Leidt hoger testosteron tot meer succes bij mannen?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Vrouwen kunnen de houding van een man ten opzichte van losse seksuele relaties voorspellen op basis van zijn gezicht
Penislengte en - omtrek zou er nu toch toe doen voor vrouwen

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man, exercise, fitness

StockSnap (CC0), Pixabay

Er is een wijdverbreide overtuiging dat je testosteron invloed kan hebben op waar je in het leven terechtkomt. Voor mannen is er in ieder geval enig bewijs voor deze bewering: verschillende onderzoeken hebben een hoger testosteron in verband gebracht met sociaaleconomisch succes. Maar een link is iets anders dan een oorzaak en met behulp van DNA suggereert  onderzoek dat het veel minder belangrijk kan zijn voor levenskansen dan eerder werd beweerd.

Amanda Hughes,Senior onderzoeksmedewerker in epidemiologie, Universiteit van Bristol,Neil Davies,Senior onderzoeksmedewerker, Universiteit van Bristol en Sean Harrison
Systematische beoordelaar, Universiteit van Bristol deden er onderzoek naar.

In eerdere onderzoeken is gebleken dat mannelijke leidinggevenden met een hoger testosteron meer ondergeschikten hebben en dat financiële handelaren met een hoger testosteron grotere dagelijkse winsten genereren . Testosteron blijkt hoger te zijn bij hoger opgeleide mannen en bij zelfstandige mannen, wat wijst op een verband met ondernemerschap. Er is veel minder bekend over deze relaties bij vrouwen, maar een studie suggereerde dat voor vrouwen een achtergestelde sociaaleconomische positie in de kindertijd verband hield met een hoger testosteron op latere leeftijd.

Men denkt dat de gunstige invloed van testosteron werkt door het gedrag te beïnvloeden: experimenten suggereren dat testosteron een persoon agressiever en risicotoleranter kan maken , en deze eigenschappen kunnen op de arbeidsmarkt worden beloond, bijvoorbeeld in loononderhandelingen. Maar geen van deze onderzoeken toont definitief aan dat testosteron deze uitkomsten beïnvloedt, omdat er andere plausibele verklaringen zijn.

In plaats van dat testosteron iemands sociaaleconomische positie beïnvloedt, kan het zijn dat het hebben van een meer bevoorrechte sociaaleconomische positie uw testosteron verhoogt. In beide gevallen zien we een verband tussen testosteron en sociale factoren zoals inkomen, opleiding en sociale klasse.
Ook hiervoor zijn plausibele mechanismen. Ten eerste weten we dat sociaaleconomische achterstand stressvol is en dat chronische stress het testosteron kan verlagen. Ten tweede, hoe een persoon zijn status ten opzichte van anderen in de samenleving waarneemt, kan zijn testosteron beïnvloeden: studies van sportwedstrijden, meestal tussen mannen, hebben vaak aangetoond dat testosteron stijgt bij de winnaar in vergelijking met de verliezer.

Het is ook mogelijk dat een derde factor verantwoordelijk is voor de associaties die in eerdere onderzoeken werden gezien. Een hoger testosteron bij mannen is bijvoorbeeld gekoppeld aan een goede gezondheid – en een goede gezondheid kan mensen ook helpen slagen in hun carrière. Een verband bij mannen tussen testosteron en sociaaleconomische positie zou daarom eenvoudig een impact van gezondheid op beide kunnen weerspiegelen. (Voor vrouwen is hoger testosteron gekoppeld aan een slechtere gezondheid, dus we zouden een verband verwachten van hoger testosteron en een lagere sociaaleconomische positie.)

Bekijk het vanaf deze kant

Het is erg moeilijk om deze processen uit elkaar te halen en alleen de effecten van testosteron op andere dingen te bestuderen. Met dit doel voor ogen hebben de onderzoekers een causale inferentiebenadering toegepast, genaamd “Mendeliaanse randomisatie”. Hierbij wordt genetische informatie gebruikt die relevant is voor een enkele factor (hier testosteron) om alleen het effect van die factor op een of meer van belang zijnde uitkomsten te isoleren (hier sociaal-economische uitkomsten zoals inkomen en opleidingskwalificaties).
Het circulerende testosteron van een persoon kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren. Sommige, zoals het tijdstip van de dag, zijn eenvoudig te corrigeren. Anderen, zoals iemands gezondheid, zijn dat niet. Cruciaal is dat sociaaleconomische omstandigheden de circulerende testosteron kunnen beïnvloeden. Om deze reden kunnen we, zelfs als we een verband zien tussen circulerend testosteron en sociaaleconomische positie, niet bepalen wat de oorzaak is.

Daarom is genetische informatie krachtig: uw DNA wordt voor de geboorte bepaald en verandert over het algemeen niet tijdens uw leven (er zijn zeldzame uitzonderingen, zoals veranderingen die optreden bij kanker). Daarom, als we een associatie van sociaaleconomische positie met genetische varianten die verband houden met testosteron, suggereert dit sterk dat testosteron de verschillen in sociaaleconomische resultaten veroorzaakt. Dit komt omdat invloed op de varianten van andere factoren veel minder waarschijnlijk is.

Bij meer dan 300.000 volwassen deelnemers van de UK Biobank identificeerden de wetenschappers genetische varianten die verband houden met hogere testosteronniveaus, afzonderlijk voor mannen en vrouwen. Vervolgens hebben ze onderzocht hoe deze varianten verband hielden met sociaaleconomische resultaten, waaronder inkomen, opleidingskwalificaties, arbeidsstatus en ontbering op gebiedsniveau, evenals zelfgerapporteerde risico’s en algehele gezondheid.

Net als bij eerdere onderzoeken, vonden ze dat mannen met een hoger testosteron een hoger gezinsinkomen hadden, in minder achtergestelde gebieden woonden en meer kans hadden op een universitaire opleiding en een geschoolde baan. Bij vrouwen was hoger testosteron gekoppeld aan een lagere sociaaleconomische positie, waaronder een lager gezinsinkomen, wonen in een meer achtergestelde buurt en een lagere kans op een universitair diploma. In overeenstemming met eerder bewijs, werd een hoger testosteron geassocieerd met een betere gezondheid voor mannen en een slechtere gezondheid voor vrouwen, en meer risico’s voor mannen.

Er was echter weinig bewijs dat genetische variatie gerelateerd aan testosteron de sociaaleconomische positie überhaupt beïnvloedde. Bij zowel mannen als vrouwen vonden ze geen effecten van genetische varianten gerelateerd aan testosteron op enig aspect van sociaaleconomische positie, of gezondheid, of het nemen van risico’s.

Omdat we minder aan testosteron gekoppelde genetische varianten bij vrouwen identificeerden, waren de schattingen voor vrouwen minder nauwkeurig dan voor mannen. Daarom konden ze relatief kleine effecten van testosteron op de sociaaleconomische positie van vrouwen niet uitsluiten. Toekomstige studies zouden associaties bij vrouwen kunnen onderzoeken met behulp van grotere, vrouwspecifieke steekproeven.

Maar voor mannen suggereren deze genetische resultaten duidelijk dat eerdere studies vertekend kunnen zijn door de invloed van aanvullende factoren, mogelijk inclusief de impact van sociaaleconomische positie op testosteron. En de resultaten geven aan dat – ondanks de sociale mythologie rond testosteron – het misschien veel minder belangrijk is voor succes en levenskansen dan eerdere studies hebben gesuggereerd.

Bronnen

https://theconversation.com/does-testosterone-drive-success-in-men-not-much-our-research-suggests-165131