Britten hebben minder seks dan vroeger.

Vrouwen die marihuana gebruiken voor seks hebben betere orgasmes
Penisverlenging ongezond

StockSnap / Pixabay

Mensen boven de 25 jaar die samenwonen of getrouwd zijn, vrijen minder dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe Britse seksenquête. Aan die negatieve trend zit ook een positieve kant: zowel mannen als vrouwen willen graag meer tussen de lakens duiken. Waarom doen ze dat dan niet? Belgische seksuologen zien hetzelfde probleem terugkomen in hun praktijk.

Onderzoekers verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine schreven 08/05/2019 in het medische vakblad British Medical Journal (BMJ) dat het slecht gesteld is met het seksleven van de Britten.

Britse mensen hebben nu minder seks dan de afgelopen jaren blijkt uit het  groot landelijk onderzoek.

De bevindingen suggereren dat bijna een derde van de mannen en vrouwen de afgelopen maand geen seks hebben gehad. Dat was ongeveer een kwart in 2001, volgens de gegevens van 34.000 mensen.

Minder dan de helft van de mannen en vrouwen van 16 tot 44 heeft minstens één keer per week seks, laten de antwoorden zien.

25-plussers en paren die getrouwd zijn of samenwonen, zijn verantwoordelijk voor de grootste daling van seksuele activiteit gedurende de periode van 21 jaar.

De gegevens waarnaar de onderzoekers keken, waren afkomstig van drie opeenvolgende golven van de British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, uitgevoerd in 1991, 2001 en 2012.

Ze geven een momentopname van seksueel gedrag onder Britten.Volgens de meest recente enquête:
◾Minder dan de helft (41%) van de leeftijd van 16 tot 44 jaar heeft in de afgelopen maand minstens één keer per week seks gehad
◾Het aandeel dat in de afgelopen maand geen seks heeft gemeld, is toegenomen – van 23% tot 29,3% onder vrouwen en van 26% tot 29,2% onder mannen tussen 2001 en 2012
◾De verhouding tussen het melden van seks 10 keer of vaker in de afgelopen maand is gedaald – van 20,6% naar 13,2% bij vrouwen en van 20,2% naar 14,4% bij mannen tussen 2001 en 2012
◾Het gemiddelde aantal keren dat 35 tot 44-jarigen aangaven seks te hebben in de afgelopen maand, daalde van vier naar twee bij vrouwen en van vier naar drie bij mannen

Waarom de daling?

Onderzoekers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine zeggen dat de afname van seksuele frequentie is waargenomen bij mensen die eerder seksueel actief zijn geweest, in plaats van dat meer mensen besluiten om hun maagdelijkheid te behouden.

Hoewel mensen onder de 25 jaar en die op dat moment minder kans hadden om seksueel actief te zijn, waren de sterkste afnames in seksuele frequentie bij oudere getrouwde of samenwonende paren.

De helft van de vrouwen en bijna tweederde van de mannen in de laatste enquête zei dat ze graag meer seks wilden hebben.

Deze wens werd vaker geuit door mensen die getrouwd waren of samenwoonden als een paar, wat volgens de onderzoekers “zorgwekkend is”.

Te druk, moe of gestrest?

Hoofdonderzoeker Prof Kaye Wellings zei dat het “pure tempo van het moderne leven” een reden kan zijn waarom veel mensen minder seks hebben.

Het is interessant dat de meest getroffen mensen in halfweg in hun leven zitten : de zogenaamde ‘sandwich’-generatie: mannen en vrouwen die vaak aan het werk zijn, kinderopvang en verantwoordelijkheden geven aan ouders die ouder worden.’

Misschien is de sociale druk om seksuele activiteit te moeten hebben mogelijk afgenomen, terwijl gendergelijkheid betekent dat vrouwen nu minder geneigd zijn om de seksuele behoeften van hun partner te respecteren, ongeacht de eigen, zeggen de onderzoekers.

De daling valt samen met een toenemend gebruik van sociale media en een wereldwijde recessie, die mogelijk ook andere factoren zijn.

Minder seks hebben is niet altijd een slechte zaak, zegt Prof Wellings. Ze zei dat de enquêteresultaten voor velen een troost kunnen zijn.

“Wat belangrijk is voor het welzijn, is niet hoe vaak mensen seks hebben, maar of het belangrijk voor hen is.

De meeste mensen geloven dat anderen meer regelmatige seks hebben dan zijzelf. Veel mensen zullen het waarschijnlijk geruststellen dat ze niet apart zijn.

Relatiecounselor en sekstherapeut Peter Saddington zei: “Het belangrijkste is kwaliteit, niet kwantiteit. Als je de ervaring leuk vindt, doe je dit vaker opnieuw. Maar je moet tijd vrijmaken voor seks. Het hoeft niet altijd spontaan te zijn Het kan helpen om een ​​datum in het dagboek op te slaan. ‘

Samenvatting van het onderzoek

Doelstellingen van het onderzoek :  Onderzoeken van veranderingen in de loop van de tijd in de gemelde frequentie van voorkomen van seks en associaties tussen seksuele frequentie en geselecteerde variabelen.

Ontwerp Herhaal, cross-sectionele, nationale bevolkingsonderzoeken van seksuele attitudes en leefstijlen (Natsal-1, Natsal-2 en Natsal-3).

Deelnemers waren 18 876 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16-59 jaar en woonachtig in Groot-Brittannië. Ze werden geïnterviewd met een enquête Natsal-1, voltooid in 1991; 11 161 Britten in de leeftijd van 16-44 jaar in Natsal-2, voltooid in 2001, en 15 162 in de leeftijd van 16-74 jaar in Natsal-3, voltooid in 2012. Gezocht werd naar vergelijkingen van de werkelijke en gewenste seksuele frequentie bij mannen en vrouwen van 16-44 jaar (de leeftijdscategorie die voor alle enquêtes gemeenschappelijk is) tussen de drie enquêtes. Factoren geassocieerd met seksuele frequentie van ten minste eenmaal per week seks werden onderzocht met behulp van Natsal-3-gegevens.

Belangrijkste uitkomsten waren:  Seksuele activiteit in de afgelopen maand; frequentie van seks in de afgelopen maand; gewenste seksfrequentie.

Resultaten : de mediaan van het aantal keren seks in de afgelopen maand was vier in Natsal-1 en Natsal-2 en drie in Natsal-3 bij vrouwen; en drie in Natsal-1, Natsal-2 en Natsal-3 bij mannen. Het aandeel dat geen seks meldde in de afgelopen maand daalde tussen Natsal-1 en Natsal-2 (van 28,5% naar 23,0% bij vrouwen en van 30,9% naar 26,0% bij mannen) maar nam significant toe in Natsal-3 (tot 29,3% bij vrouwen) en 29,2% bij mannen). Het aandeel dat in de afgelopen maand tien keer of vaker seks meldde, nam toe tussen Natsal-1 en Natsal-2, van 18,4% tot 20,6% bij vrouwen en van 19,9% tot 20,2% bij mannen, maar daalde in Natsal-3, tot 13,2% bij de vrouw en 14,4% bij de mannen. Deelnemers van 25 jaar en ouder, en degenen die trouwen of samenwonen, ervaarden de steilste afnames in seksuele frequentie (P-waarden voor interactie <0,05). Naast de daling van de seksuele frequentie, was er een toename in de proportie die meldt dat zij seks vaker zouden willen. Aan leeftijd aangepaste odds ratio’s toonden aan dat mannen en vrouwen met een betere fysieke en mentale gezondheid vaker seks hadden, evenals degenen die voltijds werkten en mensen met hogere inkomsten.

Conclusies De frequentie van seks is recentelijk afgenomen in Groot-Brittannië, meer uitgesproken onder mensen in de vroege middelbare leeftijd en mensen die getrouwd of samenwonend zijn. De bevindingen en hun implicaties moeten worden uitgelegd in de context van technologische, demografische en sociale veranderingen in Groot-Brittannië en rechtvaardigen nader onderzoek.

Bronnen

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1525

https://www.nieuwsblad.be/

https://www.bbc.com/news/health-48184848

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge