Lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen hangen samen met seksuele inactiviteit

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Waarom kreunen mensen tijdens seks?
De kracht en het plezier van Dopamine Dressing

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Foto van Mathieu Stern

Volwassenen die hoge niveaus van interpersoonlijke seksuele inactiviteit melden, kunnen ook last hebben van een zware last van fysieke en mentale gezondheidsproblemen, meldt een  onderzoek.

Onderzoekers voerden een landelijk representatief populatieonderzoek uit onder 60.958 seksueel ervaren personen (in de leeftijd van 15-89 jaar), wiens gegevens afkomstig waren uit de cyclus 2017-2018 van het Deense Project SEXUS-cohortonderzoek. De uitkomsten van interesse waren interpersoonlijke seksuele inactiviteit, evenals mannelijke en vrouwelijke specifieke metingen van seksuele disfunctie.

Uit logistische regressieanalyse bleek dat mannen met een slechte of zeer slechte zelfgerapporteerde gezondheid bijna twee keer zoveel kans hadden om interpersoonlijke seksuele inactiviteit te rapporteren dan vergelijkingspersonen die vonden dat ze over het algemeen een goede of zeer goede gezondheid hadden (gecorrigeerde oddsratio [OR], 1,93, 95 procent betrouwbaarheidsinterval [BI], 1,66-2,25).

Een soortgelijk effect werd gemeld bij vrouwen, zij het in een iets zwakkere mate (aangepaste OR 1,66, 95 procent BI 1,42-1,94).

Evenzo kwamen seksuele disfuncties vaker voor bij mensen met een slechte zelfgeschatte gezondheid. Mannen die het gevoel hadden een slechte of zeer slechte gezondheid te hebben, hadden bijvoorbeeld bijna vier keer zoveel kans om erectiestoornissen te rapporteren (aangepaste OR, 3,94, 95 procent BI, 3,11-5,00), hypoactieve seksuele luststoornis (aangepaste OR, 3,89, 95). procent CI, 3,04-4,98), en orgastische disfunctie (aangepaste OR, 3,89, 95 procent CI, 2,94-5,16). Soortgelijke effecten werden gevonden voor voortijdige ejaculatie en genitale pijn.

Bij vrouwen verhoogde een slechte of zeer slechte zelfgeschatte gezondheid de kans op smeringsdisfunctie (aangepaste OR 2,29, 95 procent BI 1,83-2,87), orgastische disfunctie (aangepaste OR 2,25, 95 procent BI 1,79-2,83) en vaginale krampdisfunctie (aangepaste OR, 2,88, 95 procent BI, 1,45-5,71). Hetzelfde gold voor genitale pijndisfunctie en hypoactieve seksuele luststoornis.

Patiëntengroepen met een hoog risico op seksuele disfuncties omvatten personen die lijden aan hart- en vaatziekten, pijnaandoeningen, diabetes, gastro-intestinale en leveraandoeningen, kanker, huidaandoeningen, aandoeningen van het zenuwstelsel, gynaecologische aandoeningen, goedaardige prostaathyperplasie, andere lichamelijke gezondheidsproblemen, stress, angst, affectieve stoornissen.

Klinische implicaties
Deze bevindingen rechtvaardigen een verhoogd bewustzijn bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, volksgezondheidsbevorderaars en onderzoekers met betrekking tot onvoldoende gewaardeerde seksuele uitdagingen bij personen met een slechte gezondheid.

Sterke punten en beperkingen
De belangrijkste sterke punten van ons onderzoek zijn de grote omvang van het onderzoekscohort, de gedetailleerde beoordeling van gezondheidsgerelateerde variabelen, potentiële confounders en seksuele uitkomsten, en het feit dat we nieuwe populatiegebaseerde kennis bieden over minder vaak voorkomende en schaars onderzochte seksuele disfuncties en ziekten. Beperkingen van ons onderzoek zijn onder meer het transversale karakter en het bescheiden responspercentage (35%).

Conclusie
Bevindingen van onze grote en landelijk representatieve cohortstudie leveren bewijs dat een slechte zelfgeschatte gezondheid en een reeks specifieke fysieke en mentale gezondheidsproblemen geassocieerd zijn met statistisch significant verhoogde percentages van interpersoonlijke seksuele inactiviteit en seksuele disfuncties.

Bronnen

https://specialty.mims.com/topic/physical–mental-health-problems-tied-to-sexual-inactivity–dysfunction

https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(22)01511-9/fulltext