Hoe vaak seks na 10 jaar huwelijk?

Meer biseksuelen dan ooit in de VS
Seks : doen we het wel goed

In het begin van een relatie hebben koppels bijna elke dag seks, maar dat verandert

Foto G. Gielen

doorgaans na een tijdje. Omdat minder vrijen in onze maatschappij al snel wordt gezien als een teken aan de wand, wordt er weinig openlijk over gesproken. En zo blijft het taboe rond hoe vaak mensen seks hebben overeind.

Veel koppels piekeren over hoe (on)gezond hun seksleven is. Volgens seksuologen is de schrik om niet voldoende te vrijen heel menselijk, maar tegelijkertijd ook schadelijk. Dergelijke kopzorgen kunnen namelijk rake klappen uitdelen aan je zelfbeeld. De stress en negatieve emoties verscheuren bovendien relaties die – los van het fysieke – zeer succesvol zijn.

Hoe belangrijk is seks eigenlijk echt voor je relatie? Volgens 38% van de mannen is het wel degelijk een belangrijke graadmeter voor hun relatie. Ook verkiezen zij seks boven een stevige knuffel of een ontspannen vakantie. En vrouwen?

Die denken daar nét even anders over, zo blijkt uit een seksonderzoek van Psychologie Magazine.  Na de eerste verliefheid wordt de zin in seks snel minder, blijkt uit het online Seksonderzoek. En de helft van de stellen die langer dan tien jaar samen zijn, heeft zelfs langere perioden helemaal geen seks.

Seks geeft een gevoel van verbondenheid, het verdiept én verlicht je relatie, het voelt fijn en je slaapt er ook nog eens goed op. Je zou dus zeggen dat we niet van onze geliefde kunnen afblijven – maar de praktijk is vaak anders. Dat blijkt uit de seksvragenlijst van Psychologie Magazine die bijna 1300 mensen invulden. 1.044 vrouwen en 223 mannen hebben de online seksvragenlijst van het magazine ingevuld.

In het eerste jaar van de relatie heeft 70% van de stellen nog twee keer per week of vaker seks. Maar na vijf tot tien jaar is dat nog maar 23% en daarna zakt het terug naar 17%. Een derde van de deelnemers geeft toe dat ze in hun relatie weleens een seksloze periode hebben, die minimaal drie maanden aanhoudt.

Bij koppels die een decennia samen zijn, krijgt meer dan de helft te maken met zo’n seksloze periodes. Verder tonen de antwoorden nog aan dat 38 procent van de mannen seks als graadmeter beschouwen van de relatie, tegenover 23 procent van de vrouwen.

Is het een veeg teken voor je relatie als je het gemiddelde van drie keer per maand niet haalt? Dat hoeft helemaal niet, als je de vlam maar niet helemaal laat uitdoven, vinden hoogleraar seksuologie Ellen Laan, seksuoloog en psycholoog Gertjan van Zessen en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: eenderde van de stellen heeft weleens drie maanden of langer geen seks. Bij koppels die minimaal tien jaar samen zijn, is dat zelfs de helft. Voor het onderzoek vulden bijna 1300 mensen een seksvragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat onder de stellen die lang samen zijn de romantiek soms ver te zoeken is. In het eerste jaar van de relatie heeft 70% van de stellen het nog twee keer of vaker per week gezellig in bed.  Na tien jaar of langer samen vrijt bijna 20% zelden tot nooit meer.

Meer dan de helft vindt seks belangrijk, maar zegt dat er andere dingen zijn die belangrijker zijn als koppel. De mannelijke en vrouwelijke deelnemers vinden samen praten en lachen het meest verbindend werkt, gevolgd door vrijen. Amper 8 procent en 16 procent van de vrouwen vinden seks niet echt belangrijk.

Ook denken mannen en vrouwen opvallend anders over seks. Op de vraag ‘liever nooit meer knuffelen of nooit meer seks’, antwoordt het grootste deel van de vrouwen (77%) dat ze dan liever geen seks meer heeft. Dat aantal ligt bij de mannen, je voelt hem vast aankomen, een stuk lager met 45%.

Dat is het trouwens niet het enige verschil dat naar voren komt. Op de vraag ‘nooit meer seks, of nooit meer op vakantie’ antwoordt 51% van de vrouwen toch weer voor ‘nooit meer seks’, bij de mannen ligt dat aantal een stuk lager met 29%.

Bron :https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/seks-enquete/

Als stellen een avond samen hebben, wil 38% van de mannen het liefst het bed in duiken (vrouwen 16%). Vrouwen kiezen er vaker voor om ‘samen een tv-serie te kijken’ of bij te praten (beiden 29%).

Men spreekt van een seksloze relatie als koppels minder dan 10 keer per jaar vrijen. Ongeveer 15 tot 20 procent van langetermijnrelaties vallen onder deze noemer. Hoewel er mensen zijn, vooral ouderen, die perfect gelukkig, verliefd en monogaam leven in een relatie met bitter weinig seks, is het binnen heel veel relaties wel degelijk een groot struikelblok. Een ontevreden seksleven kan al snel leiden tot relatieproblemen en -breuken.

Hoewel 38% van de mannen vindt dat seks de graadmeter is voor hun relatie (tegenover 23% van de vrouwen), hoeft het volgens de experts die het magazine hiervoor raadpleegde helemaal niet erg te zijn om een periode minder of niet te vrijen. “Als je de vlam maar niet helemaal laat uitdoven”, stellen zij. “Laten we vooral seks hebben omdat we dat willen, niet omdat het van de statistieken moet.” Toch zijn de deskundigen het er wel over eens dat het goed is om er aandacht aan te besteden. Want: “Seks is verbindend.”

“Stel je open voor seksuele prikkels. Zet desnoods een vrijpartij op de agenda. Neem ook zelf het initiatief, want passie komt niet vanzelf terug. Onthoud vooral dat je seks hebt wanneer je er zelf zin in hebt, niet om de statistieken na te streven.” Ook al vrij je maar een keer om het half jaar: als het geweldige seks is, is het volgens de onderzoekers prima.

Bron https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/seks-enquete/

Wetenschappers van de universiteit van Toronto hebben reeds in 2016 onderzoek gedaan naar de voorbije 40 jaar sekservaringen van koppels.  Aan dit wetenschappelijk onderzoek deden ruim 30.000 proefpersonen mee. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was nagaan of gelukkige stellen vaker seks hebben dan mensen die in een minder gelukkige relatie zitten. Uiteindelijk werden de resultaten in Social Psychological and Personality Science gepubliceerd.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, kwam uit het onderzoek vast te staan dat gelukkige koppels één, in plaats van twee, keer per week seks hebben met elkaar. De stellen die dus helemaal gek zijn van elkaar, en dus volkomen gelukkig zijn over hun relatie en elkaar, vrijen dus elke week gemiddeld één keer. Het vaker hebben van seks is dus geen garantie voor een meer gelukkige relatie.

De resultaten van het onderzoek waren overigens op alle proefpersonen van toepassing. Hun leeftijd, geslacht en de lengte van hun relatie speelden dan ook geen enkele rol hierbij. Wel heeft het onderzoek aan weten te tonen dat één keer vrijen per week alleen mensen in een relatie gelukkiger maakt. Voor vrijgezellen hebben de onderzoekers geen verband kunnen vinden tussen hun seksuele activiteit en de mate waarin zij zich gelukkig voelen.

Foto https://foter.com/

De waarheid is waarschijnlijk dat er eigenlijk helemaal geen norm gesteld kan worden voor seksuele opwinding.  Los van geaardheid en persoonlijke voorkeuren, wordt ons libido beïnvloed door zoveel factoren. Denk maar aan leeftijd, fysieke en emotionele gezondheid, relatiestatus, levensomstandigheden, medicatie, de aan- of afwezigheid van kinderen, hormonale stoornissen, stress, drug- of alcoholmisbruik, trauma’s, gebrek aan vertrouwen, … Zolang je seksueel gedrag niet illegaal is, je zelfbeeld niet verstoort en je relatie niet dreigt te vernielen, hoef je dus niet te piekeren.

Meer lezen klik hier

Bronnen

https://www.margriet.nl/actueel/na-10-jaar-samen-hebben-stellen-nog-zo-vaak-seks/

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/seks-enquete/?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=onderzoek_seks

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180622_03575503/zoveel-seks-hebben-koppels-nog-na-tien-jaar

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180622_03575503

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/15-vrouwen-en-mannen-in-een-lange-relatie-vertellen-hoe-vaak-ze-echt-seks-hebben~a87276f4c/

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/is-jouw-seksleven-on-gezond~ac590c76/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge