ook hogere niveaus van onthechting en negatief affect, die verband houden met de ludus-liefdesstijl. Dit laatste kan leiden tot sociale afwijzing en een lager zelfbeeld; de bevindingen suggereren dat bepaalde eigenschappen en liefdesstijlen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen.

De studie wordt beperkt door de kleine steekproefomvang. De beoordelingen die werden gebruikt om persoonlijkheid, zelfrespect en eenzaamheid te meten, waren vrij kort. Bovendien beperkt de cross-sectionele opzet van het onderzoek de conclusies die uit de gegevens kunnen worden getrokken.

Ondanks zijn beperkingen reproduceerde en breidde het onderzoek eerdere studies uit over het verband tussen de Five Factor-kenmerken van DSM en verschillende aspecten van relatiepsychologie, waaronder sociale afwijzing als uitkomst. “Gekenmerkt worden door eigenschappen zoals antagonisme kan ertoe leiden dat individuen liefdesstijlen aannemen zoals spelletjes spelen (dwz ludus), wat gevolgen kan hebben voor hun romantische succes, maar ook voor hun gevoel van acceptatie. We moedigen toekomstig onderzoek naar de interpersoonlijke gevolgen van deze eigenschappen aan om het werk aan de traditionele Big Five te vergroten, “concludeerden de onderzoekers.

De studie, “Feeling low and lonely: Personality traits, love styles, and social rejection“,, is geschreven door Małgorzata M. Michalska, Stanisław K. Czerwinski, Abigail H. Lowder en Peter K. Jonason

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/03/maladaptive-personality-traits-can-lead-to-social-rejection-via-problematic-love-styles-study-suggests-74500