BDSM: onderzoek brengt de evoluerende betrokkenheid en praktijken van deelnemers in kaart

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Hoe de winter onze stemming, ons denken en onze zin in seks beïnvloedt
Verhoogd risico op penis fracturen tijdens Kerstmis waarschuwen artsen

In een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal of Sex Research hebben onderzoekers de

woman wearing handcuffs

Photo by Artem Labunsky

ingewikkelde reis in kaart gebracht van individuen die zich bezighouden met bondage/discipline, overheersing/onderdanigheid en sadisme/masochisme (BDSM), waarbij de diverse paden en motivaties achter deze praktijken worden benadrukt. De bevindingen werpen licht op de complexiteit van de deelname aan BDSM en onthullen een veelzijdig proces dat begint bij de eerste blootstelling, vaak in de adolescentie, en evolueert naar gevarieerde vormen van betrokkenheid, variërend van privé- tot publieke activiteiten.

Er is sprake van een groeiend bewustzijn en acceptatie van BDSM als een niet-pathologisch onderdeel van sociale en culturele activiteiten, maar er is een gebrek aan gedetailleerd inzicht in de motivaties, ervaringen en demografische gegevens van degenen die bij deze praktijken betrokken zijn. Door dit onderzoek uit te voeren, probeerden onderzoekers inzicht te verschaffen in de prevalentie en aard van de deelname aan BDSM, door stereotypen en misvattingen te doorbreken.

“Hoewel afbeeldingen binnen de populaire cultuur het stigma hebben verminderd dat wordt ervaren door degenen die zich met BDSM bezighouden, wordt het in sommige delen van de wereld nog steeds vaak als taboe en zelfs crimineel beschouwd”, zegt studieauteur Bryce Westlake , universitair hoofddocent aan de San Jose State University. . “Voorafgaand onderzoek naar de deelname aan BDSM heeft dit voornamelijk binnen een seksuele context onderzocht, wat geen volledig beeld schetst, omdat velen zich buiten de seksuele activiteit om met BDSM bezighouden. Mijn interesse komt voort uit de wens om een ​​completere weergave van BDSM te bieden, om het stigma verder te helpen verminderen en BDSM verder te beschrijven dan alleen seks.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een gedetailleerd onderzoek, ontwikkeld op basis van een combinatie van literatuuronderzoek en interviews met gemeenschapsleiders die betrokken zijn bij BDSM. De enquête, die in totaal 102 vragen over negen thema’s omvatte, werd zorgvuldig samengesteld om een ​​breed scala aan onderwerpen te bestrijken, van demografie tot geestelijke gezondheid, waardoor een uitgebreid inzicht in de ervaringen van de deelnemers werd gegarandeerd.

De enquête werd verspreid via Qualtrics en geadverteerd op verschillende platforms, waaronder BDSM- en knikspecifieke websites en sociale media, om een ​​breed scala aan reacties te garanderen. Om de privacy en vertrouwelijkheid te garanderen, zijn alle trackinginstellingen in Qualtrics uitgeschakeld.

De onderzoekers zorgden ervoor dat alle vragen optioneel waren, waarbij de potentiële gevoeligheid van de onderwerpen voor de deelnemers werd gerespecteerd. Ze namen ook extra stappen om ervoor te zorgen dat het taalgebruik in de enquête inclusief was en rekening hield met verschillende culturele, raciale, gender- en seksuele identiteiten. De uiteindelijke steekproef omvatte 810 deelnemers uit 43 verschillende landen, in de leeftijd van 18 tot 80 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 39,6 jaar.

Over het geheel genomen leek de voortgang naar BDSM een geleidelijk proces dat meerdere jaren in beslag nam. De reis naar BDSM begint vaak op relatief jonge leeftijd. Gemiddeld gaven de deelnemers aan rond de leeftijd van 18,4 jaar voor het eerst kennis te maken met BDSM. Nadat mensen over BDSM hebben geleerd, duurt het doorgaans een tijdje voordat mensen er een diepere interesse in ontwikkelen. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop deelnemers begonnen te fantaseren of geïnteresseerd te raken in BDSM ongeveer 20,7 jaar was.

Het vertalen van deze interesse naar daadwerkelijke deelname aan BDSM-activiteiten kost extra tijd. Deelnemers meldden dat ze op een gemiddelde leeftijd van 24,4 jaar privé begonnen deel te nemen aan BDSM-activiteiten. Een volgende stap in het BDSM-traject is deelname aan activiteiten binnen openbare of gemeenschapsinstellingen. Uit het onderzoek bleek dat dit doorgaans later gebeurt, met een gemiddelde beginleeftijd van 30 jaar.

Hoewel de gemiddelde leeftijden een algemene tijdlijn bieden, constateerde de studie ook de variabiliteit in deze patronen. Sommige mensen beginnen hun BDSM-reis op jongere leeftijd, terwijl anderen pas op latere leeftijd met het verkennen van BDSM beginnen.

De meest genoemde reden om deel te nemen aan BDSM was persoonlijk genot en plezier. Dit geeft aan dat veel mensen zich voornamelijk bezighouden met BDSM-activiteiten omdat ze deze plezierig en plezierig vinden in niet-seksuele zin. Maar ook al was seksuele bevrediging niet de belangrijkste drijfveer voor alle deelnemers, toch was het voor velen nog steeds een belangrijk doel. Een opmerkelijk deel van de deelnemers beschouwde BDSM ook als een essentieel onderdeel van hun identiteit. Ze gaven aan dat BDSM iets intrinsieks is aan wie ze zijn, en omschrijven het vaak als een ‘behoefte’ of een cruciaal aspect van hun persoonlijke vervulling.

Deelnemers aan BDSM-activiteiten meldden dat ze met verschillende partners omgingen, niet beperkt tot romantische of seksuele partners. Het meest voorkomende type mededeelnemer was een romantische of seksuele partner. Een aanzienlijk aantal beoefenaars hield zich echter ook bezig met BDSM-activiteiten met partners die uitsluitend voor BDSM bestemd waren (partners die specifiek voor BDSM-activiteiten bedoeld zijn, zonder romantische of seksuele relatie), vrienden, vreemden (vaak in het openbaar of in een gemeenschapsomgeving) en zelfs alleen.

“BDSM wordt door alle demografische groepen over de hele wereld beoefend en de reis van het fantaseren over BDSM naar het deelnemen aan BDSM duurt een langere periode”, vertelde Westlake aan PsyPost. “Voor velen begint dit proces met zelfintroductie als tiener, maar voor sommigen komt de introductie later in het leven (dat wil zeggen na de dertig), vaak gefaciliteerd door een romantische partner. Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich bezighouden met BDSM, waarbij persoonlijk genot en plezier vaker voorkomen dan seksuele bevrediging. Belangrijk is dat mensen deelnemen aan BDSM met een verscheidenheid aan anderen die verder gaan dan een romantische partner, inclusief partners die alleen maar BDSM-partners zijn, vrienden, vreemden en zelfs alleen.

Het onderzoek bracht ook diverse demografische gegevens en voorspellers aan het licht die de betrokkenheid van individuen bij deze praktijken bepalen. De belangrijkste bevindingen gaven aan dat jongere generaties, vooral Generatie Z, op jongere leeftijd aan BDSM doen, met variaties op basis van seksuele geaardheid, geografie en inkomen. Mensen van kleur begonnen meestal op jongere leeftijd deel te nemen in vergelijking met blanke individuen, en geslacht speelde ook een rol, waarbij vrouwen en transgenders vaak eerder begonnen met privé-BDSM-deelname.

Deelnemers meldden dat ze betrokken waren bij een breed scala aan BDSM-activiteiten. De meest voorkomende activiteit was ‘impactplay’ (waarbij op het lichaam wordt geslagen), gevolgd door activiteiten als touwbinden, adembeheersing en consensuele niet-toestemmingsscenario’s.

Een van de belangrijkste bevindingen was het verband tussen de jarenlange ervaring van een beoefenaar in BDSM en de diversiteit van zijn activiteiten. Degenen met meer ervaring in de BDSM-gemeenschap hadden de neiging zich bezig te houden met een breder scala aan activiteiten, vooral risicovollere of ‘randere’ spelactiviteiten, zoals medisch spel.

“Het doel van een persoon en het soort activiteiten waaraan iemand deelneemt, evolueert in de loop van de tijd, waarbij mensen risicovollere activiteiten gaan ondernemen naarmate hun ervaring toeneemt”, aldus Westlake. “BDSM helpt ook bij het opbouwen van sterkere verbindingen tussen romantische partners, waaronder meer vertrouwen, intimiteit, communicatie en vervulling van behoeften/wensen.”

Hoewel het onderzoek belangrijke inzichten biedt, is het niet zonder beperkingen. De meerderheid van de deelnemers kwam voornamelijk uit de VS, Canada en Groot-Brittannië, en was voornamelijk blank, wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen naar andere culturen en raciale groepen kan beperken. Bovendien kan de afhankelijkheid van zelfrapportage in enquêtes soms leiden tot bevooroordeelde reacties.

Toekomstig onderzoek zou zich kunnen concentreren op een meer diverse steekproef om culturele en raciale verschillen in BDSM-praktijken te begrijpen. Het zou ook de veranderingen in motivaties en praktijken gedurende iemands leven kunnen onderzoeken, waardoor een dynamischer inzicht in de deelname aan BDSM ontstaat.

“Hoewel de enquête deelnemers uit 43 verschillende landen omvatte, is deze grotendeels representatief voor Engelssprekende deelnemers en die uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk”, legt Westlake uit. “We hebben niet veel informatie over verschillen in niet-Engelstalige en niet-westerse landen.”

“Gezien de omvang van het onderzoek hebben we nog tal van aanvullende vragen die we de komende maanden zullen onderzoeken. Een daarvan is de rol van pornografie bij het leren over BDSM en hoe dit in de loop van de tijd de veiligheidspraktijken van deelnemers beïnvloedt. Een ander voorbeeld zijn de voordelen die deelnemers ervaren bij het beoefenen van BDSM, waaronder verlichting van chronische pijn, het omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen, het verwerken van eerdere trauma’s en zelfgroei/waardering/vertrouwen.”

De studie, “ An International Survey of BDSM Practitioner Demographics: The Evolution of Purpose for, Participation in, and Engagement with, Kink Activity ”, is geschreven door Bryce Westlake en Isabella Mahan.

Bronnen

Eric W Dolan

https://www.psypost.org/2023/12/exploring-bdsm-new-study-traces-participants-evolving-engagement-and-practices-215033