Als vrouwen ervaren dat hun partner perfectie eist, lijdt hun seksleven daaronder

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Geheim voor een lang en goed huwelijk?
Verschillen mannen en vrouwen omtrent intimiteit en seks bestaan echt

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Vrouwen die merken dat hun seksuele partner perfectionistische normen voor hen oplegt, ontwikkelen seksuele

99mimimi (CC0), Pixabay

disfuncties ontdekten psychologen aan de Universiteit van Kent. In deze studie van hoe mannen en vrouwen seksueel perfectionisme ervaren over een periode van tijd, vonden onderzoekers dat door de partner voorgeschreven seksueel perfectionisme bijdraagt aan een negatief zelfbeeld.

Perfectionisme wordt gedefinieerd als een ‘streven naar gaafheid en de vaststelling van zeer hoge normen voor de prestaties, vergezeld van tendensen voor overdreven kritisch zelfevaluaties en de bezorgdheid over de negatieve evaluaties door anderen’. Het is een algemene persoonlijkheidskenmerk die invloed kan hebben op alle domeinen van het leven. Echter, de gevolgen op langere termijn op het seksleven was eerder niet onderzocht.

Het onderzoek, onder leiding van professor Joachim Stoeber aan de Universiteit van de School of Psychology, analyseerde de reacties van 366 vrouwen uit twee studies in de periode december 2013 tot februari 2014. Deze vrouwen, bestaande uit 230 studenten en 136 internetgebruikers, hadden een gemiddelde leeftijd van 19,7 respectievelijk 30 jaar. De deelnemers kregen te horen dat de online enquête werd gebruikt om te onderzoeken of persoonlijke en interpersoonlijke verwachtingen en overtuigingen van invloed  zijn op iemands seksualiteit en seksuele functies.


De onderzoekers onderscheiden vier vormen van seksueel perfectionisme: self-georiënteerd, partner-georiënteerd, partner voorgeschreven en sociaal voorgeschreven. Zij vonden dat partner voorgeschreven seksueel perfectionisme het meest bijdroeg aan het negatieve seksuele zelfbeeld  van de vrouw en vrouwelijke seksuele disfuncties. Vooral het aspect opwinding daalde enorm bij partner voorgeschreven perfectionisme.

Zij vonden verder dat seksueel partner voorgeschreven perfectionisme de afname van seksuele achting voorspelde en een toename van seksuele angst, wat suggereert dat een psychologische factor kan bijdragen aan het seksuele zelfbeeld en seksuele problemen bij vrouwen.

Bronnen

http://www.sciencenewsline.com/news/2016033018090055.html