Het aangaan van seksuele nostalgie is gekoppeld aan een grotere seksuele bevrediging

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Frequent stikken tijdens seks gekoppeld aan abnormale neurale activeringspatronen in verschillende hersengebieden
3 redenen waarom mensen seks gebruiken om emotionele intimiteit te vermijden

Mensen met verhoogde seksuele nostalgie hebben vaak ook meer seksuele bevrediging in

woman sitting on car arcade machine

Photo by Daniel Monteiro

hun romantische relatie, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sex Research . De resultaten geven aan dat de positieve associatie tussen seksuele nostalgie en tevredenheid vooral sterk is bij onveilig gehechte personen.

De onderzoekers waren geïnteresseerd in het onderzoeken van de mogelijke rol van nostalgie bij het vergroten van seksuele bevrediging, aangezien seksuele bevrediging wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van individuen. Ze merkten op dat seksuele bevrediging is gekoppeld aan de algehele mentale en fysieke gezondheid, waaronder een lage kans op diagnose van psychische stoornissen, een laag zelfmoordrisico, een hoge levensverwachting en een sterke hartslag in rust.

Gezien de aanzienlijke impact van seksuele bevrediging op het welzijn, wilden Ashley E. Thompson en haar coauteurs onderzoeken of nostalgie een waardevol hulpmiddel zou kunnen zijn om seksuele bevrediging te vergroten. Nostalgie is het nadenken over positieve herinneringen uit het verleden. Het gaat om het herinneren en “herbeleven” van die ervaringen.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat nostalgie verschillende voordelen heeft voor individuen. Het verbetert het welzijn, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en versterkt het gevoel van zelfcontinuïteit. Nostalgie kan ook gevoelens van verbondenheid met anderen vergroten en sociale competentie verbeteren.

Om het verband tussen nostalgie en seksuele bevrediging te onderzoeken, voerden de onderzoekers een eerste studie uit met 227 volwassenen en een tweede studie met 619 volwassenen. De deelnemers, die minimaal 6 maanden een romantische relatie moesten hebben, werden gerekruteerd via Amazon’s Mechanical Turk. Studie 1 richtte zich op het ontwikkelen en valideren van de Sexual Nostalgia Inventory (SNI), terwijl studie 2 de validiteit van de inventaris verder onderzocht en de associaties met hechtingsstijlen en seksuele bevrediging onderzocht.

De SNI legt verschillende dimensies van seksuele nostalgie vast door deelnemers te vragen na te denken over hun positieve seksuele herinneringen en te beoordelen in hoeverre ze zich op specifieke aspecten concentreren. Deze aspecten omvatten:

  • Fysieke gewaarwordingen: Deelnemers wordt gevraagd om te evalueren in hoeverre ze zich concentreren op de fysieke gewaarwordingen die ze ervoeren tijdens seksuele intimiteit, zoals orgasmes of plezierige gewaarwordingen.
  • Nieuwheid: Deelnemers geven aan in welke mate ze zich concentreren op nieuwe of nieuwe activiteiten die ze tijdens seksuele intimiteit hebben ondernomen, zoals experimenteren met ander seksueel gedrag of samen nieuwe dingen uitproberen.
  • Emotionele componenten: deelnemers beoordelen het belang dat ze hechten aan de emotionele aspecten van hun seksuele herinneringen, zoals het niveau van chemie of intieme band die ze voelden met hun partner tijdens seksuele intimiteit.

Thompson en haar collega’s ontdekten dat personen die zich meer bezighielden met seksuele nostalgie een hogere mate van seksuele bevrediging rapporteerden. Deze associatie is vergelijkbaar met het gevonden positieve verband tussen relatienostalgie en relatietevredenheid. Nostalgie kan gevoelens van sociale steun, liefde en verbondenheid versterken, wat leidt tot meer positieve emoties en algemene tevredenheid in zowel relaties als seksuele ervaringen.

De onderzoekers ontdekten ook dat de associatie tussen seksuele nostalgie en seksuele bevrediging sterker was voor personen met een hoge hechtingsangst dan voor personen met een lage hechtingsangst. Seksuele nostalgie kan dienen als een hulpmiddel om gevoelens van eenzaamheid te verminderen, intimiteit met een partner te bevorderen en een hoog seksueel verlangen te beheersen, die vaak worden ervaren door mensen met een hoge hechtingsangst.

 

De resultaten lieten echter geen significant modererend effect zien van het vermijden van gehechtheid op de relatie tussen seksuele nostalgie en seksuele bevrediging. Degenen met een hoge mate van vermijding van gehechtheid meldden over het algemeen een lager seksueel verlangen en hadden minder kans op nostalgie.

Het nieuwe onderzoek heeft vooruitgang geboekt bij het begrijpen van seksualiteit en intieme relaties, maar er zijn enkele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. De studie gebruikte bijvoorbeeld een cross-sectionele benadering, dus de resultaten laten alleen correlaties zien en kunnen niet bepalen of seksuele nostalgie daadwerkelijk seksuele bevrediging veroorzaakt. Ook meldden de meeste deelnemers aan dit onderzoek dat ze seksueel tevreden waren, dus de bevindingen zijn mogelijk niet van toepassing op individuen in conflicterende of minder bevredigende seksuele relaties.

Desalniettemin dragen de bevindingen bij aan het begrip van nostalgie in de context van seksualiteit en benadrukken ze de potentiële voordelen die het kan hebben op seksuele relaties, met name voor angstig gehechte personen.

“Concluderend bevestigen de resultaten van het huidige onderzoeksprogramma dat volwassenen heimwee hebben naar eerdere seksuele ervaringen met hun huidige romantische partner en dat het aangaan van seksuele nostalgie verband houdt met seksuele bevrediging”, schreven de onderzoekers. “De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de literatuur door de nuance van een nieuw gebied van nostalgie verder te identificeren en vast te leggen met de ontwikkeling, validatie en verfijning van de SNI.”

De studie, ” Rose Coloured Glasses: An Exploration of the Relationship between Sexual Nostalgia and Sexual Satisfaction “, is geschreven door Ashley E. Thompson, Julia M. Record, Rachel Miller en Harrison Bjorback.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/06/engaging-in-sexual-nostalgia-is-linked-to-greater-sexual-satisfaction-163951