Backpackers in Australië en toevallige seks

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
1 op 3 senioren wil geen relatie zonder seks
Hoe diep is de gemiddelde vagina

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Mannelijke respondenten (N=163) en vrouwelijke respondenten (N=160) vanuit 22

Photo by Ivana Cajina

verschillende landen vulden in Australië aan de oostkust een multi-item vragenlijst in met betrouwbare vragen over risicogedrag, motieven, stress en sociale cognities. Voor de vragen over stress is gebruik gemaakt van de Perceived Stress Questionnaire. Voor de meting van sociale cognities is gebruik gemaakt van de theorie van gepland gedrag (attitude, sociale norm en intentie) en de protectie motivatie theorie (kwetsbaarheid, ernst, respons effectiviteit en eigen effectiviteit) over condoomgebruik. Voor de meting van het risicogedrag van de backpacker is gebruik gemaakt van vragen uit de Sexual History Questionnaire.

Het percentage backpackers dat condooms gebruikt is zowel in het thuisland als in Australie laag, maar gelijk. Daarentegen hebben backpackers in Australië meer casual seks dan in het thuisland. Ook heeft een hoog percentage van de backpackers seks na het gebruik van alcohol of drugs, maar opmerkelijk is dat dit gedrag, net als het percentage condoomgebruik, als gewoontegedrag van de backpacker kan worden gezien. Reismotieven hebben hiernaast ook invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australie, maar deze reismotieven verschillen tussen geslacht. Er bestaat verder een positieve significante samenhang tussen stress en het aantal partners wat men heeft in Australië. Regressieanalyse wijst uit dat bij mannen de sociale norm, de kwetsbaarheid en de attitude ten opzichte van condoomgebruik significant waren voor de intentie tot condoomgebruik. Bij vrouwen waren van de sociale cognities de eigen effectiviteit en de attitude ten opzichte van condoomgebruik significant voor de intentie tot het gebruik van condooms. Daarnaast waren bij vrouwen de culturele en seksueel getinte reismotieven ook een goede voorspeller voor de intentie tot condoomgebruik.

Wat betreft het condoomgebruik is het gedrag van backpackers in Australië niet onveiliger te noemen dan in het thuisland, wel moeten backpackers als een risicogroep voor onveilige seksueel gedrag worden gezien, omdat hun condoomgebruik erg laag ligt en de casual seks als backpacker zijnde flink toeneemt. Resultaten wijzen verder uit dat psychosociale correlaties van de intentie tot condoomgebruik en het aantal partners in Australië verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke backpackers. Hiermee zal bij het ontwikkelen van een preventieprogramma rekening gehouden moeten worden.

Lees hier integrale onderzoek

Bron

http://essay.utwente.nl/58803/1/scriptie_Y_Spekenbrink.pdf